Styret


Silvija Seres
President
Silvija Seres er matematiker, teknologiinvestor og CEO i Lørn. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkl. Oslo Børs, DNV GL og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter. Hun har sittet i flere regjeringsutvalg, deriblant Digital21, Transport21 og Norge mot 2025. Seres har en doktorgrad i matematikk fra Oxford University. I tillegg har hun en MBA fra INSEAD, og MSc og BCs i Computer Science fra UiO. Hun har også vært med å bygge opp instituttet for business- og IT-fag ved Dar Al Hekma-universitetet for kvinner i Saudi-Arabia. Seres er President i Polyteknisk Forening siden 2015.


Ingrid Stange
Visepresident
Ingrid Stange er grunnleggeren av Partnership for Change og har i 25 år vært en pådriver for sosiale investeringer, filantropi og samfunnsansvar i Norge. Videre har hun vært sentral i oppbyggingen av Montessori-utdannelsen i Norge, og leder i dag et globalt arbeid for å bygge inn FNs bærekraftsmål i Montessoriskolenes strategi. Stange er styremedlem i en rekke organisasjoner, som Search for Common Ground, Klimastiftelsen, International Center for Dialogue and Peace Building og Dronning Sonjas Internasjonale Musikk konkurranse. Hun har også sete i de rådgivende organene i Oslosenteret og Sahara Forest Project. Tidligere har Stange vært leder for filantropisk rådgivning i Formuesforvaltning, senior prosjektleder i McKinsey & Co og har jobbet innen venture capital. Hun har en MBA fra UC Berkeley og er siviløkonom fra NHH og er honorert med medlemskap i World Academy of Arts and Science. Stange er Visepresident i Polyteknisk Forening siden 2015.


Hans M. Borchgrevink
Styremedlem
Hans M. Borchgrevink er tidligere direktør for medisin og helse i Norges Forskningsråd og spesialrådgiver i for forskningssamarbeid med EU, Norden og India. Han har vært Chair EU WG Monitoring and Indicators, Chair European Science Foundation WG Mobility, Vice Chair Marie S Curie Advisory Group og har sittet i flere EU Programme Committees, i EU Innovative Medicine Initiative, ERA SG Human Resources and Mobility, ERA Communication Expert Advisory Group, Science Europe Task Force on Gender and Diversity og EU SFIC-India Group. Borchgrevink er medisiner med tilleggsfag i musikk, kunsthistorie, idehistorie og psykologi og har en Master i helseledelse fra Universitetet i Oslo. Han har etablert hørselsforebyggende tiltak for Forsvaret og var sentral i etablering av Intervensjonssenteret og PET-senteret ved Rikshospitalet. Han er tildelt Gutzmann-medaljen fra Humboldt-Universität zu Berlin. Borchgrevink er også kordirigent og sanger med mange plateutgivelser, herunder Spellemannsprisen med visegruppen Stiftelsen samt gregoriansk sang med det prisbelønnede Consortium Vocale. Borchgrevink er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2015.


Egil Boyum
Styremedlem
Boyum er Chief Transformation Officer i Aker Solutions. Han er sivilingeniør fra NTNU og har hatt flere lederstillinger i Aker Solutions. Boyum bringer med seg solid næringslivserfaring og global skalering av norske selskaper, inkludert teknologioverføring fra olje- og gassmarkedet til nye markeder. Boyum er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2020.


Alfhild Skogsfjord
Styremedlem
Alfhild Skogsfjord leder i dag spesialistnettverket OMNI og leder av Velferdsfabrikken. Hun hadde i mange år ansvaret for store prosjekter innen eksport til Europa og Asia for Alcatel, senere Thomson CSF Norcom og har vært leder av innovasjonsarbeidet hos Thales Norge. Skogsfjord har vært nasjonal industrirepresentant i Industry Infrastructure Working Group i  Western European Armament Group, samt representant i Programstyret i Forskningsrådets Produktivitet 2005. Hun er utdannet ved University of Glasgow innenfor electronics og electrical engineering. Skogsfjord er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2017.


Kristin Vinje
Styremedlem
Kristin Vinje er Administrerende Direktør i NOKUT. Hun har vært  dekan ved avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania og også jobbet som visedekan for innovasjon og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, hvor hun har sin doktorgrad i kjemi fra. Vinge har vært avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet og hatt lederstillinger i Simula. I 2013-2017 var hun innvalgt på Stortinget fra Høyre, hvor hun satt i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og i 2009-2013 var hun finansbyråd i Oslo. Vinje er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2019.


Fredrik Winther
Styremedlem
Fredrik Winther er CEO i Katapult Group og Managing Partner i 2M2D. Han var direktør for næringsutviklingsselskapet Oslo Business Region i 2014-19. , Winther ledet omstillingen av Oslo Teknopol, var prosjektleder i utviklingen av Global Maritime Knowledge Hub og ledet etableringen av Norway Makers. Han har en doktorgrad fra Institutt for industriell økonomi ved NTNU. Winther er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2018.


Nils Øveraas
Styremedlem
Nils Øveraas er aktiv styreleder og -medlem i en rekke organisasjoner og stiftelser, innen forskning, humanitær, miljørettet og allmennyttig virksomhet. Han er utdannet MSc. Computer Science fra NTNTU og startet som forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutts Space Shuttle program. Øveraas var generalsekretær for Den Norske Turistforeningen 2013-18, etter 30 år i Accenture, som blant annet administrerende direktør i Norge. Øveraas er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2019.

Foto: Anna Gamme.
Foto av Egil Boyum: Aker Solutions