Direksjonen

Direksjonen i Polyteknisk Forening er et rådgivende organ som gir Styret råd om saker som skal behandles av generalforsamlingen, råd om foreningens løpende virksomhet og råd om andre saker som Styret forelegger Direksjonen. Direksjonen møtes halvårig og Styret, Valgkomitéen og Generalsekretæren deltar i Direksjonsmøtene.

Direksjonsmedlemmer valgt av generalforsamling i 2021
Foto av Heidi Austlid.
Heidi Austlid
Administrerende direktør, Forfatterforeningen
Foto av Anne Cathrine Berger.
Anne Cathrine Berger
Leder Samfunnspolitisk avdeling, NITO
Foto av Laila Bokhari.
Laila Bokhari
Rådgiver, Selvstendig
Foto av Hans M. Borchgrevink.
Hans M. Borchgrevink
Styreleder, PF Helse
Foto av Elin Borrebæk.
Elin Borrebæk
Digital direktør, BI
Foto av Johan Brand.
Johan Brand
Captain, Entrepreneurship One
Foto av Svein Richard Brandtzæg.
Svein Richard Brandtzæg
Styreleder, Veidekke
Foto av Torstein Dale Sjøtveit.
Torstein Dale Sjøtveit
Executive Chair, Freyr
Foto av Sverre Diesen.
Sverre Diesen
General (retired), Forsvarets Forskningsinstitutt
Foto av Kai Eide.
Kai Eide
Rådgiver, Selvstendig
Foto av Remi Eriksen.
Remi Eriksen
Group President and CEO, DNV
Foto av Sverre Gotaas.
Sverre Gotaas
CEO, Herøya Industripark
Foto av Trine Skei Grande.
Trine Skei Grande
Stortingsrepresentant, Venstre
Foto av Karl Johnny Hersvik.
Karl Johnny Hersvik
CEO, Aker BP
Foto av Nils Morten Huseby.
Nils Morten Huseby
CEO, IFE
Foto av Frode Hvattum.
Frode Hvattum
Strategisjef, Ruter
Foto av Bente Monica Haaland.
Bente M. Haaland
Konserndirektør Strategi og Kommunikasjon, Statnett
Foto av Jan Børge Jakobsen.
Jan Børge Jakobsen
Managing Director, Bayer
Foto av Nina Jensen.
Nina Jensen
CEO, REV Ocean
Foto av Kjell Werner Johansen.
Kjell Werner Johansen
Viseadministrerende direktør, TØI
Foto av Marte Eidsand Kjørven.
Marte Eidsand Kjørven
Førsteamanuensis, UiO, Institutt for privatrett
Foto av Terje Knutsen.
Terje Knutsen
EVP Farming solutions, Yara
Foto av Ivar Horneland Kristensen.
Ivar Horneland Kristensen
CEO, Virke
Foto av Frøydis Langmark.
Frøydis Langmark
Rådgiver, Selvstendig
Foto av Birgit Liodden.
Birgit Liodden
Founder & CEO, Ocean Opportunity Lab
Foto av Anette Mellbye.
Anette Mellbye
Partner & Associate Director, BCG
Foto av Jan Moberg.
Jan Moberg
CEO, TU Media
Foto av Maria Moræus-Hanssen.
Maria Moræus-Hanssen
Styreleder, Oslobygg
Foto av Gro Myking.
Gro Myking
Konserndirektør Kommunikasjon og Marked, KLP
Foto av Ingvild Næss.
Ingvild Næss
Chief Privacy and Data Trends Officer, Schibsted
Foto av Lise Lyngsnes Randeberg.
Lise Lyngsnes Randeberg
Professor, NTNU
Foto av Jørgen Randers.
Jørgen Randers
Professor emeritus, BI
Foto av Alf Rasmussen.
Alf Rasmussen
Generalsekretær, Universitets- og høgskolerådet
Foto av John-Arne Røttingen.
John-Arne Røttingen
Ambassador for Global Health, Utenriksdepartementet
Foto av Erik Sauar.
Erik Sauar
CEO, Cenate
Foto av Ole Jacob Sending.
Ole Jacob Sending
Forskningssjef, NUPI
Foto av Rolf Skattebø.
Rolf Skattebø
CEO, Kongsberg Satelite Services
Foto av Christine Spiten.
Christine Spiten
Founder, byFounders
Foto av Ingrid Stange.
Ingrid Stange
Styreleder, Montessori Norge
Foto av Marie Louise Sunde.
Marie Louise Sunde
Founder and CEO, Equalitycheck
Foto av Bjørn Otto Sverdrup.
Bjørn Otto Sverdrup
Chair Executive Committee, OGCI, Equinor
Foto av Cathrine Torp.
Cathrine Torp
Director of Communications, Norges Forskningsråd
Foto av Lene Trollnes.
Lene Trollnes
SVP Director Portfolio & Strategy, Hydro
Foto av Tone-Marie Amlie Wahlstrøm.
Tone-Marie Amlie Wahlstrøm
Head of Digital Consulting, TietoEVRY
Foto av Morten Wetland.
Morten Wetland
CEO, Morten Wetland Public Affairs
Foto av Emil Yde Aasen.
Emil Yde Aasen
Business Analyst, Aker Carbon Capture
Direksjonsmedlemmer valgt løpende som nettverksstyreledere

 

Foto av Nada Ahmed.
Nada Ahmed
PF Digitalt lederskap
Foto av Hans M. Borchgrevink.
Hans M. Borchgrevink
PF Helse

Synnøve Grøndahl
PF Samferdsel
Foto av Egil Gulbrandsen.
Egil Gulbrandsen
PF Materialteknologi
Foto av Ida Pernille Hatlebrekke.
Ida Pernille Hatlebrekke
PF Bærekraft
Foto av Jarand Hole.
Jarand Hole
PF Energi
Foto
Birgit Helene Jevnaker
PF Kultur
Foto
Anne Karin Knausgård
PF Petroleum og fornybar
Foto av Hilde Alexandra Grønland Kuburic.
Hilde Alexandra G. Kuburic
PF Styrenettverk

Hedda Langemyr
PF Samfunnssikkerhet
Foto av Sturla Rinvik.
Sturla Rinvik
PF Internasjonal politikk og økonomi
Foto av Hanne Rolén.
Hanne Rolén
PF CO2-håndtering
Foto av Øyvind Roth.
Øyvind Roth
PF Senior
Foto av Terje Strøm.
Terje Strøm
PF Samfunnsøkonomi

Foto (Direksjonen): Forleggerforeningen, NITO, Human Rights House Foundation, Tom Henning Bratlie, Global Connect, Startup Skills Podcast, Veidekke, Torgeir Haugaard, WASK, NTVA, Herøya Industripark, Stortinget, Aker Energy, IFE, Urban Future, Energi Norge, Bayer AS, REV Ocean, TØI, UiO, YARA, NTB Scanpix, Nils Bjåland, Hanna Kristin Hjardar, HR Norge, Ingar Næss, Global Outlook Norway, Kreativt Forum, Privat, CF Wesenberg, Mangfoldsledelse, SIU, Forskningsrådet, Cenate, NUPI, FREYR, NTVA, Magnus Blaker, Scanpix, Kristoffer Myhre, Harvest, EACD, Thor Nielsen, Synnøve Sundby Fallmyr, Aftenposten, Killian Munch

Foto (Nettverksstyreledere): Xynteo, Tom Henning Bratlie, privat, Sturlason AS Polyfoto, Andreas Nordberg, NVE, BI, K Ventures, Natalia Pipkina, Privat, Polyteknisk Forening, Aker Carbon Capture, Privat, Studio Vest