BI ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 26. juni 2020

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. BI er den eneste norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering. På verdensbasis har kun 1% av alle handelshøyskoler klart å oppnå trippel akkreditering. BI har etablert seg i toppsjiktet av europeiske handelshøyskoler med gode resultater fra internasjonale forskningstidsskrifter og positiv utvikling på rangeringene til Financial Times og The Economist. BI har nå 20000 studenter, hvorav 14000 er knyttet til BIs hovedcampus i Oslo og 6000 er knyttet til campusene i Bergen, Trondheim og Stavanger. BI har også et tett samarbeid med Tsinghua University i Beijing og Fudan University i Shanghai.

– På BI samarbeider studenter, akademikere og næringsliv for å skape en mer bærekraftig fremtid. BI skal ha topp akademisk kvalitet og samtidig er det viktig at vi har relevante programmer slik at vi kan bidra til  attraktive karrierer for studentene. Det er viktig at BI er tett knyttet til næringslivet, det offentlige og organisasjoner gjennom dialog, samarbeid og ulike typer partnerskap. Vi jobber med å koble næringslivet og akademia på en måte som gir verdi for alle parter. I denne sammenheng ser vi på partnerskapet med Polyteknisk Forening som en spennende mulighet å delta i den tverrfaglige møteplassen med mange spennende kompetansenettverk. Vi ønsker å bidra til kompetanseutvikling på tvers av bransjer, sier Sigrid Tofte Røiri, Head of Outreach på BI.

Professor emeritus Jørgen Randers og Digital direktør Elin Borrebæk er medlemmer av Direksjonen i Polyteknisk Forening og Professor Birgit Helene Jevnaker leder PF Kultur.

Vi gleder oss til å samarbeide med en anerkjent handelshøyskole med klare ambisjoner om å bidra til bærekraftig utvikling. Det er bra å gå konkret til verks der den første aktiviteten er BIs Eier- og Styrekonferanse, som Polyteknisk Forening også har vært med på tidligere.

– Temaet for årets konferanse er bærekraft, og problemstillingen har blitt enda mer aktuell etter at koronakrisen har tydeliggjort verdien av samarbeid og hvor farlig det er å ignorere ekspertenes advarsler, sier leder for BI Center for Corporate Governance and Reaserch, Charlotte Østergaard. Virksomhetene spiller er vesentlig rolle i overgangen til en bærekraftig økonomi og på konferansen får vi høre fra bedrifter som virkelig har tatt bærekraft seriøst, og om deres utfordringer og resultater, sier Charlotte Østergaard.

BI bringer med seg både unge og erfarne studenter og et akademisk miljø som blir en spennende tilvekst i Polyteknisk Forening. Kompetansenettverkene i PF Styrenettverk, PF Bærekraft , PF Digital Leadership og PF Samfunnsøkonomi er spesielt relevante, men her ligger det til rette for innsikt og inspirasjon på tvers av hele foreningen.

Bedriftsmedlemskapet gir adgang for alle ansatte til alle digitale og fysiske aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og beslutningstagere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i kompetansenettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige fysiske og digitale møteplasser, og gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter midt i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen som det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse siden 1852.

Foto: Charlotte Østergaard, Head of Center for Corporate Governance and Reaserch, BI og Sigrid Tofte Røiri, Head of Outreach, BI.