Nettverk

Nettverk
Foto: Vebjørn Bakker

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling – gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852.

Gjennom fagnettverk, møter og partnerskap på tvers av sektorer, tilrettelegger Polyteknisk Forening for dialog om konstruktive løsninger som bidrar til innovasjon og verdiskaping.

Fagnettverkene skaper aktiviteter med relevant kunnskap og interessante mennesker – som utgjør kjernen i Polyteknisk Forenings tilbud. Hvert fagnettverk utpeker sitt eget styre og alle nettverksstyrelederne er medlem av Direksjonen.