PF CO2-håndtering

 

Foto: Regjeringen
Hva

PF Norsk forening for CO2-håndtering er nettverket som samler, presenterer og fremmer kunnskap om fangst, transport og lagring av CO2 som nødvendig klimateknologi globalt, og som grønn vekstmulighet for Norge.

Hvorfor

PF Norsk forening for CO2-håndtering bygger på erfaringen fra Langskip-prosjektet for å bidra til skalering av fangst, transport og lagring i Norge og Europa. Målene er å:

  1. samle bransjeaktører, fremme samarbeid og jobbe for gjennomslag for politiske virkemidler som bidrar til å styrke norske aktørers posisjon og arbeid innen CO2-håndtering – kommersielt, politisk og teknologisk
  2. aktivt bidra til å fremme forståelsen og betydningen av potensialet i fangst og lagring av CO2 i Norge og Europa gjennom deling av kunnskap og informasjon, blant annet fra alle delene av Langskip-prosjektet til å fremme skalering
  3. støtte opp om og formidle forskningsarbeid, teknologiske løsninger, regulatoriske og kommersielle modeller innen CO2-håndtering og dermed styrke Norges ledende posisjon innen fagfeltet.

Skal verden lykkes med å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene og til lavest mulig kostnader, vil fangst og lagring av CO2 være nødvendig. Det slår både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) fast. Norske industri-, teknologi- og forskningsmiljøer er langt fremme og norske myndigheter har tatt en klar internasjonal posisjon knyttet til potensialet for å lagre CO2 fra Europa under Nordsjøen. Verdensmarkedet er forventet å bli stort både i industri- og energisektorene, men teknologien er foreløpig lite utbredt.

Fangst og lagring av CO2 muliggjør håndtering av utslipp fra kraftproduksjon samt industrielle utslipp som ikke kan kuttes på annen måte. CO2-håndtering er dessuten en forutsetning for produksjon av blått hydrogen. Fangst og lagring av biogent CO2 gir negative utslipp, som vil si at netto klimaeffekt blir positiv.

Hvem

PF Norsk forening for CO2-håndtering samler representanter fra næringslivet, forskning, klimabevegelsen, beslutningstagere og andre interesserte som vil lære mer og bidra til målene. Ved å være en plattform for dialog og nytenkning rundt bransjen, samler PF Norsk forening for CO2 håndtering tekniske, kommersielle, juridiske, finansielle og politiske miljøer.

Hvordan

PF Norsk forening for CO2-håndtering arrangerer medlemsmøter for faglig påfyll, debatt og erfaringsutveksling. Foreningen deltar på andre arrangementer for å dele kunnskap og erfaring om CO2-håndtering også utenfor fagmiljøet og legger til rette for at alle norske og utenlandske interessenter kan fremme kunnskap på denne plattformen.

Velkommen til nettverket PF CO2-håndtering!

Styret

Styreleder: Hanne Rolén
Sustainability Manager, Aker Carbon Capture
hanne.rolen@akercarboncapture.com

Jannicke Gerner Bjerkås
Direktør CCS, Fortum Oslo Varme
jannicke.bjerkas@fortum.com

Knut Bredahl
Decarbonisation BU Director, Kanfa
knut.bredahl@kanfagroup.com

Per Brevik
Direktør for alternativt brensel og bærekraft, Norcem
per.brevik@heidelbergcement.com

Ellen Marie Haarr
Business Opportunity Manager, Northern Lights, Shell
ellen-marie.haarr@shell.com

Kristin Jordal
Forskningsleder CO2-fangst, SINTEF
ainabenediktekristin.jordal@sintef.no

Anne Strømmen Lycke
CEO, NORSAR
anne@norsar.no

Torleif Madsen
CEO, Compact Carbon Capture
tkm@fjelltg.com

Ingvild Ombudstvedt
Lawyer, Owner of IOM Law
iom@iomlaw.no

Per Sandberg
Business Development, Equinor
prsa@equinor.com

Olav Øye
Seniorrådgiver, klima og industri, Bellona
olav@bellona.no

Jørg Aarnes
Global Lead Low Carbon Solutions, DNV
jorg.aarnes@dnv.com

Se alle nettverk