PF Samfunnsøkonomi

PF Samfunnsøkonomi ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor samfunnsøkonomi. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for samfunnsøkonomi.

PF Samfunnsøkonomi ser også at samfunnsdebatten krever at samfunnsøkonomiske perspektiver bringes inn i teknologenes verden og PF Samfunnsøkonomi vil derfor være en arena der teknologi og samfunnsøkonomi kan møtes.

Velkommen til nettverket PF Samfunnsøkonomi!

Styret

Styreleder: Terje Strøm
Sjeføkonom og partner i utredningsbyrået NyAnalyse
Cand.oecon, Universitetet i Oslo
terje@nyanalyse.no

Lars Erik Sletner
Fagsjef for politikk og samfunn, Norsk Bergindustri
Diplomøkonom, BI
lars.erik.sletner@gmail.com

Alis Helene Tefre
Prosjektleder Det store bildet, Norsk olje og gass
Cand. oecon, Universitetet i Oslo
aht@norog.no

Se alle nettverk