PF Kultur

Hva

PF Kultur er kunnskapsnettverket for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, på kulturområdet.

Hvorfor

Vi ønsker å styrke kulturens stemme i samtalen rundt samfunnsutviklingen, ved å tilrettelegge for dialog og debatt rundt dagsaktuelle temaer fra et tverrfaglig perspektiv, med fokus på kulturens rolle i samfunnet.

Hvem

Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for kultur.

Hvordan

PF Kultur arrangerer digitale og fysiske aktiviteter, som dykker dypere inn i dagsaktuelle temaer innenfor næringsliv, offentlig forvaltning og forskning, fra et kulturperspektiv. I tillegg samler vi årlig nye og gamle stemmer fra kulturfeltet til en kveld med foredrag, samtaler, underholdning og fingermat, i forbindelse med Oslo kulturnatt.

Velkommen til nettverket PF Kultur!

Styret

Styreleder: Jan Solberg
jan.solberg@kulturvern.no

Samuel Akeleye Braastad
samuel.braastad@gmail.com

Knut Felberg
knut.felberg@kristiansand.kommune.no

Birgit Helene Jevnaker
birgit.h.jevnaker@bi.no

Frøydis Langmark
froydis.langmark@gmail.com

Morten Wetland
mw@wetland.no

Se alle nettverk