PF Bærekraft

PF Bærekraft ønsker å gjøre FNs bærekraftsmål (SDGs – Sustainable Devlopment Goals) kjent og anvendbare for næringslivet; diskutere dem, bruke dem samt å inspirere til nytenkning og partnerskap for å nå målene.

Bærekraftstemaene blir adressert fra ulike hold i digitale og fysiske aktiviteter; aktuelle business cases blir presentert, sirkulærøkonomiske tiltak blir utviklet, og fagkompetanse blir delt på tvers av sektorer.

PF Bærekraft jobber også tverrfaglig gjennom hele Polyteknisk Forening og er med på å løfte foreningens rolle og relevans i en definerende tid.

Velkommen til nettverket PF Bærekraft!

Styret

Styreleder: Ida Pernille Hatlebrekke
Chief Commercial and Sustainability Officer, Looping
idaphatlebrekke@gmail.com

Anne Cathrine Berger
Samfunnspolitisk direktør, NITO
anne.cathrine.berger@nito.no

Dagfrid Forberg
Nestleder, ZERO
dagfrid.forberg@zero.no

Kim Gabrielli
Administrerende direktør, UN Global Compact Norge
kim.gabrielli@globalcompact.no

Camilla Skjelsbæk Gramstad
Bærekraftsansvarlig, VIRKE
camilla.gramstad@virke.no

Thomas Mørch
Direktør Innovasjon & Bærekraft, Norsk Gjenvinning
thomas.morch@ngn.no

Brita Staal
Seniorrådgiver klimastrategi, SALT
brita@salt.nu

Jan Christian Vestre
CEO, Vestre
jan.christian@vestre.com

Sigurd Sagen Vildåsen
Seniorforsker, SINTEF Manufacturing
sigurd.vildasen@sintef.no

Kjersti Aass
Sustainability Development Director, Yara
kjersti.aass@yara.com

Se alle nettverk