PF Samferdsel

Mobiltelefon som spør 'Hvor vil du reise?'

Hva

PF Samferdsel er fagnettverket for samfunnsengasjerte med interesse for faglige problemstillinger innen samferdsel. Nettverket dekker vei, sjø, jernbane, luftfart, romfart, telekommunikasjon, kollektiv, sykling og gange.

Hvorfor

PF Samferdsel er en kunnskapsarena for faglig påfyll og oppdatering på dagsaktuelle problemstillinger innen samferdsel. Nettverket er også en fysisk og digital møtearena for nettverksbygging og diskusjon mellom folk med interesse for samferdselssektoren.

Hvem

PF Samferdsel samler eksperter fra forskning, offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner. Alle medlemmer av Polyteknisk Forening med interesse for samferdsel er velkomne.

Hvordan

PF Samferdsel tilbyr faglig stimulans og oppdatering gjennom foredrag, debatter, podcasts, webinarer, quizer og ekskursjoner. Nettverket setter samferdsel i tverrfaglig sammenheng med mobilitet, miljø, teknologi, konkurranse, regional utvikling, beredskap, klima og næringsutvikling.

Velkommen til nettverket PF Samferdsel!

Styret

Styreleder: Synnøve Grøndahl
Master, Statsvitenskap, UiO
Rådgiver, Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, Oslo Kommune
synnove.groendahl@gmail.com

Øyvind Dalen
Sivilingeniør, NTNU
Gruppeleder Analyse, plan og landskap øst, Asplan Viak
oyvind.dalen@asplanviak.no

Nina Fjeldheim Hoelsæter
Sivilingeniør, NTNU
Prosjektleder, Jernbanedirektoratet
nina.hoelseter@jernbanedirektoratet.no

Pedram Nadim
Sivilingeniør energi og miljø, NTNU og University of California Berkeley
Prosjektleder, Ruter
pedram.nadim@ruter.no 

Marianne Stølan Rostoft
Cand.polit, Human Movement Science, NTNU
Forskningsleder, Intelligente Transportsystemer, TØI
marianne.stolanrostoft@toi.no

Anita Vingan
Samfunnsøkonom, UiO og NTNU
Gruppeleder, Multiconsult
anita.vingan@multiconsult.no

Se alle nettverk