PF Kultur

PF Kultur ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, på kulturområdet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for kultur.

Velkommen til nettverket PF Kultur!

Styret

Styreleder: Birgit Helene Jevnaker
birgit.h.jevnaker@bi.no

Samuel Akeleye Braastad
samuel.braastad@gmail.com

Knut Felberg
knut.felberg@kristiansand.kommune.no

Frøydis Langmark
froydis.langmark@gmail.com

Jan Solberg
jan.solberg@kulturvern.no

Morten Wetland
mw@wetland.no

Se alle nettverk