PF CO2-håndtering

 

Foto: Regjeringen
Hva

PF Norsk forening for CO2-håndtering er et nettverk som samler, presenterer og fremmer verdikjeden og økosystemet for karbonfangst, transport og lagring.

Hvorfor

PF Norsk forening for CO2-håndtering har som mål å bygge på erfaringen og eksistensen av Langskip for å bidra til skalering av fangst, transport og lagring i Norge og Europa.

Hvem

PF Norsk forening for CO2-håndtering samler representanter fra næringslivet, forskning, klimabevegelsen, beslutningstagere og andre interesserte som vil lære mer og bidra til målsettingen.

Hvordan

PF Norsk forening for CO2-håndtering arrangerer medlemsmøter for faglig påfyll, debatt og erfaringsutveksling hvert kvartal. Vi deltar også på andre arrangementer for å dele kunnskap og erfaring om CO2-håndtering også utenfor fagmiljøet.

Karbonrensing er viktig for klodens klima og for norsk verdiskaping

Polyteknisk Forening samler aktørene i den norske verdikjeden for fangst, transport og lagring av CO2, gjennom PF Norsk forening for CO2-håndtering. Foreningen har som formål å fremme kunnskap om fangst, transport og lagring av CO2 som nødvendig klimateknologi globalt, og som grønn vekstmulighet for Norge. Ved å være en plattform for dialog og nytenkning rundt bransjen, samler PF Norsk forening for CO2-håndtering tekniske, kommersielle, juridiske og finansielle fagfolk fra næringsliv, organisasjoner, akademia og myndigheter.

Målene er å:

  1. Samle bransjeaktører, fremme samarbeid og jobbe for gjennomslag for politiske virkemidler som bidrar til å styrke norske aktørers posisjon og arbeid innen CO2-håndtering – kommersielt, politisk og teknologisk.
  2. Aktivt bidra til å fremme forståelsen og betydningen av potensialet i fangst og lagring av CO2 i Norge og Europa gjennom deling av kunnskap og informasjon, blant annet fra alle delene av Langskip-prosjektet til å fremme skalering.
  3. Støtte opp om og formidle forskningsarbeid, teknologiske løsninger, regulatoriske og kommersielle modeller innen CO2-håndtering og således styrke Norges ledende posisjon innen fagfeltet.

Skal verden lykkes med å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene og til lavest mulig kostnader, vil fangst og lagring av CO2 være nødvendig. Det slår både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) fast. Norske industri-, teknologi- og forskningsmiljøer er langt fremme og norske myndigheter har tatt en klar internasjonal posisjon knyttet til potensialet for å lagre CO2 fra Europa under Nordsjøen. Verdensmarkedet er forventet å bli stort både i industri- og energisektorene, men teknologien er foreløpig lite utbredt.

Fangst og lagring av CO2 muliggjør håndtering av utslipp fra kraftproduksjon samt industrielle utslipp som ikke kan kuttes på annen måte. CO2-håndtering er dessuten en forutsetning for produksjon av blått hydrogen. Fangst og lagring av biogent CO2 gir negative utslipp, som vil si at netto klimaeffekt blir positiv.

Aktørene i verdikjeden for CO2 samles til korte, åpne samlinger der medlemmene orienterer hverandre og inviterer gjester til å presentere relevante tema. Foreningen legger til rette for at alle norske og utenlandske interessenter kan fremme kunnskap på denne plattformen. PF Norsk forening for CO2-håndtering kan delta på andre arrangementer for å dele kunnskap og erfaring om CO2-håndtering også utenfor fagmiljøet.

Velkommen til nettverket PF CO2-håndtering!

Styret

Styreleder: Hanne Rolén
Sustainability Manager, Aker Carbon Capture
hanne.rolen@akercarboncapture.com

Jannicke Gerner Bjerkås
Direktør CCS, Fortum Oslo Varme
jannicke.bjerkas@fortum.com

Knut Bredahl
Decarbonisation BU Director, Kanfa
knut.bredahl@kanfagroup.com

Per Brevik
Direktør for alternativt brensel og bærekraft, Norcem
per.brevik@heidelbergcement.com

Ellen Marie Haarr
Business Opportunity Manager, Northern Lights, Shell
ellen-marie.haarr@shell.com

Kristin Jordal
Forskningsleder CO2-fangst, SINTEF
ainabenediktekristin.jordal@sintef.no

Anne Strømmen Lycke
CEO, NORSAR
anne@norsar.no

Torleif Madsen
CEO, Compact Carbon Capture
tkm@fjelltg.com

Ingvild Ombudstvedt
Lawyer, Owner of IOM Law
iom@iomlaw.no

Per Sandberg
Business Development, Equinor
prsa@equinor.com

Olav Øye
Seniorrådgiver, klima og industri, Bellona
olav@bellona.no

Jørg Aarnes
Global Lead Low Carbon Solutions, DNV
jorg.aarnes@dnv.com

Se alle nettverk