PF Petroleum og fornybar

Foto: Equinor
Hva

PF Petroleum og fornybar er en digital og fysisk møteplass med faglig og sosialt program for alle som er interessert i offshore-industrien for petroleum og fornybar. Vi engasjerer bredt og tverrfaglig rundt energi, klima og verdiskaping, og deler informasjon og kunnskap om nye, interessante prosjekter. PF Petroleum og fornybar dekker temaer som teknologi, utbygginger, bærekraft, marked og politikk for olje, gass og fornybar offshore.

Hvorfor

Den norske olje- og gassindustrien har skapt en kompetent leverandørindustri, som i samspill med operatørene fastholder produksjon av olje og gass med minimalt karbonavtrykk. Samtidig skal olje- og gassindustriens posisjon som Norges største og viktigste bransje i lavutslippssamfunnet videreutvikles, ved hjelp av fornybar energi, dekarbonisering og energieffektivisering. PF Petroleum og fornybar tilrettelegger for glød, engasjement og meningsytring ved å være en møtearena for dialog rundt industriens utvikling.

Hvem

PF Petroleum og fornybar ønsker å forene det faglige med sosialt samvær med alle som har felles interesser innen hele verdikjeden for offshore industri og politikk, på tvers av ulike profesjoner, og mellom privat og offentlig virksomhet. Rekruttering av unge har høy prioritet.

Hvordan

PF Petroleum og fornybar arrangerer jevnlige møter, webinarer og podcasts. Nettverket samarbeider tett med øvrige nettverk i Polyteknisk Forening, som PF Digitalt lederskap, PF CO2-håndtering, PF Energi, PF Samfunnssikkerhet og PF Samfunnsøkonomi, og har dermed tilgang til det store og mangfoldige nettverket av industriledere, eksperter og talenter tilknyttet Polyteknisk Forening. Dette gjør oss til en unik og tverrfaglig møtearena. I tillegg finner mange av møtene våre sted hos de relevante selskapene, der du har muligheten til å komme i direkte dialog med deres eksperter.

Program 2021:

Velkommen til nettverket PF Petroleum og fornybar!

Styret

Styreleder: Anne Karin Knausgård
anne.knausgard@outlook.com

Jan-Erik Berre
jan.erik.berre@dnb.no

Egil Birkemoe
egil.birkemoe@akersolutions.com

Odd Olav Eide
odd.olav.eide@kvaerner.com

Kristine Gjessing
kristine@gjessing.com

Kanwar Kumar
kanwar.kumar@akerbp.com

Kristian Markegård
kristian.markegard@dnv.com

Hilde Sørvang Stafford
hilde.sorvang.stafford@akersolutions.com

Ida Tofthagen
tofthagen.ida@gmail.com

Gjermund Våge
gjermund.vage@multiconsult.no

Petter Aabø
petter.aabo@varenergi.no

Kommende arrangementer i regi av PF Petroleum og fornybar:
Ingen møter
Se alle nettverk