PF Bærekraft

Hva

PF Bærekraft er fagnettverket som samler eksperter, talenter, ledere og beslutningstagere på tvers av bransjer med mål om å fremme en mer bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling.

Hvorfor

PF Bærekraft ønsker å gjøre FNs bærekraftsmål (SDGs: Sustainable Devlopment Goals) kjent og anvendbare for næringslivet ved å diskutere dem, bruke dem samt å inspirere til nytenkning og partnerskap for å nå målene.

Hvem

PF Bærekraft er for deg som vil bruke kompetansen og engasjementet ditt til å skape små og store bærekraftsmuligheter og til å finne løsninger sammen med andre på noen av de mest kritiske spørsmålene for kloden.

Hvordan

Bærekraftstemaene blir adressert fra ulike hold i digitale og fysiske aktiviteter; aktuelle business cases blir presentert, sirkulærøkonomiske tiltak blir utviklet, og fagkompetanse blir delt på tvers av sektorer.

PF Bærekraft jobber tverrfaglig gjennom hele Polyteknisk Forening og er med på å løfte foreningens rolle og relevans i en definerende tid.

Hør podcastserien “Full sirkel” nå!

PF Bærekraft gir lytterne av #PolyPod et dypdykk i den sirkulære økonomien gjennom spesialserien “Full Sirkel”.  Konseptet er initiert av styremedlemmer i PF Bærekraft som jobber med sirkulærøkonomien fra ulike innfallsvinkler, og gir deg en relevant samtalearena for tema som engasjerer. I “Full Sirkel”-episodene hører du eksperter, ledere, entreprenører og forskere som belyser utvikling, trender og tematikk som helt enkelt handler om hvordan vi kan utnytte ressursene våre smartere, bedre og lengre.

“Det snakkes ekstremt mye om sirkulær økonomi om dagen, men vi ønsker å dykke bak all buzzen ved å belyse hva som gjøres i praksis og hvilke muligheter som ligger foran oss om vi lykkes med å utnytte ressursene bedre. Samtidig vil vi ta oss friheten til å være både nysgjerrige, kritiske og meningssterke rundt tema som engasjerer oss, noe vi håper kan gi lytterne et friskt format for god diskusjon”, sier Ida Hatlebrekke, styreleder i PF Bærekraft. Sammen med Thomas Mørch, Brita Staal og Camilla Gramstad leder hun “Full Sirkel”-episodene.

Velkommen til nettverket PF Bærekraft!

Styret

Styreleder: Ida Pernille Hatlebrekke
Chief Commercial and Sustainability Officer, Looping
idaphatlebrekke@gmail.com

Anne Cathrine Berger
Samfunnspolitisk direktør, NITO
anne.cathrine.berger@nito.no

Dagfrid Forberg
Nestleder, ZERO
dagfrid.forberg@zero.no

Kim Gabrielli
Administrerende direktør, UN Global Compact Norge
kim.gabrielli@globalcompact.no

Camilla Skjelsbæk Gramstad
Bærekraftsjef, Elkjøp
camilla.skjelsbaek.gramstad@elkjop.no

Thomas Mørch
Direktør Innovasjon & Bærekraft, Norsk Gjenvinning
thomas.morch@ngn.no

Brita Staal
Seniorrådgiver klimastrategi, SALT
brita@salt.nu

Jan Christian Vestre
CEO, Vestre
jan.christian@vestre.com

Sigurd Sagen Vildåsen
Seniorforsker, SINTEF Manufacturing
sigurd.vildaasen@sintef.no

Kjersti Aass
Sustainability Development Director, Yara
kjersti.aass@yara.com

Se alle nettverk