PF CO2-håndtering

 

Foto: Regjeringen
Hva

PF Norsk forening for CO2-håndtering er et nettverk som samler, presenterer og fremmer næringsklyngen involvert i rensing, bruk og lagring av CO2.

Hvorfor

PF Norsk forening for CO2-håndtering har som første mål at alle beslutningstagerne slutter opp om fullskalaprosjektet med fangstanlegg, transport og lagringsløsning i Norge i denne Stortingsperioden.

Hvem

PF Norsk forening for CO2-håndtering samler representanter fra næringsklyngen, forskning, klimabevegelsen, beslutningstagere og andre interesserte som vil lære mer og bidra til målsettingen.

Hvordan

PF Norsk forening for CO2-håndtering arrangerer medlemsmøter for faglig påfyll, debatt og erfaringsutveksling hvert kvartal. Vi deltar også på andre arrangementer for å dele kunnskap og erfaring om CO2-håndtering også utenfor fagmiljøet.

Karbonrensing er viktig for klodens klima og for norsk verdiskaping

Fra sin base i Oslo samler Polyteknisk Forening aktørene i den norske verdikjeden for fangst, transport, bruk og lagring av CO2, gjennom Norsk forening for CO2-håndtering. Foreningen har som formål å fremme kunnskap om fangst, transport, bruk og lagring av CO2 som nødvendig klimateknologi globalt, og som grønn vekstmulighet for Norge. Ved å være en plattform for dialog og nytenkning rundt bransjen, samler Norsk forening for CO2-håndtering tekniske, kommersielle, juridiske og finansielle fagfolk fra næringsliv, organisasjoner, akademia og myndigheter.

Målene er å:

  1. Drive et nettverk som fremmer industriklyngen knyttet til virksomhetene som realiserer prosjekter og aktiviteter innenfor karbonfangst og -lagring
  2. Skape en vel opplyst opinion som dytter på aktørene slik at de støtter prosjektene for CO2-håndtering som nå modnes i den norske bransjen
  3. Få alle aktører til å stemme ja til investeringsbeslutningene som er planlagt i 2020, slik at fangstanlegg og transport- og lagringsløsningene realiseres

Nettverket vil ha aktiviteter som bidrar til å:

  • Fremme industriklyngen i Norge innenfor karbonfangst og -lagring i hele verdikjeden, i norske og internasjonale prosjekter
  • Fremme klyngen som en industriell ‘start-up lab’ og vise næringsutviklingen hos norske aktører
  • Vise frem europeisk samarbeid og internasjonale skaleringsmuligheter for næringsutvikling knyttet til den norske industriklyngen
  • Synliggjøre klimagevinstene nasjonalt og internasjonalt ved en rask og robust vekst for den norske industriklyngen
  • Fokusere på de industriene der det ikke er gode alternativ til karbonfangst og -lagring

Skal verden lykkes med å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene og til lavest mulig kostnader, vil fangst og lagring av CO2 være nødvendig. Det slår både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) fast. Norske industri- og teknologimiljøer er langt fremme og norske myndigheter har tatt en klar internasjonal posisjon knyttet til potensialet for å lagre CO2 fra Europa under Nordsjøen. Verdensmarkedet kan bli stort både i industri- og energisektorene, men teknologien er foreløpig lite utbredt. CO2-håndtering er aktuelt for all prosess- og avfallsindustri, for hydrogen fra naturgass samt for kullkraftproduksjon. Teknologien muliggjør også negative utslipp av CO2, som vil si at netto klimaeffekt blir positiv.

Aktørene i verdikjeden for CO2 samles til korte, åpne samlinger der medlemmene orienterer hverandre og inviterer gjester til å presentere relevante tema. Nettverket legger til rette for at alle norske og utenlandske interessenter kan fremme kunnskap på denne plattformen. Norsk forening for CO2-håndtering kan delta på andre arrangementer for å dele kunnskap og erfaring om CO2-håndtering også utenfor fagmiljøet.

Velkommen til nettverket PF CO2-håndtering!

Styret

Styreleder: Torleif Madsen
CEO, Compact Carbon Capture
tkm@fjelltg.com

Jannicke Gerner Bjerkås
Direktør CCS, Fortum Oslo Varme
jannicke.bjerkas@fortum.com

Per Brevik
Direktør for alternativt brensel og bærekraft, Norcem
per.brevik@heidelbergcement.com

Kristin Jordal
Forskningsleder CO2-fangst, SINTEF
AinaBenedikteKristin.Jordal@sintef.no

Anne Strømmen Lycke
CEO, NORSAR
anne@norsar.no

Ingvild Ombudstvedt
Lawyer, Owner of IOM Law
iom@iomlaw.no

Per Sandberg
Business Development, Equinor
prsa@equinor.com

Se alle nettverk