foto: Polyteknisk Forening

Lytt til #PolyPod: Mat med bismak

Publisert: 28. april 2022

Potensielt ekstreme matpriser, hungersnød og flykningestrømmer fra sårbare land; diktatorer som bryter folkeretten; avhengighet av råvareflyt og store klimagassutslipp – alt henger sammen. Krigen i Ukraina har flyttet global matsikkerhet fra å være en «skjult risiko» til «akutt krise». Hvordan veier vi disse tingene opp mot hverandre, og hvor går vår moralske tålegrense?

Lytt til samtalen mellom:

  • Morten Aasland, leder av Norges faste delegasjon til Verdens Matvareprogram, FNs organisasjon for ernæring og landbruk og Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling
  • Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, medlem av Executive Committee for World Business Council for Sustainable Development, medlem i Alliance of CEO Climate Leaders ved World Economic Forum, styreleder for International Fertilizer Association og President i NHO
  • Bothild Åslaugsdotter Nordsletten, redaktør i fagbladet Bondevennen, statsviter, tidligere diplomat med Russland og Øst-Europa som fagfelt
  • Ingrid Vik, religionshistoriker og spesialrådgiver i UTSYN – Forum for Utenriks og Sikkerhet, som programleder

I denne episoden diskuteres den globale matverdikjeden som står midt i enorme dilemmaer uten enkle løsninger. En ting er sikkert- mat må alle ha.

Ta kontakt med Styret i PF Internasjonal politikk og økonomi og PF Samfunnssikkerhet!