PF Helse

Forskere med mikroskop

PF Helse ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor helseområdet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for helse.

Hva

PF Helse er fagnettverket for samfunnsengasjerte med interesse for faglige problemstillinger innen helsektoren. Vi er et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor helseområdet. PF Helse dekker temaer som  helse- og sykehusledelse, helseteknologi, personvern, medikamentutvikling, avansert diagnostikk/-behandling, antibiotikaresistens, epidemiologi/ helseregistre, vaksinering, beredskap og mental helse.

Hvorfor

PF Helse sitt formål er å dele kunnskap om og vekke interesse for spørsmål knyttet til helsesektoren med en tverrfaglig tilnærming der også digitalisering, samfunnssikkerhet, bærekraft og samfunnsøkonomi inngår.

Hvem

PF Helse er fagnettverket for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement innen helsesektor. Nettverket samler eksperter, talenter og ledere fra medisin, sykepleie, life-science, bio-tech, farmaindustri, offentlig sektor, forskning, akademia og organisasjoner.

Hvordan

PF Helse inviterer til foredrag og diskusjoner gjennom møter, webinarer og podcasts med dagsaktuelle, faglige og samfunnsmessige temaer knyttet til helsesektoren.

Velkommen til nettverket PF Helse!

Styret

Styreleder: Hans M. Borchgrevink 
Selvstendig
Tidligere direktør for Medisin og helse i Forskningsrådet, Chair EU WG Monitoring and Indicators, Vice-chair EU Marie S Curie Advisory Group og 1. amanuensis, Norges Musikkhøgskole
hansmborch1@gmail.com

Eva Turk
Førsteamanuensis, Digital helse,  Universitetet i Sørøst-Norge
MBA Healthcare Management, PhD Health Sciences, Vienna University of Economics and Business Administration og University Oulo
eva.turk@gmail.com

Se alle nettverk