#PolyPod

Velkommen til #PolyPod: Polyteknisk Forenings podcastserie, med innsikt og inspirasjon der teknologi, samfunn og næringsliv møtes!

Lytt og lær fra opptakene med gjester i Polyteknisk Forening – minutt for minutt. Få med deg høydepunktene fra paneldebatter – eller unn deg selv en høytlesingsstund der en ekspert forklarer et interessant tema.

Liker du #PolyPod, kan du gjerne gi et bidrag til Polyteknisk Forening via Vipps til 81911.

Prosjektleder for #PolyPod er Linda Hesselberg, Podcast- og partneransvarlig i Lørn.tech.

God lytting!

#PolyPod 2020

#PolyPod: Hva skjer med karbonfangst- og lagring?

Blir det endelig rensing av klimagassen CO2 i Norge? Industrien er klar og det er tverrpolitisk enighet om at dette klimatiltaket skaper både bærekraft og konkurransekraft for Norge. Teknologien er moden – er tiden moden når Norge skal gjenreise økonomien etter koronakrisen, før klimakrisen? Hvem skal betale? Investeringen er stor, men er det dyrere å la være?

Lytt til samtalen mellom:

 • Alf Ole Ask, journalist i Aftenposten
 • Torleif Madsen, CEO i Compact Carbon Capture
 • Anne Strømmen Lycke; Administrerende direktør i NORSAR
 • Jannicke Gerner Bjerkås; Direktør for CO2-fangst og lagring i Fortum Oslo Varme
 • Per Brevik, Direktør Alternative Fuels i Heidelberg Cement/ Norcem

Alf Ole Ask har som journalist fulgt den norske og europeiske utviklingen av karbonfangst- og lagring i flere omganger, både fra Norge og som korrespondent i Brussel. Du hører ham her utfordre styremedlemmene i den norske bransjeforeningen om politiske, økonomiske og omdømmemessige hindre for denne teknologiske løsningen. Bransjen er klar for ny norsk verdiskaping for både innenlandske aktiviteter og eksportindustri – og ser komparative fortrinn i norsk kompetanse.

#PolyPod: The links between diversity and innovation

What does research show regarding foreign workers associated with innovation, and what is the related experience of professionals engaged in gender-balanced leadership? How can we use this knowledge on diversity and innovation to design the way out of the COVID19-crisis in a situation where the borders are closed, unemployment is on the rise and international collaboration is not on top of the agenda?

Listen to the conversation between:

 • Marte C. W. Solheim, Associate Professor & Head of Stavanger Centre for Innovation Research at the University of Stavanger Business School
 • Eva Turk, Associate Professor, Faculty of Health and Social Sciences at the University of South-Eastern Norway, President of Professional Women Network Norway – and member of the board of the Polytechnic Society health network
 • Mette Vågnes Eriksen, Secretary General of Norway’s Polytechnic Society

You will gain insight and inspiration into how to stimulate innovation tapping into the whole talent pool – and even get five good advices on how to get started.

#PolyPod om Kina, korona og klima

Hvordan har koronakrisen endret kinesernes syn på seg selv og på resten av verden – og hvorfor? Hvordan har koronakrisen endret resten av verdens syn på Kina, som handelspartner og som stormakt? Hvilken rolle spiller teknologi for den nye normalen i Kina – og er det forskjellig fra i Norge? Hva kan, vil og bør vi samarbeide om i beredskapsarbeidet mot den varslede klimakrisen?

Lytt til samtalen mellom:

 • Henning Kristoffersen, Forsker og Rådgiver i The Governance Group
 • Elisabeth Holvik, Sjefsøkonom i Sparebank1
 • Kjetil B. Alstadheim, Politisk redaktør i Aftenposten
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening.

I denne episoden er du flue på veggen når Kina-eksperten, verdenshandel-økonomen og storpolitikk-journalisten deler innsikt og inspirasjon rundt de store spørsmålene om hvor Kina, og dermed verden går, ut av koronakrisen, og kanskje unna klimakrisen.

#PolyPod: Hva betyr eierskap i Norge?

 

Eierskapsdebatter har det med å være følelsesladet, i denne episoden får du noen fakta og analyser fra ferske rapporter om hvem som faktisk eier Norge og om hvem befolkningen sier de ønsker at skal eie Norge.

Lytt til samtalen mellom:

 • Rolf Røtnes, Fagdirektør, Samfunnsøkonomisk Analyse og en av forfatterne av rapporten «Organisasjonsformer og eierskap»
 • Janne Log, Daglig leder i Samvirkene
 • Jan Ludvig Andreassen, Sjefsøkonom i Eika
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

De snakker om hvordan et mangfoldig eierskap betyr noe for verdiskaping, sysselsetting og innovasjon, kanskje spesielt i konjunkturskift og store endringer i verdensøkonomien. Du får også høre om trender og muligheter fremover for ulike typer eierskap.

Som bonus bragte samtalen også frem historien om da Sam Eyde i 1905 satt i det samme rommet som dagens #PolyPod-studio, sammen med franske og svenske investorer for å skaffe kapital til datidens lokale start-up, som ble til Yara og Hydro.

#PolyPod: Helsehjelp på video: Om telekonsultasjon i helsesektoren

Når vi ikke kan gå til legen, kan legen komme til oss – på video. Hvordan klarte den norske helsesektoren å snu seg så raskt ved utbruddet av COVID-19 pandemien og tilby videokonsultasjoner? Hva åpner teknologien for – og hvordan ivaretas pasientsikkerhet og personvern?

Lytt til samtalen mellom:

 • Cecilie B. Løken, Direktør teknologi i Vestre Viken Helseforetak
 • Janne Herholdt Dugstad, Daglig leder for Vitensenteret ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

Her lærer du mer om hvordan videkonsultasjoner brukes på tvers av profesjonene i helsesektoren og i samarbeid med leverandører og pasientorganisasjoner. Du får både innsikt i forskningsfunn og praktisk gjennomføring – med noen gode ledertips for store endringsprosesser enten du er student eller jobber tverrfaglig med teknologi.

#PolyPod: Solenergi til lands og til vanns

Kraftsystemet og investeringer i infrastruktur endres. Vi vet at solenergi vokser sterkt globalt og at prisene faller raskt. Teknologiutviklingen overgår stadig prognosene, men hvor langt har teknologien og materialene innen solenergi kommet? Hvor stort kan flytende solenergi bli?

Lytt til samtalen mellom:

 • Bjørn Thorud, Seniorrådgiver, Dr.Ing, Multiconsult. Thorud ble av Norsk solenergiforening tildelt prisen «Årets solstråle 2019» for sin innsats for å fremme solenergi i Norge.
 • Børge Bjørneklett, CEO, Ocean Sun, M.Sc. Physical Metallurgy og Dr. ing Materials science.  Grunnlegger, oppfinner og entreprenør med solid erfaring fra materialer, sol, transport og offshore olje&gass.
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening

Her lærer du om trendene innen solenergi, hva det er som driver markedet og teknologiutviklingen og hvordan samspillet med annen teknologiutvikling, som batterier og AI er. Du får også høre om de norske selskapene og innovasjonsmiljøene – og om hvilke komparative fortrinn disse har i det globale solenergimarkedet.

#PolyPod: Hvordan blir Norge etter koronakrisen?

Lytt til toppledere fra ulike bransjer dele erfaringer om teknologi, kultur, eierskap og ledelse knyttet til Norge etter koronakrisen. I samtalen hører du:

 • Anita Krohn Traaseth, som har vært toppsjef i HP Norge og Innovasjon Norge, nå bl.a. rådgiver for EU kommisjonen og i regjeringsutvalget for innovasjon og vekst i grøntsektoren.
 • Morten Munch-Olsen er administrerende direktør for Bilkollektivet. Bilkollektivet er Norges største bilpool – og er en plattform for delingsøkonomi i praksis, i hele verdikjeden.
 • Janne Log er daglig leder i Samvirkene, interesseorganisasjonen for små og store norske samvirker i en rekke bransjer. Hun har vært medlem av toppledergrupper i TietoEVRY og Norges Sjømatråd.
 • Mette Vågnes Eriksen er generalsekretær i Polyteknisk Forening og modererer denne #PolyPod-episoden.

Hva skjedde da hele samfunnet plutselig tok et digitalt sjumilssteg? Hvordan fikk vi til det? Hva skjer fremover? Og hva vil vi skal skje? Hva kjennetegner den norske styringsmodellen og hva skal til for bærekraftig utvikling ut av koronakrisen?

#PolyPod: Økonomiske konsekvenser av COVID-19 pandemien

Norge har vært nedstengt i over en måned som følge av smitteverntiltak knyttet til COVID-19 pandemien. De økonomiske konsekvensene er store, til tross for omfattende krisepakker fra regjeringen, med bred politisk støtte. Hvordan vil pandemien påvirke norsk og internasjonal økonomi på sikt? Hva er effektene av samtidig fall i oljeprisene, med stor betydning for den store energibransjen og for gjenoppbyggingen av oljefondet, som nå tappes gjennom krisepakkene? Hvordan er fordelingseffektene mellom næringer, generasjoner og geografier?

Lytt til samtalen mellom:

 • Hilde Christiane Bjørnland, Professor ved Handelshøyskolen BI
 • Øystein Dørum, Sjeføkonom i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Bård Bjerkholt, Kommentator i Dagens Næringsliv

De reiser mange spørsmål og utfordringer, og dette er bare begynnelsen på de økonomiske løsningene vi alle sammen på en eller annen måte må ta stilling til gjennom og ut av koronakrisen.

#PolyPod: Makers mot COVID-19

«3D-printere til bistand for Helsevesenet under Covid-19» startet som en Facebook-gruppe og tre uker senere har initiativet levert nærmere 30 000 visirer til helsevesenet! Hør fra en av initiativtakerne, Martin Øhlund Øyen, om hvordan det skjedde og hva som er mulig fremover.

Martin Øhlund Øyen er prosjektingeniør i Fieldmade og styremedlem i PF Materialteknologi. Her snakker han med Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening.

I tillegg til en fantastisk innsats under koronakrisen med å produsere nødvendig smittevernutstyr, har initiativet allerede vist hvordan ny teknologi kan skalere for både krisehåndtering og beredskap internasjonalt – med dertil hørende verdiskaping for norsk næringsliv. AM-teknologiene brukes sivilt og militært og kan forandre leverandørkjedene og forretningsmodellene globalt ved at produksjon trekkes nærmere markedet i både tid og sted. Hva betyr dette for utdanning og rekruttering til norsk industri? Og hvordan kan du og jeg bli med på utviklingen der ny og kul teknologi møter samfunnsbehov?

#PolyPod: Introduksjon til hydrogen

I introduksjonen til Hydrogenkurset fra Polyteknisk Forening hører du Linn Skaret-Thoresen, Analytiker i THEMA Consulting, forklare om produksjon, marked og potensiale for hydrogen.

Hydrogen som energibærer er ikke noe nytt, men det blåser en ny vind over utviklingen av kostnadseffektive løsninger for en hydrogenverdikjede. Samtidig er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål knyttet til skalering, grønt og blått hydrogen, klimaeffekt og sikkerhet.

Dette er Modul A i Hydrogenkurset fra Polyteknisk Forening.

#PolyPod: Lurt og lov ved endringer i ledelsen

Endringer i toppledelsen, og daglig leder spesielt, kan være komplisert og er ofte gjenstand for betydelig interesse fra ansatte og media. Hva er lov – og hva er lurt?

I dette opptaket fra nettverksfrokosten kan du lytte til:

 • Inger Sethov, Kommunikasjonsdirektør i Hydro
 • Henning M. Heitmann, advokat og partner i SANDS Advokatfirma
 • Hilde Alexandra Grønland Kuburic, advokat i Equinor og leder av PF Styrenettverk

#PolyPod: PolyPolitikk

Vi inviterte alle ungdomspartiene til en samtale om de store spørsmålene knyttet til bærekraftig samfunns- og teknologiutvikling. Lytt til perspektivene fra:

 • Andreas Sjalg Unneland, Leder av SU
 • Alberte T. Bekkhus, Feministisk ansvarlig i Rød Ungdom
 • Astrid Hoem, Nestleder i AUF
 • Hanna Lein-Mathisen, Fylkesleder Oslo i Unge Venstre

i samtale med Frithjof Jacobsen, journalist, kommentator og produsent.

I dette opptaket fra Direksjonssamlingen hører du ungdomspolitikerne utfordre forsamlingen på fremtidige politiske rammer og på hva næringsliv og akademia må gjøre i et 2030-perspektiv.

#PolyPod: Verden sett fra Paris

Hva mente Macron med å kalle verden hjernedød? Hvordan ser Europa og NATO ut fra Paris?

I dette opptaket kan du lytte til samtalen mellom:

 • Pierre- Mathieu Duhamel, Frankrikes ambassadør til Norge
 • Paal Frisvold, redaktør av nettsiden europeiskpolitikk.no.

Ambassadøren forklarer nærmere hva Macrons visjon for sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid i Europa betyr. Du får bedre forståelse for hva Macron ser for seg rundt spørsmål som:

 • Går det i retning av et eget europeisk forsvar sammen med eller ved siden av NATO?
 • Hva kan det bety for Norge?
 • Hva kan det bety for EUs nye samarbeid om forsvarsindustri?

Denne #PolyPod-episoden fra samtalen mellom Duhamel og Frisvold om verden sett fra Paris er på engelsk.

#PolyPod: Building the airplane while we fly it

Hvordan skjer den digitale transformasjonen i praksis? Hva må til for å klare å bygge om flyet mens vi er i lufta?

I dette opptaket får du høre tipsene og erfaringene fra Norges-sjefen for en av de store motorene i det digitale skiftet globalt:

 • Kimberly Lein-Mathisen, Administrerende direktør i Microsoft Norge

Microsoft har etablert store datasentre i Norge og de har endret egen forretningsmodell til skytjenester. Avanserte teknologier som AI, IoT og Mixed Reality åpner enorme muligheter. Hva kan vi lære av denne reisen, på godt og vondt?

Denne podcasten er på engelsk og handler vel så mye om kultur og ledelse som teknologi og styring. Kanskje kan du og dere bruke det som inspirasjon til de små og store digitale endringene der du jobber?

Hva er kybernetikk? Og hvilke refleksjoner har Gard Paulsen gjort seg, etter fullføringen av boken om Jens Glad Balchen sitt liv, om utviklingen av den kybernetiske tenkemåten, litt norsk industrihistorie og litt internasjonal vitenskapshistorie? I denne episoden av LØRN er vi på bokbad hos Polyteknisk Forening, hvor vi spiller inn en live podcast med flere studenter av den norske kybernetikkens far i salen. Her møter Silvija Seres forsker ved NTNU, og forfatter av boken Alltid rabiat, Gard Paulsen om boken hans og hvordan han har skrevet en litterær bok som tar for seg en teknologihistorie på en realistisk måte.

#PolyPod: Hydrogen for energi, modul B

I dette opptaket fra Hydrogenkurset fra Polyteknisk Forening hører du om hydrogen i energisektoren.

To eksperter presenterer:

 • Per Sandberg, Forretningsutvikler i Equinor forteller om hvilken rolle norsk gass konvertert til hydrogen kan spille i det europeiske energisystemet
 • Anders Lund Eriksrud, Seniorkonsulent i THEMA Consulting forteller om fleksibilitet i det europeiske kraftsystemet og om hydrogen kan balansere et fornybart energisystem?

Dette er Modul B i Hydrogenkurset fra Polyteknisk Forening.

#PolyPod: Verden sett fra London: Hva skjer rundt Brexit – og hvorfor?

Hør samtalen med de interessante analysene fra:

 • Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere utenriks- og forsvarsminister
 • Asle Toje, statsviter, kommentator og medlem av Den norske Nobelkomité
 • Øivind Bratberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo og ekspert på britisk politikk
 • Kjetil Wiedswang, kommentator i Dagens Næringsliv

Opptaket du hører er fra nettverksfrokosten rett før Brexit Day i januar 2020. Paneldeltagerne kommer også inn på Norges, Europas og USAs situasjon – sett fra London.

#PolyPod: Thomas Piketty: Capital and Ideology – Lanseringsseminar

MIT Club of Norway og Polyteknisk Forening holdt lanseringsseminaret for Thomas Pikettys «Capital and Ideology». I opptaket fra seminaret får du vurderinger og analyser fra:

 • Bent Erik Bakken, Professor, President iMIT Club of Norway og Deputy Director iDNV GL
 • Ole Gjems-Onstad, Dr.juris, Professor II ved Handelshøyskolen BI
 • Kalle Moene, Professor på Økonomisk Institutt ved UiO

Du får også høre den politiske paneldebatten om økonomisk ulikhet med:

 • Veslemøy Østrem, Nyhetsredaktør i Vårt Land og Leder for Medienettverket – forum for kvinner i ledelse
 • Sondre Hansmark, Leder av Unge Venstre
 • Gaute Børstad Skjervø, Sentralstyremedlem i AUF
 • Andreas Sjalg Unneland, Leder av Sosialistisk Ungdom

Liker du #PolyPod, kan du gjerne gi et bidrag til Polyteknisk Forening via Vipps til 81911.

#PolyPod 2019

#PolyPod: Påvirkningsoperasjoner

Utgjør påvirkningsoperasjoner en trussel for tillit og demokrati? Hvordan styrker vi evnen til å oppdage påvirkningsoperasjoner og reagere – og hvem har ansvaret for å motvirke påvirkningsoperasjoner?

Forskning peker på hybride trusler rettet mot privat sektor som den mest sannsynlige formen for fremtidig konflikt i Europa – og at hybride trusler, og dermed implisitt påvirkningsoperasjoner, allerede er utbredt.

Hør opptaket fra seminaret med:

 • Marit Rye-Ramberg, Seniorrådgiver, Hærstaben
 • Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant, hovedlærer strategisk kommunikasjon, Forsvarets høyskole
 • Ørjan Karlsson, forfatter og fagdirektør i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, som leder samtalen.

De reiser spørsmål som: Hvor lang tid vil det ta før vi blir så vant til det uvanlige at det uvanlige blir normalt? Er det noe som kan fungere som forsterkere i påvirkningsoperasjoner og som påvirker vår oppfatning av politikk og samfunn? Og hva med det vi ikke ser?

#PolyPod: Verden sett fra Brussel

Den store styrken til EU har vært å holde den «Verdimessige fanen høyt» i kombinasjon med økonomisk makt. Dette har fungert effektivt når USA og Storbritannia har vært medspillere. Hvordan verden ser ut fra Brussels, kommer an på hvem du spør. Vil Tyskland eller Frankrike ta en tydeligere lederrolle? Er utvidelsen av EU mot øst en glemt drøm? Vil vi se flere Exits og et fragmentert Europa bli liggende igjen?

I denne episoden får du muligheten til å lytte til eksperter som følger utviklingen i EU og Brussel tett:

• Adele Matheson Mestad, Direktør, Norges institusjon for menneskerettigheter
• Ole Jacob Sending, Forskningssjef, Norsk utenrikspolitiske institutt
• Paal Frisvold, Ansvarlig redaktør, europeiskpolitikk.no

i samtale med ordstyrer Kjetil Wiedswang, kommentator i Dagens Næringsliv.

#PolyPod: Makt og myndighet: Vipper Tech ut nasjonalstaten?

De globale teknologiselskapene er blitt stormakter. Blir Norge spilt ut over sidelinjen? Hvilken rolle kan EUs overnasjonale virkemidler spille?

I dette opptaket fra nettverksfrokosten stilte vi spørsmål om hva som skjer regulatorisk, politisk, økonomisk, sikkerhetsmessig, kulturelt og med din og min identitet når teknologiselskapene raskt får sterk innflytelse.

Lytt til samtalen mellom:

 • Kjersti Løken Stavrum, Administrerende direktør i Stiftelsen Tinius
 • Paal Frisvold, Ansvarlig redaktør i Europeiskpolitikk.no 

Denne #PolyPod-episoden kan du lytte til i to versjoner; her får du hele samtalen.

#PolyPod: Oslo Kulturnatt 2019

I PolyVorspiel under Oslo Kulturnatt opplevde vi en spennende rundebordssamtale med:

 • Trine Skei Grande, Kultur- og likestillingsminister
 • Jan M. Moberg, sjefredaktør i TU
 • Silvija Seres, President i Polyteknisk Forening
 • Erik Waatland, sjefredaktør i Medier24

Samtalen kretset rundt egne erfaringer og vurderinger om hva teknologi betyr for kulturlivet, om medienes roller som brobygger mellom ekte og kunstig intelligens og om hva utviklingen betyr for deg og meg. Ispedd humor og sleivspark som seg hør og bør når folk samles rundt Samlingsbollen i Polyteknisk Forening.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande fikk også en titt i skattkammeret av de samlede verker av Teknisk Ukeblad fra 1854. Hun refererte raskt til hva man var opptatt av innenfor teknologi- og samfunnsutvikling det året Venstre ble stiftet, i 1884-utgaven.

#PolyPod: Utbygging av Oslo Universitetssykehus

Hvor skal det nye Oslo Universitetssykehus ligge, hvor mye skal det koste, hva skal det legges vekt på og hvem skal bestemme? En faggruppe har lagt frem et forslag til sykehusplan for Oslo der hovedalternativet med Gaustad som storsykehus legges bort, og 20 milliarder i kostnader kuttes. 

Hør opptaket fra seminaret med:

 • Einar Sorterup Hysing, Medisinsk direktør OUS
 • Eilif Holte, sivilingeniør
 • Rolf Kåresen, tidligere sjefslege
 • Aasmund Bredeli, Foretakstillitsvalgt OUS
 • Anne Christine Kroepelien, Bydelsutvalgsleder, Oslo Høyre
 • Just Ebbesen, Prosjektdirektør OUS

Møteleder var Hans M Borchgrevink, Styreleder PF Helse.

#PolyPod: Verden sett fra Teheran

Bli med på innsiden av hodet til øverste leder Khamenei og president Rouhani!

Hør opptaket fra seminaret med:

 • Kjetil Selvik, forsker på NUPI
 • Aud Lise Norheim, tidligere ambassadør
 • Bjørn Olav Utvik, professor ved UiO og forfatter av boken «Islamisme»
For å forstå hvilken vei verden går i, må vi først forstå de som former den. I en serie seminarer utfordrer Polyteknisk Forening deg til å se verden fra de nye maktsentrenes ståsted, ved hjelp av noen av landets fremste eksperter og forskere. I denne episoden er turen kommet til Teheran.

#PolyPod: Likestilling med digitalisering

På den internasjonale kvinnedagen samlet vi et live publikum i Klubben hos Polyteknisk Forening til podkastsamtaler om både kjønnsbalanse og digitalisering – og koblingene til innovasjon og verdiskaping.

Første par ut var Marie Louise Sunde, lege, forfatter og medgründer av ShesGotThis i samtale med Jan M. Moberg,  ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad. Tema var helhetlig styring og endringsledelse for økt verdiskaping gjennom reell kjønnsbalanse. 

Neste par ut var Digitaliseringsminister Nikolai Astrup i samtale med Silvija Seres, president i Polyteknisk Forening. Digitalisering i alle bransjer kan bedre gjennomføres når kulturen er inkluderende og tillitsbasert – og alle kvinner og menn må med for at bærekraftsmålene skal nås.

#PolyPod 2018

#PolyPod: Verden sett fra Moskva

I denne episoden av #PolyPod, hører vi nærmere om hvordan verden ser ut fra noen av verdensmaktene. Vi har i denne episoden fått med oss to av de som kan mest om hvordan verden ser ut fra Moskva:

 • Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI
 • Håvard Bækken, seniorforsker ved Institutt for Forsvarsstudier

Marte Heian-Engdal, Head of Development ved NOREF, kommenterer og Ingerid Salvesen, Journalist, leder samtalen.

Liker du #PolyPod, kan du gjerne gi et bidrag til Polyteknisk Forening via Vipps til 81911.