Lytt til #PolyPod: Drivstoff for en grønnere verden

Publisert: 23. april 2024

Hvordan ligger vi an med å ta i bruk de alternative drivstoffene som skal erstatte fossilt i fremtidens grønnere verden? Hvordan rangere biodrivstoff i forhold til fossil diesel? Er det forskjeller for persontransport versus godstransport? Vil bruken av biodrivstoff være annerledes enn i dag i 2030?  

I 2022 sto transportsektoren for 33 % av klimagassutslippene i Norge og 23 % av utslippene globalt. For å kunne begrense global oppvarming til 1,5 C må vi redusere forbrenning av fossile drivstoff med 78 % innen 2050 og raskt erstatte disse med energibærere basert på fornybar elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff. Dette ifølge DNVs rapport “Pathway to Net-Zero Emissions” fra slutten av 2023.

I denne #PolyPod-serien lærer du gjennom samtaler med eksperter og næringen, om status for fremtidens grønne energibærere som skal dekarbonisere transportsektoren. I hver episode vil vi ta for oss én energibærer og gå i dybden på denne. 

I hver episode vil vi ta for oss én energibærer og gå i dybden på denne. Drivstoffene du vil lære om er: BatteriBiodrivstoff, HydrogenAmmoniakkMetanol og E-fuels

Programleder for denne serien er Pedram Nadim. Han er styremedlem i Polyteknisk Forenings fagnettverk for Samferdsel og jobber til daglig som prosjektleder for teknologi og miljø i Ruter.

Har du innspill eller spørsmål? Ta gjerne kontakt med styret i PF Samferdsel