PF Styrenettverk

Hva
  • PF Styrenettverk samler alle interesserte og meningsberettigede på temaet styrearbeid og tilgrensede områder.
  • Eksterne ressurspersoner innleder om nøye utvalgte tema, og medlemmene inviteres til spørsmål, debatt og erfaringsutveksling.
Hvorfor
  • PF Styrenettverks misjon er å bidra til fagutvikling og profesjonalisering av styrearbeid.
Hvem
  • PF Styrenettverk samler personer med erfaring innen styrearbeid og personer i ledende stillinger som jobber aktivt med å bli rekruttert til styreverv.
  • Alle medlemmer av Polyteknisk Forening med interesse på mer sporadisk grunnlag er også velkomne.
Hvordan
  • PF Samferdsel arrangerer medlemsmøter for faglig påfyll, debatt og erfaringsutveksling.
  • Vi tilbyr også en nettbasert ressursbank for faglig påfyll innen styrearbeid.

Velkommen til nettverket PF Styrenettverk!

Styret

Styreleder: Jon Arve Risan
Styreleder og daglig leder, Stiftelsen NorStella
jarisan@kmic.no

Pernille Dørstad
MSc Industrial Economics/ Marine Technology
Senioringeniør og styremedlem, Statnett
pernille.dorstad@hotmail.com

Kenneth Kløw
Siv.øk og Siv.ing
Managing Director, IcopalTak
msc.kenneth.johansen@hotmail.com

Hilde Alexandra Grønland Kuburic
Advokat
Leder av juridisk direktørs kontor og styresekretariatet, Equinor
hgro@equinor.com

Thomas Lunde
Siviløkonom
Selvstendig
thomlun03@gmail.com


Ressursside for PF Styrenettverk

Se alle nettverk