PF Samferdsel

Mobiltelefon som spør 'Hvor vil du reise?'

Hva
  • PF Samferdsel er fagnettverket for samfunnsengasjerte med interesse for faglige problemstillinger innen samferdsel.
  • PF Samferdsel dekker vei, sjø, jernbane, luftfart, romfart, telekommunikasjon, kollektiv, sykling og gange.
Hvorfor
  • Kunnskapsarena: for faglig påfyll og oppdatering på dagsaktuelle problemstillinger innen samferdsel.
  • Møtearena: for nettverksbygging og diskusjon mellom folk med interesse for samferdselssektoren.
Hvem
  • PF Samferdsel samler eksperter fra forskning, offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner.
  • Alle medlemmer av Polyteknisk Forening med interesse for samferdsel er velkomne.
Hvordan
  • PF Samferdsel tilbyr faglig stimulans og oppdatering gjennom foredrag, debatter, quizer og ekskursjoner.
  • Vi setter samferdsel i tverrfaglig sammenheng med mobilitet, miljø, teknologi, konkurranse, regional utvikling, beredskap, klima og næringsutvikling.

Velkommen til nettverket PF Samferdsel!

Styret

Styreleder: Rasmus Bøgh Holmen
Ph.d. Samfunnsøkonomi, BI
Seniorforsker, TØI
rbh@toi.no 

Synnøve Grøndahl
Master, Statsvitenskap, UiO
synnove.groendahl@gmail.com

Nina Fjeldheim Hoelsæter
Sivilingeniør, NTNU
Prosjektleder, Jernbanedirektoratet
nina.hoelseter@jernbanedirektoratet.no

Pedram Nadim
Sivilingeniør energi og miljø, NTNU og University of California Berkeley
Prosjektleder, Ruter
pedram.nadim@ruter.no 

Marianne Stølan Rostoft
Cand.polit, Human Movement Science, NTNU
Forskningsleder, Intelligente Transportsystemer (ITS), TØI
marianne.stolanrostoft@toi.no

Anita Vingan
Samfunnsøkonom, UiO og NTNU
Gruppeleder Transportmodeller og analyse, Sweco
anita.vingan@sweco.no

Se alle nettverk