PF Samfunnsøkonomi

Nettbrett med økonomiske grafer

PF Samfunnsøkonomi ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor samfunnsøkonomi. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for samfunnsøkonomi.

Velkommen til nettverket PF Samfunnsøkonomi!

Styret

Styreleder: Terje Strøm
terje@nyanalyse.no

Kristian Gimming
kgi@ssb.no

Se alle nettverk