PF CO2-håndtering

 

Foto: Regjeringen
Hva

PF Norsk forening for CO2-håndtering samler, presenterer og fremmer kunnskap om fangst, transport, bruk og lagring av CO2 som nødvendig klimateknologi globalt, og som grønn vekstmulighet for Norge.

Hvorfor

PF Norsk forening for CO2-håndtering bygger på erfaringen fra Langskip-prosjektet for å bidra til skalering av fangst, transport og lagring i Norge og Europa. Målene er å:

  1. samle bransjeaktører, fremme samarbeid og jobbe for gjennomslag for politiske virkemidler som bidrar til å styrke norske aktørers posisjon og arbeid innen CO2-håndtering – kommersielt, politisk og teknologisk
  2. aktivt bidra til å fremme forståelsen og betydningen av potensialet i fangst og lagring av CO2 i Norge og Europa gjennom deling av kunnskap og informasjon, blant annet fra alle delene av Langskip-prosjektet til å fremme skalering
  3. støtte opp om og formidle forskningsarbeid, teknologiske løsninger, regulatoriske og kommersielle modeller innen CO2-håndtering og dermed styrke Norges ledende posisjon innen fagfeltet.

Som fastslått av FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA), vil fangst og lagring av CO2 være nødvendig for å redusere globale klimagassutslipp med lavest mulig kostnad i tråd med klimamålene. Norske industri-, teknologi- og forskningsmiljøer er langt fremme, og Norge har allerede en sentral internasjonal posisjon i et verdensmarked som forventes å bli stort både i industri- og energisektorene.

Hvem

PF Norsk forening for CO2-håndtering er kunnskapsnettverket for representanter fra næringslivet, forskning, klimabevegelsen, beslutningstagere og andre interesserte. Vi samler tekniske, kommersielle, juridiske, finansielle og politiske miljøer til en felles plattform for dialog og nytenkning rundt bransjen.

Hvordan

PF Norsk forening for CO2-håndtering arrangerer medlemsmøter for faglig påfyll, debatt og erfaringsutveksling. Foreningen deltar også på andre arrangementer for å dele kunnskap og erfaring om CO2-håndtering utenfor fagmiljøet.

Velkommen til nettverket PF CO2-håndtering!

Styret

Styreleder: Hanne Rolén
Sustainability Manager, Aker Carbon Capture
hanne.rolen@akercarboncapture.com

Jannicke Gerner Bjerkås
Direktør CCS, Fortum Oslo Varme
jannicke.bjerkas@fortum.com

Knut Bredahl
Decarbonisation BU Director, Kanfa
knut.bredahl@kanfagroup.com

Per Brevik
Direktør for alternativt brensel og bærekraft, Norcem
per.brevik@heidelbergcement.com

Ellen Marie Haarr
Business Opportunity Manager, Northern Lights, Shell
ellen-marie.haarr@shell.com

Kristin Jordal
Forskningsleder CO2-fangst, SINTEF
ainabenediktekristin.jordal@sintef.no

Anne Strømmen Lycke
CEO, NORSAR
anne@norsar.no

Torleif Madsen
CEO, Compact Carbon Capture
tkm@fjelltg.com

Ingvild Ombudstvedt
Lawyer, Owner of IOM Law
iom@iomlaw.no

Per Sandberg
Business Development, Equinor
prsa@equinor.com

Olav Øye
Seniorrådgiver, klima og industri, Bellona
olav@bellona.no

Jørg Aarnes
Global Lead Low Carbon Solutions, DNV
jorg.aarnes@dnv.com

Se alle nettverk