Nettverk

Nettverk

Polyteknisk Forening består av en rekke faglige nettverk som er helt sentrale i foreningens virke. Nettverkene bidrar til relevans og høy kvalitet i Polyteknisk Forenings møtetilbud. Hvert nettverk utpeker et eget styre, som organiserer møter innenfor nettverkets fagområde. Samtlige nettverksstyreledere sitter i Direksjonen , i henhold til vedtektene.

Nettverksstyrelederne i Polyteknisk Forening:

 • Nada Ahmed (PF Digital Leadership Community)
 • Hans M. Borchgrevink (PF Helse)
 • Stine Lise Hattestad Brattsberg (PF Bærekraft)
 • Yngvar Bugge (PF Senior)
 • Egil Gulbrandsen (PF Materialteknologi/ NMS Oslo)
 • Brede Hertzenberg (PF Samfunnssikkerhet)
 • Rasmus Bøgh Holmen (PF Samferdsel)
 • Birgit Jevnaker (PF Kultur)
 • Anne Karin Knausgård (PF Olje/ NPF Oslo)
 • Ingvild Ombudstvedt (PF Norsk forening for CO2-håndtering)
 • Jon-Arve Risan (PF Styrenettverk)
 • Kjell Roland (PF Internasjonal politikk og økonomi)
 • Terje Strøm (PF Samfunnsøkonomi)
 • Martha Marie Øberg (PF Energi)