Bedriftsmedlemskap

Premium bedriftsmedlemmer
Basis bedriftsmedlemmer

Gi bedriftens ansatte mulighet for faglig påfyll og nettverk ved å tilby medlemskap i Polyteknisk Forening. Medlemskapet gir adgang til samtlige av foreningens møter og med det mange muligheter:

  • bygge nettverk blant eksperter, talenter og ledere på tvers
  • holde seg oppdatert på teknologi- og samfunnsutvikling
  • samarbeide om kunnskapsmøter med relevante partnere og deltagere
  • vise sitt talent og ta roller i foreningens fagnettverk og valgte styrende organ
  • påvirke samfunnsutviklingen og bidra til å løse viktige oppgaver
  • holde i hevd det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling – gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852
Premium medlemskap

Premium medlemskapet gir fri adgang for samtlige ansatte, partnerskap på prosjekter, profilering på nettsiden til – og arrangementer i regi av Polyteknisk Forening, samt tilgang til møtelokaler midt i byen.

Kontingent: kr. 50.000 pr. år

Basis medlemskap

Basis medlemskap gir fri adgang for inntil 10 ansatte, profilering på nettsiden til – og arrangementer i regi av Polyteknisk Forening, samt tilgang til møtelokaler midt i byen.

Kontingent: kr. 15.000 pr. år