PF Samfunnssikkerhet

Lampe med blå bakgrunn

PF Samfunnssikkerhet retter fokus på cyber security og sikkerhetspolitikk for kritisk infrastruktur. Vi ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor samfunnssikkerhet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for sikkerhet.

Velkommen til nettverket PF Samfunnssikkerhet!

Styret

Styreleder: Brede Hertzenberg
Strategisk rådgiver for Hærens ledelse
brede@hertzenberg.no

Janet Martha Blatny
Forskningsdirektør Totalforsvar, Forsvarets Forskningsinstitutt
janet-martha.blatny@ffi.no

Hedda Langemyr
Daglig leder, UTSYN-Forum for utenriks og sikkerhet
hedda@prosjektutsyn.no

Se alle nettverk