Direksjonen

Foto: Anna Gamme

Direksjonen i Polyteknisk Forening er et rådgivende organ som gir Styret råd om saker som skal behandles av generalforsamlingen, råd om foreningens løpende virksomhet og råd om andre saker som Styret forelegger Direksjonen. Direksjonen møtes halvårig og Styret, Valgkomitéen og Generalsekretæren deltar i Direksjonsmøtene.

Direksjonsmedlemmer valgt av ekstraordinær generalforsamling i 2018
Etternavn Fornavn Tittel Organisasjon
Berger Anne Cathrine Leder Samfunnspolitisk avdeling NITO
Bjertnæs Alexandra Saab Konserndirektør, Kommunikasjon og Strategi Posten Norge
Bokhari Laila Rådgiver Selvstendig
Borrebæk Elin Digital direktør BI
Brand Johan Founding partner We are human
Brandtzæg Svein Richard Styreleder Veidekke
Diesen Sverre General (retired) Forsvarets Forskningsinstitutt
Eide Kai Selvstendig Selvstendig
Eriksen Remi Group President and CEO DNV GL
Fjeld Magne Selvstendig Selvstendig
Gotaas Sverre CEO Herøya Industripark
Haaland Bente M. Konserndirektør Strategi og Kommunikasjon Statnett
Hauahei Marius Leder Kjernestyret Norges Handelshøyskoles Studentforening
Hersvik Karl Johnny CEO Aker BP
Huseby Nils Morten CEO IFE
Johansen Kjell Werner Viseadministrerende direktør TØI
Kjørven Marte Eidsand Førsteamanuensis UiO, Institutt for privatrett
Kran Marius Engan Leder Start NTNU
Kristensen Ivar Horneland CEO Virke
Langmark Frøydis Selvstendig Selvstendig
Liodden Birgit Founder & CEO Ocean Opportunity Lab
Lodgaard Sverre Seniorforsker NUPI
Melhuus Sigrid Hagerup Rådgiver Tankesmien Agenda
Mellbye Anette Partner & Associate Director BCG
Mikalsen Håkon R. Leder Norsk Studentorganisasjon
Moberg Jan CEO TU Media
Moræus-Hanssen Maria Styreleder Oslobygg
Myking Gro Konserndirektør Kommunikasjon og Marked KLP
Pedersen Jorun CEO ARD Innovation
Randeberg Lise Lyngsnes President Tekna
Randers Jørgen Professor emeritus BI
Rasmussen Alf Generalsekretær Universitets- og høgskolerådet
Rynning-Tønnesen Christian CEO Statkraft
Sauar Erik CEO Cenate
Spiten Christine Founder Blueye
Spiten Ingjerd Blekeli Group EVP Retail banking DNB
Strømmen Ingvald Professor NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk
Sunde Marie Louise Founder and CEO Equalitycheck
Sverdrup Bjørn Otto SVP Corporate Sustainability Equinor
Torp Cathrine Director of Communications Norges Forskningsråd
Trollnes Lene SVP Director Portfolio & Strategy Hydro
Waaler Robin Styreleder Mangfold i arbeidslivet
Wahlstrøm Tone-Marie Amlie Head of Digital Consulting TietoEVRY
Wetland Morten CEO Morten Wetland Public Affairs
Winther Kenneth Founder and CEI Moonwalk
Direksjonsmedlemmer valgt løpende som nettverksstyreledere
Foto av Nada Ahmed.
Nada Ahmed
PF Digitalt lederskap
Foto: Privat
Foto av Hans M. Borchgrevink.
Hans M. Borchgrevink
PF Helse
Foto: Tom Henning Bratlie
Foto av Egil Gulbrandsen.
Egil Gulbrandsen
PF Materialteknologi
Foto: Sturlason AS Polyfoto
Foto av Ida Pernille Hatlebrekke.
Ida Pernille Hatlebrekke
PF Bærekraft
Foto: Andreas Nordberg

Brede Hertzenberg
PF Samfunnssikkerhet
Foto: Hæren

Rasmus Bøgh Holmen
PF Samferdsel
Foto: Polyteknisk Forening
Foto
Birgit Helene Jevnaker
PF Kultur
Foto: Torbjørn Brovold, BI
Foto
Anne Karin Knausgård
PF Petroleum og fornybar
Foto: K Ventures
Foto av Hilde Alexandra Grønland Kuburic.
Hilde Alexandra G. Kuburic
PF Styrenettverk
Foto: Natalia Pipkina
Foto av Sturla Rinvik.
Sturla Rinvik
PF Internasjonal politikk og økonomi
Foto: Polyteknisk Forening
Foto av Hanne Rolén.
Hanne Rolén
PF CO2-håndtering
Foto: Aker Carbon Capture
Foto av Øyvind Roth.
Øyvind Roth
PF Senior
Foto: Privat
Foto av Terje Strøm.
Terje Strøm
PF Samfunnsøkonomi
Foto: Studio Vest
Foto av Martha Marie Øberg.
Martha Marie Øberg
PF Energi
Foto: Statnett