Vennskapskampen for bærekraft: Se sendingen nå!

Publisert: 5. mars 2021

Se sendingen fra vennskapskampen for bærekraft nå!

  • Dommer: Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister
  • Lag Bære: Grete Aspelund, styremedlem, NHO og CEO, Sweco og Trond Markussen, president, NITO
  • Lag Kraft: Tord Dale, leder bærekraft, VIRKE og Lise Lyngsnes Randeberg, president, Tekna
  • Programleder: Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening

Alle er enige om at grønne jobber er løsningen. Hva kan trepartssamarbeidet bidra med for å få fart på bærekraftig verdiskaping?

Grunnpilaren i det norske arbeidslivet er trepartssamarbeidet, der myndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har dialog og forhandlinger om hvordan arbeidslivet skal organiseres. Trepartssamarbeidet har fungert godt gjennom koronakrisen, men hva skal til for at trepartssamarbeidets potensiale forløses i håndteringen av klimakrisen? Hvordan må trepartssamarbeidet finne nye former for vår tid?

Statsråden spør, fagforeningene og næringslivet gir svar.

Bærekraftig verdiskaping er avgjørende for Norge og verden, ikke minst for neste generasjon. Få med deg hva toppene i trepartssamarbeidet vil gjøre når de sitter rundt samme bord.

Arrangementet er i samarbeid med vår partner NITO og er åpent og gratis for alle.

Se sendingen fra vennskapskampen for bærekraft nå!

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Bærekraft, Styret i PF Samfunnsøkonomi, Styret i PF CO2-håndtering, Styret i PF Digitalt lederskap, Styret i PF Petroleum og fornybar, Styret i PF Helse, Styret i PF Styrenettverk og Styret i PF Energi.

Video: Vegar Aase og Boris Parunov