Bedriftsmedlemskap

Premium medlemsbedrifter

Basis medlemsbedrifter

Gi bedriftens ansatte mulighet for faglig påfyll og nettverk ved å tilby medlemskap i Polyteknisk Forening. Medlemskapet gir adgang til samtlige av foreningens arrangementer og med det mange muligheter:

  • drive samfunnsutviklingen aktivt fremover på sentrale tema
  • bygge nettverk blant eksperter, talenter og ledere på tvers
  • samarbeide om kunnskapsmøter med relevante partnere og deltagere
  • holde seg oppdatert på teknologi- og samfunnsutvikling
  • vise frem unge og gamle talenter og ta roller i fagnettverkene og valgte styrende organ
  • holde i hevd det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling – gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852
  • gode rabatter på arrangementer i samarbeid med TU Event og de andre partnerne til Polyteknisk Forening

Premium bedriftsmedlemskap
Premium bedriftsmedlemskapet gir fri adgang for samtlige ansatte, partnerskap på prosjekter, profilering på Polyteknisk Forenings nettside og sosiale media og ved arrangementer i regi av Polyteknisk Forening. Medlemsbedrifter får også anledning til å bruke Polyteknisk Forenings logo på egne nettsider og i sosiale media. Medlemskapet gir god rabatt på stillingsannonser og leie av møtelokaler sentralt i Oslo. Kontingenten er 50.000 kr/år.

Basis bedriftsmedlemskap
Basis bedriftsmedlemskapet gir fri adgang for inntil 10 ansatte, profilering på Polyteknisk Forenings nettside og sosiale media og ved arrangementer i regi av Polyteknisk Forening.  Medlemsbedrifter får også anledning til å bruke Polyteknisk Forenings logo på egne nettsider og i sosiale media. Medlemskapet gir god rabatt på stillingsannonser og leie av møtelokaler sentralt i Oslo. Kontingenten er 15.000 kr/år.