foto: polyteknisk forening

#PolyPod – Drivstoff for en grønnere verden: Biodrivstoff

Publisert: 18. mars 2024

Hvordan ligger vi an med å ta i bruk de alternative drivstoffene som skal erstatte fossilt i fremtidens grønnere verden? Hvordan rangere biodrivstoff i forhold til fossil diesel? Er det forskjeller for persontransport versus godstransport? Vil bruken av biodrivstoff være annerledes enn i dag i 2030?  

Lytt til samtalen mellom:  

  • Einar Gotaas, fagsjef, Drivkraft Norge 
  • Duncan Akporiaye, Forskningssjef, SINTEF Industri 
  • Pedram Nadim, Forretningsutvikler, TECO2030 

I denne #PolyPod-serien lærer du gjennom samtaler med eksperter og næringen, om status for fremtidens grønne energibærere som skal dekarbonisere transportsektoren. I hver episode vil vi ta for oss én energibærer og gå i dybden på denne. 

I hver episode vil vi ta for oss én energibærer og gå i dybden på denne. Drivstoffene du vil lære om er: BatteriBiodrivstoff, HydrogenAmmoniakkMetanol og E-fuels

Har du innspill eller spørsmål? Ta gjerne kontakt med styret i PF Samferdsel