PF Samfunnssikkerhet

Hva

PF Samfunnssikkerhet er fagnettverket for dialog og kunnskapsutveksling rundt samfunnssikkerhet og totalforsvar. Vi tar i hovedsak for oss sikkerhet i forhold til kritisk infrastruktur og cyber, men også bredere sikkerhetspolitiske spørsmål og problemstillinger.

Hvorfor

Vårt formål er å bidra til kunnskap og engasjement om samfunnssikkerhet i en tid med et sammensatt og utfordrende trusselbilde som rammer private aktører og demokratiske institusjoner.

Hvem

PF Samfunnssikkerhet er åpent for bedrifter, institusjoner, fagmiljøer, politiske aktører og enkeltpersoner med interesse, nysgjerrighet, kunnskap og engasjement for samfunnssikkerhet og totalforsvar.

Hvordan

PF Samfunnssikkerhet er et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt om samfunnssikkerhet på tvers av sektorer, innenfor næringsliv, offentlig forvaltning og forskning. Nettverket inviterer til foredrag og diskusjoner, produserer podcaster og webinarer, og skaper arenaer for dialog mellom fag-politikk, embetsverk og næringsliv.

Velkommen til nettverket PF Samfunnssikkerhet!

Styret

Styreleder: Hedda Langemyr
Daglig leder, UTSYN-Forum for utenriks og sikkerhet
hedda@prosjektutsyn.no

Janet Martha Blatny
Forskningsdirektør Totalforsvar, Forsvarets Forskningsinstitutt
janet-martha.blatny@ffi.no

Brede Hertzenberg
Strategisk rådgiver for Hærens ledelse
brede@hertzenberg.no

Se alle nettverk