PF Digitalt lederskap

Hva

PF Digitalt lederskap er en kunnskapsarena for nettverksbygging, faglig påfyll og oppdatering på dagsaktuelle og fremtidige muligheter og utfordringer i både praktiske og prinsipielle temaer innen digitalt lederskap.

Hvorfor

PF Digitalt lederskap ønsker å bidra til å akselerere innovasjon og praktisk anvendelse av ny digital teknologi. Dagens ledere har en unik mulighet til å forme fremtiden. Digitaliseringen i samfunnet skaper muligheter og trusler på en mer omfattende og raskere skala enn tidligere teknologiutvikling. PF Digitalt lederskap vil bidra til sikker og samfunnsnyttig digitalisering – med det ambisiøse målet å akselerere Norges digitale transformasjon.

Hvem

PF Digitalt lederskap er fagnettverket for deg som brenner for samspillet mellom digitalisering og ledelse på tvers av bransjer. PF Digitalt lederskap samler eksperter, talenter og ledere fra næringslivet, offentlig sektor, forskning og organisasjoner.

Hvordan

PF Digitalt lederskap inviterer til aktive diskusjoner, foredrag, webinar og podcasts med dagsaktuelle temaer. Nettverket tilbyr signaturseminarer om banebrytende digitale og transformerende emner ledet av topp-profiler. Mellom samlingene er nettverksmedlemmene i dialog om stort og smått.

Velkommen til nettverket PF Digitalt lederskap!

Styret

Styreleder: Nada Ahmed
VP Transformation, Aker Solutions
MSc Environmental Analysis and Decision Making
nada.ahmed@gmail.com

Anne Aune
Security Consultant, mnemonic
MSc Energy, Process and Environmental Engineering
anne.aune@mnemonic.no

Greta Elvestuen
Senior Analytiker, DNB
Doctorate, Business and Economics, Leadership and Organisation, BI Norwegian Business School and Specialist, Engineering Management, Electronic Business, University of Novi Sad
greta.elvestuen@dnb.no

Chris Snyder
Director, Data and Enterprise Solutions, NAV
BA, Mathematics, Cornell University
cmsnyder@gmail.com

Se alle nettverk