Direksjonen

Direksjonen i Polyteknisk Forening er et rådgivende organ som gir Styret råd om saker som skal behandles av generalforsamlingen, råd om foreningens løpende virksomhet og råd om andre saker som Styret forelegger Direksjonen.

Også Styret og Valgkomitéen møter i de halvårige Direksjonsmøtene.

Direksjonsmedlemmer valgt av Generalforsamlingen
Etternavn Fornavn Tittel Organisasjon
Berger Anne Cathrine Leder Samfunnspolitisk avdeling NITO
Bjertnæs Alexandra Saab Konserndirektør, Kommunikasjon og Strategi Posten Norge
Bokhari Laila Student Harvard Kennedy School
Borrebæk Elin Digital direktør BI
Brand Johan Founding partner We are human
Brandtzæg Svein Richard Styreleder NTNU
Diesen Sverre General (retired) Forsvarets Forskningsinstitutt
Eide Kai Selvstendig Selvstendig
Eriksen Remi Group President and CEO DNV GL
Evjen Fredrik Selvstendig Selvstendig
Fjeld Magne Selvstendig Selvstendig
Gotaas Sverre CEO Herøya Industripark
Haaland Bente M. Konserndirektør Strategi og Kommunikasjon Statnett
Hauahei Marius Leder Kjernestyret Norges Handelshøyskoles Studentforening
Hersvik Karl Johnny CEO Aker BP
Huseby Nils Morten CEO IFE
Johansen Kjell Werner Viseadministrerende direktør TØI
Kjørven Marte Eidsand Førsteamanuensis UiO, Institutt for privatrett
Kran Marius Engan Leder Start NTNU
Kristensen Ivar Horneland CEO Virke
Langmark Frøydis Selvstendig Selvstendig
Liodden Birgit Director Sustainability, Ocean, Communications Oslo Business Region
Lodgaard Sverre Seniorforsker NUPI
Melhuus Sigrid Hagerup Rådgiver Tankesmien Agenda
Mellbye Anette Partner & Associate Director BCG
Mikalsen Håkon R. Leder Norsk Studentorganisasjon
Moberg Jan CEO TU Media
Moræus-Hanssen Maria Visekonsernsjef Wintershall Dea
Myhre Ingvild Partner A20 Partners
Myking Gro Konserndirektør Kommunikasjon og Marked KLP
Nagell Hilde Rådgiver Tankesmien Agenda
Norheim Hege Marie Senior Executive Search Consultant Spencer Stuart
Pedersen Jorun CEO ARD Innovation
Randeberg Lise Lyngsnes President Tekna
Randers Jørgen Professor emeritus BI
Rasmussen Alf Generalsekretær Universitets- og høgskolerådet
Rynning-Tønnesen Christian CEO Statkraft
Sauar Erik CEO Cenate
Spiten Christine Founder Blueye
Spiten Ingjerd Blekeli Group EVP Retail banking DNB
Strømmen Ingvald Professor NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk
Sunde Marie Louise Founder and CEO Equalitycheck
Sverdrup Bjørn Otto SVP Corporate Sustainability Equinor
Torp Cathrine Director of Communications Norges Forskningsråd
Trollnes Lene EVP, People & Global Functions Yara
Waaler Robin Styreleder Mangfold i arbeidslivet
Wahlstrøm Tone-Marie Amlie Leder Innovasjonslaboratoriet EVRY
Wetland Morten CEO Morten Wetland Public Affairs
Winther Kenneth Founder and CEI Moonwalk
Direksjonsmedlemmer som er nettverksstyreledere
 • Nada Ahmed (PF Digital Leadership)
 • Hans M. Borchgrevink (PF Helse)
 • Stine Lise Hattestad Bratsberg (PF Bærekraft)
 • Yngvar Bugge (PF Senior)
 • Egil Gulbrandsen (PF Materialteknologi/ NMS Oslo)
 • Brede Hertzenberg (PF Samfunnssikkerhet)
 • Rasmus Bøgh Holmen (PF Samferdsel)
 • Birgit Jevnaker (PF Kultur)
 • Anne Karin Knausgård (PF Petroleum og fornybar)
 • Hilde Alexandra Grønland Kuburic (PF Styrenettverk)
 • Ingvild Ombudstvedt (PF CO2-håndtering)
 • Sturla Flem Rinvik (PF Internasjonal politikk og økonomi)
 • Terje Strøm (PF Samfunnsøkonomi)
 • Martha Marie Øberg (PF Energi)