foto: polyteknisk forening

Lytt til #PolyPod – Drivstoff for en grønnere verden: Batteri

Publisert: 1. mars 2024

Hvordan ligger vi an med å ta i bruk de alternative drivstoffene som skal erstatte fossilt i fremtidens grønnere verden? Hvordan rangere batteri i forhold til fossil diesel? Er det forskjeller for persontransport versus godstransport? Vil bruken av batterier være annerledes enn i dag i 2030?  

Lytt til samtalen mellom:

  • Anders Teigland, CEO, TioTech 
  • Sigve Aasebø, seniorrådgiver, Statens vegvesen 
  • Pedram Nadim, Forretningsutvikler, TECO2030 og styremedlem PF Samferdsel

I denne #PolyPod-serien lærer du gjennom samtaler med eksperter og næringen, om status for fremtidens grønne energibærere som skal dekarbonisere transportsektoren.

I hver episode vil vi ta for oss én energibærer og gå i dybden på denne. Drivstoffene du vil lære om er: Batteri, Biodrivstoff, Hydrogen, Ammoniakk, Metanol og E-fuels

Har du innspill eller spørsmål? Ta gjerne kontakt med styret i PF Samferdsel