Sweco er medlem i Polyteknisk Forening

Publisert: 19. desember 2020

Sweco er et ledende teknisk konsulentselskap innen ingeniør-, miljø- og arkitekturfag, med rundt 1800 ansatte ved 25 kontorer i Norge. De gjennomfører hvert år titusener av prosjekter i drøyt 70 land over hele verden, og bidrar med det til å realisere bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann, med rundt 17000 ansatte i Europa. Sweco’s strategi er å være lokalt til stede, fokusere på kundens behov og la de ansatte lykkes med å finne fremtidens løsninger i dag.

– Sweco skal forstå hva private og offentlige kunder trenger fremover, og det handler mye om å forstå samfunnsendringer og teknologitrender. Enten det er store infrastrukturprosjekter eller innovative digitale løsninger, skal vi forstå komplekse sammenhenger og se løsninger på tvers. Våre folk er brobyggere mellom fag- og kompetansemiljøer – og da er Polyteknisk Forening en perfekt arena for å lære og dele kunnskap bredt og spisst. Vi vokser og skal ligge et hestehode foran i å forme klimavennlige og sirkulære løsninger som realiseres i praksis, sier Grete Aspelund, adm. direktør i Sweco Norge. Hun deltok nylig i webcasten om mangfold i styret og ledelsen.

Sweco har vært medlem av Polyteknisk Forening i 3 år og ser mange muligheter gjennom fagnettverkene PF Samferdsel, der Sweco’s Anita Vingan er styremedlem, PF Energi,  PF Digital ledelse, PF Bærekraft og PF Styrenettverk.

Vi er glade for at Sweco’s dyktige folk er med og styrker møteplassen Polyteknisk Forening utgjør. Det er uslåelig når teknologer, arkitekter og ingeniører går fullt inn for å levere på et samfunnsoppdrag – i samarbeid med andre fagfolk. Vi gleder oss til å høre mer om viktige prosjekter for samfunnet og fremme rammer for faktisk bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling.

Bedriftsmedlemskapet gir muligheter til å være med i #PolyPod og #PolyWeb, der teknologi, samfunn og næringsliv møtes. Medlemskapet gir fri adgang for ansatte til, og samarbeid om, digitale og fysiske aktiviteter – og åpner for nettverk med eksperter, talenter og beslutningstagere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Her holder vi hverandre oppdaterte og driver samfunnsutviklingen fremover på sentrale tema i partnerskap. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å finne de beste kandidatene og holde egne digitale og fysiske arrangementer midt i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen som det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse siden 1852.