PF Samferdsel

Nærbilde av bilspeil i tunnel

PF Samferdsel er et fagnettverk for samfunnsengasjerte personer med interesse for faglige problemstillinger innen samferdsel.

Samferdsel omfatter en rekke transportformer, inkludert veitransport, sjøtransport, jernbane, luftfart, telekommunikasjon, sykling og gange.

Vi tilbyr faglig stimulans og oppdatering på dagsaktuelle problemstillinger for våre medlemmer gjennom foredrag, debatter, møtearenaer og ekskursjoner. Gjennom våre arrangementer ser vi samferdsel i sammenheng med en rekke andre tilgrensende temaområder, inkludert mobilitet, miljø, teknologi, regional integrasjon og utvikling.

Styret

Styreleder: Rasmus Bøgh Holmen
Forsker, TØI og ph.d. kandidat, BI
rbh@toi.no

Maja Cimmerbeck
majacimmerbeck@gmail.com

Synnøve Grøndahl
synnove@elbil.no

Tørris-Aalbu Rasmussen
torris@nessumsar.no

Ola Viken Stalund
ola.stalund@kollektivtrafikk.no

Se alle nettverk