PF Styrenettverk

Formålet med nettverket er å samle alle interesserte og meningsberettigede på temaet styrearbeid og tilgrensende områder. Vår misjon er å bidra til fagutvikling og profesjonalisering av styrearbeid. Dette gjør vi blant annet gjennom medlemsmøter og annen nettverks-aktivitet hvor det inviteres til faglig påfyll. I tillegg tilrettelegges for aktiviteter i mindre grupper som for eksempel erfaringsutveksling og felles drøftelse av dagsaktuelle problemstillinger og prinsipper.

Styret

Styreleder: Jon Arve Risan
Styreleder, NorStella
jarisan@kmic.no

Pernille Dørstad
pernille.dorstad@hotmail.com

Kenneth Kløw
Siv.øk og Siv.ing, Managing Director IcopalTak AS
Msc.kenneth.johansen@hotmail.com

Hilde Alexandra Grønland Kuburic
Advokat og leder av juridisk direktørs kontor og styresekretariatet, Equinor
hgro@equinor.com

Thomas Lunde
Thomlun03@gmail.com

Gunnar Reiermark
reiermar@online.no

Ressursside for PF Styrenettverk

Se alle nettverk