Nettverk

Nettverk
Foto: Vebjørn Bakker

Kunnskapsnettverkene er kjernen i Polyteknisk Forening. De sørger for at våre medlemmer har tilgang til den relevante kunnskapen og de viktigste stemmene, for å skape innsikt, inspirasjon og innflytelse på veien mot løsningene på vår tids største utfordringer.

Fordelt på ulike temaer – fra bærekraft til internasjonal politikk og økonomi – organiserer kunnskapsnettverkene digitale og fysiske aktiviteter, og tilrettelegger for dialog og kunnskapsutveksling om bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Hvert nettverk utpeker sitt eget styre og alle nettverksstyreledere er medlem av Direksjonen. Som medlem i Polyteknisk Forening har du muligheten til å engasjere deg og ta roller i kunnskapsnettverket som passer dine interesser.