PF Petroleum og fornybar

Foto: Equinor

PF Petroleum og fornybar skaper gode fysiske og digitale møteplasser med et interessant faglig og sosialt program for medlemmer og alle som er interessert i offshore industrien for petroleum og fornybar.

Programmet byr som vanlig på en kombinasjon av lunchmøter hos selskapene i verdikjeden for petroleum og offshore fornybar, samt frokost- og kveldsarrangementer hos Polyteknisk Forening. Du får også tilgang til interessant og dagsaktuell innsikt og inspirasjon gjennom digitale kanaler som webinarer, videokonferanser og podcasts.

Program:

 • Hydrogenkurset: Modul B: Energi (#PolyPod 4. mars)
 • Jarand Rystad: Koronakrisen og konsekvensene for energisektoren (Webinar 21. april)
 • Energitimen: Teknologistatus for solenergi til lands og til vanns (#PolyPod 8. mai)
 • Aker Solutions: Aker Solutions’ aktiviteter innen flytende havvind (Webinar 26. mai)
 • Equinor: Johan Sverdrup feltet: Oppstart og drift (Webinar 1. september)
 • Kværner: Kværner’s deltagelse i Hywind Tampen utbyggingen (Webinar 23. september)
 • Kværner: Presentasjon av alliansemodellen for prosjektgjennomføring. (Webinar 23. september)
 • DNB: E&P value creation on the Norwegian Continental Shelf (Dato kommer)
 • Aker BP: Valhall vestflanke – alliansemodellen (Dato kommer)
 • DNB: ESG (Environmental, Social and Governance) management in Oil&Gas (Dato kommer)
 • PF Petroleum og fornybar: Vin&Geologi (Dato kommer)

Styret fra det du kjenner som PF Olje fortsetter som styre for PF Petroleum og fornybar, og legger opp til samme type program hos bedriftene og hos Polyteknisk Forening.

PF Petroleum og fornybar er møteplassen for å diskutere teknologi, utbygginger, bærekraft, marked og politikk for olje, gass og fornybar offshore. Det er nettverket for å få kunnskap om nye interessante prosjekter, og for å engasjere bredt og tverrfaglig rundt energi, klima og verdiskaping, med blikket rettet mot offshore. Den norske olje- og gassindustrien har skapt en kompetent leverandørindustri som i samspill med operatørene fastholder produksjon av olje og gass med minimalt karbonavtrykk, samtidig som man evner å videreutvikle posisjonen som Norges største og viktigste bransje i lavutslippssamfunnet med fornybar energi, dekarbonisering og energieffektivisering.

PF Petroleum og fornybar ønsker at det skapes glød, engasjement og meningsytring på våre møtearenaer. Rekruttering av unge har høy prioritet. Vi ønsker å forene det faglige med sosialt samvær med alle som har felles interesser innen hele verdikjeden for offshore industri og politikk, på tvers av ulike profesjoner, og mellom privat og offentlig virksomhet.

PF Petroleum og fornybar samarbeider tett med øvrige fagnettverk i Polyteknisk Forening, som PF Digital Leadership, PF CO2-håndtering, PF Energi, PF Samfunnssikkerhet og PF Samfunnsøkonomi, og har dermed tilgang til det store og mangfoldige nettverket av tunge industriledere, eksperter og talenter knyttet til Polyteknisk Forening. Andre nære partnere er Teknisk Ukeblad og TU Event. Dette gir unike muligheter for å skape spennende og tverrfaglige møtearenaer. Mange av møtene finner sted hos de relevante selskapene, der du møter deres eksperter og kan ha direkte dialog.

Styret arbeider aktivt med å sette dagsaktuelle temaer på agendaen. Vi ønsker å ligge i front og tilby våre medlemmer siste nytt innen utvikling og trender. Derfor setter vi stor pris på dine innspill.

Velkommen til nettverket PF Petroleum og fornybar!

Styret

Styreleder: Anne Karin Knausgård
anne.knausgard@outlook.com

Jan-Erik Berre
jan.erik.berre@dnb.no

Egil Birkemoe
egil.birkemoe@akersolutions.com

Odd Olav Eide
odd.olav.eide@kvaerner.com

Kristine Gjessing
kristine@gjessing.com

Kanwar Kumar
kanwar.kumar@akerbp.com

Kristian Markegård
kristian.markegard@dnvgl.com

Hilde Sørvang Stafford
hilde.sorvang.stafford@akersolutions.com

Ida Tofthagen
tofthagen.ida@gmail.com

Gjermund Våge
gjermund.vage@multiconsult.no

Petter Aabø
petter.aabo@varenergi.no

Kommende arrangementer i regi av PF Petroleum og fornybar:
Se alle nettverk