PF Helse

Forskere med mikroskop

PF Helse ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor helseområdet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for helse.

Velkommen til nettverket PF Helse!

Styret

Styreleder: Hans M. Borchgrevink 
Selvstendig
Tidligere direktør for Medisin og helse i Forskningsrådet, Chair EU WG Monitoring and Indicators, Vice-chair EU Marie S Curie Advisory Group og 1. amanuensis, Norges Musikkhøgskole
hansmborch1@gmail.com

Eva Turk
Førsteamanuensis, Digital helse,  Universitetet i Sørøst-Norge
MBA Healthcare Management, PhD Health Sciences, Vienna University of Economics and Business Administration og University Oulo
eva.turk@gmail.com

Se alle nettverk