Telenor ønskes velkommen som medlemmer av Polyteknisk Forening

Publisert: 26. juni 2019

Telenor er et av verdens eldste teleselskap og har siden 1855 sørget for at Norge har hatt telekommunikasjon landet rundt. De har stått for utbyggingen av telegraf, telefon, sendernettet for radio og fjernsyn, og etter hvert mange av de nye tjenestene vi kjenner i dag.

– Samfunnsansvar ligger i hjertet av virksomheten vår. Vi jobber for å maksimere telekommunikasjonens samfunnsnytte, skape verdier for hele samfunnet og bidra til en bærekraftig fremtid. Vårt oppdrag er viktigere enn noen gang, der ansvarlig datahåndtering kan være krevende i et globalt marked. I Polyteknisk Forening går vi inn i fagnettverk med teknologisk og samfunnsvitenskapelig spisskompetanse og engasjement på tvers i vår egen verdikjede, sier Siri Kalager, leder myndighetskontakt og regulatorisk.

Vi gleder oss til å lære, dele og videreutvikle kunnskap om digitale markeder og kritisk infrastruktur med Telenors 3500 ansatte! Nærmest all aktivitet i samfunnet er avhengig av god datahåndtering og teknologiutviklingen går raskere og raskere i alle bransjer. PF Digital Leadership, PF Samfunnssikkerhet, PF Samferdsel og PF Energi er spesielt relevante for Telenors kompetanseområder.

Bedriftsmedlemskapet gir adgang for alle ansatte til alle aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og ledere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige møteplasser og gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen som et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse siden 1852.