foto: polyteknisk forening

Lytt til #PolyPod: Drivstoff for en grønnere verden: e-fuels

Publisert: 7. mai 2024

Hvordan ligger vi an med å ta i bruk de alternative drivstoffene som skal erstatte fossilt i fremtidens grønnere verden? Hvordan rangere e-fuels i forhold til fossil diesel? Er det forskjeller for persontransport versus godstransport? Vil bruken av biodrivstoff være annerledes enn i dag i 2030?  

Lytt til samtalen mellom:  

  • Ida M. Larsen, sjef for forskning, utvikling og finansiering, Norsk e-Fuel
  • Arvid Løken, senior bærekraftsrådgiver, Avinor 
  • Anders Fagernæs, VP Sustainability, Norwegian 
  • Pedram Nadim, Project Manager Vehicle Technology and Environment, Ruter

I denne #PolyPod-serien lærer du gjennom samtaler med eksperter og næringen, om status for fremtidens grønne energibærere som skal dekarbonisere transportsektoren. I hver episode vil vi ta for oss én energibærer og gå i dybden på denne. 

I hver episode vil vi ta for oss én energibærer og gå i dybden på denne. Drivstoffene du vil lære om er: BatteriBiodrivstoff, HydrogenAmmoniakkMetanol og E-fuels

Har du innspill eller spørsmål? Ta gjerne kontakt med styret i PF Samferdsel