PF Samfunnsøkonomi

Hva

PF Samfunnsøkonomi er kunnskapsnettverket hvor samfunnsøkonomi møter teknologi. Vi tilrettelegger for kunnskapsdeling og dialog om samfunnsøkonomiens rolle i det teknologiske skiftet.

Hvorfor

PF Samfunnsøkonomi sitt formål er å bidra til kunnskap og engasjement om samfunnsøkonomi i en tid der samfunnsdebatten krever at samfunnsøkonomiske perspektiver bringes inn i teknologenes verden, og omvendt.

Hvem

PF Samfunnsøkonomi er åpent for bedrifter, institusjoner, fagmiljøer, politiske aktører og enkeltpersoner med interesse, nysgjerrighet, kunnskap og engasjement for samfunnsøkonomi.

Hvordan

PF Samfunnsøkonomi er et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt om samfunnsøkonomi på tvers av sektorer, innenfor næringsliv, offentlig forvaltning og forskning. Vi inviterer til foredrag og diskusjoner, produserer podcaster og webinarer, og skaper arenaer for dialog mellom fag-politikk, embetsverk og næringsliv.

Velkommen til nettverket PF Samfunnsøkonomi!

Styret

Styreleder: Terje Strøm
Sjeføkonom og partner, NyAnalyse
Cand.oecon, Universitetet i Oslo
terje@nyanalyse.no

Rasmus Bøgh Holmen
Seniorforsker, TØI
Ph.d. samfunnsøkonomi, BI
rbh@toi.no 

Lars Erik Sletner
Fagsjef for politikk og samfunn, Norsk Bergindustri
Diplomøkonom, BI
lars.erik.sletner@gmail.com

Alis Helene Tefre
Prosjektleder Det store bildet, Norsk olje og gass
Cand. oecon, Universitetet i Oslo
aht@norog.no

Se alle nettverk