Polyteknisk Forening forsterker styret

Publisert: 6. mars 2019

Generalforsamlingen i Polyteknisk Forening har valgt styre og valgkomité med mange anerkjente profiler som bidrar til videreutviklingen av medlemsforeningen.

Samtlige medlemmer av styret og valgkomitéen er gjenvalgt og styret er ytterligere forsterket med Kristin Vinje og Nils Øveraas.

Kristin Vinje er visedekan ved Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, hvor hun også har sin doktorgrad i kjemi fra. Hun har ledererfaring fra SINTEF, Nærings- og handelsdepartementet og Simula. Vinje var finansbyråd i Oslo 2009-13 og var  Stortingsrepresentant for Høyre 2013-17. Hun bringer med seg operativt og strategisk kompetanse innen partnerskapsmodeller som fremmer vekselvirkningen mellom innovasjon og samfunn.

Nils Øveraas er aktiv styreleder og -medlem i en rekke organisasjoner og stiftelser, innen forskning, humanitær, miljørettet og allmennyttig virksomhet. Han er utdannet MSc. Computer Science fra NTNTU og startet som forsker ved FFIs Space Shuttle program. Han var generalsekretær for Den Norske Turistforeningen 2013-18, etter 30 år i Accenture som blant annet administrerende direktør i Norge. Han bringer med seg relevant erfaring fra revitalisering av frivillige organisasjoner og samspillet mellom samfunn og teknologi.

Generalforsamlingen gjenvalgte Silvija Seres som President for Polyteknisk Forening og Ingvild Myhre som leder av valgkomitéen i Polyteknisk Forening.

Styret i Polyteknisk Forening:

 • Silvija Seres (President)
 • Ingrid Stange (Visepresident)
 • Jørn Bremtun
 • Hans M. Borchgrevink
 • Alfhild Skogsfjord
 • Kristin Vinje
 • Nils Øveraas
 • Fredrik Winther

Valgkomitéen i Polyteknisk Forening:

 • Ingvild Myhre (leder)
 • Fredrik Evjen
 • Hilde Nagell
 • Hege Norheim

Fagnettverkene i Polyteknisk Forening har egne nettverksstyrer og består av: PF Bærekraft, PF Digital Leadership Community, PF Energi, PF Helse, PF Internasjonal Politikk og Økonomi, PF Kultur, PF Norsk forening for CO2-håndtering, PF Norsk Materialteknisk Selskap NMS, PF Olje / NPF Oslo, PF Samferdsel, PF Samfunnssikkerhet, PF Samfunnsøkonomi, PF Senior, PF Styrenettverk.

Polyteknisk Forening holder ca. 70 kunnskaps- og debattmøter samt prosjektsamlinger årlig. Arrangementene favner et bredt spekter av faglig spisse temaer og bredere samfunnsaktuelle dilemmaer. Fullstendig program er publisert på www.polyteknisk.no.

Polyteknisk Forening er medlemsnettverket som har inspireret til en vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom teknologi og entreprenørskap siden 1852. Foreningen er uavhengig, tverrfaglig og ikke-kommersiell, og har over 2000 personlige, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer.
Vårt formål er å fremme kunnskap som grunnlag for innovasjon og verdiskaping, og vi er bygget opp av fagnettverk med egne styrer som sørger for høy kvalitet og relevans. Virksomheten drives gjennom møteplasser, prosjekter og partnerskap på tvers av sektorer. H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H. M. Kongen tar imot Polyteknisk Forenings President og Generalsekretær i audiens på Slottet to ganger i året.
Årene fremover vil handle om å skape løsninger for FNs bærekraftsmål gjennom teknologiske fremskritt, god ledelse og partnerskap lokalt og globalt, og med 167 års vitalitet er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.