Styret

Silvija Seres
President

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkl. Oslo Børs, DNV GL og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter. Hun har sittet i flere regjeringsutvalg, deriblant Digital21 og Transport21.

Seres har en doktorgrad i matematikk fra Oxford University. I tillegg har hun en MBA fra INSEAD, og MSc og BCs i Computer Science fra UiO. Etter doktorgraden var hun Prize Fellow ved Oxford i tre år. Samtidig var hun en tid i Saudi-Arabia for å bygge opp instituttet for business- og IT-fag ved det nystartede Dar Al Hekma-universitetet for kvinner.

Hun står bak podcast-serien De som bygger det nye Norge og initiativet Lørn.Tech.


Ingrid Stange
Visepresident

Ingrid Stange er grunnleggeren av Partnership for Change, en organisasjon som arbeider for å sikre kvinner og unge økonomisk uavhengighet, for derigjennom å bidra til bærekraftige samfunn. Hun har i 25 år vært en pådriver for sosiale investeringer, filantropi og samfunnsansvar i Norge. Videre har hun vært sentral i oppbyggingen av Montessori utdannelsen i Norge, og leder i dag et globalt arbeid for å bygge inn FNs bærekraftsmål i Montessoriskolenes strategi.

Stange er styremedlem i en rekke organisasjoner, som Search for Common Ground, Klimastiftelsen, International Center for Dialogue and Peace Building og Dronning Sonjas Internasjonale Musikk konkurranse. Hun har også sete i de rådgivende organene i Oslosenteret og Sahara Forest Project. Hun var instrumental i å bringe internasjonale sosiale organisasjoner, som Ashoka og Acumen til Norge.

Tidligere har Stange vært leder for filantropisk rådgivning i Formuesforvaltning, senior prosjektleder i McKinsey & Co og har jobbet innen venture capital. Hun har en MBA fra UC Berkeley og er siviløkonom fra NHH og er honorert med medlemskap i World Academy of Arts and Science.


Hans M. Borchgrevink
Styremedlem

Hans M. Borchgrevink er tidligere direktør for medisin og helse i Norges Forskningsråd og spesialrådgiver i for forskningssamarbeid med EU, Norden og India. Han har vært Chair EU WG Monitoring and Indicators, Chair European Science Foundation WG Mobility, Vice Chair Marie S Curie Advisory Group, og session chair/invited speaker ved 10 EU Presidency Conferences og EU Gender Summits.

Borchgrevink har sittet i flere EU Programme Committees, i EU Innovative Medicine Initiative, ERA SG Human Resources and Mobility, ERA Communication Expert Advisory Group, Science Europe Task Force on Gender and Diversity, EU SFIC-India Group og arrangert 15 indisk-norske forskningssymposier i India med statsrådsdeltagelse.

Borchgrevink er medisiner med tilleggsfag i musikk, kunsthistorie, idehistorie og psykologi og er master i helseledelse fra Universitetet i Oslo. Han har etablert hørselsforebyggende tiltak for Forsvaret og var norsk ekspert i ISO og NATO for støy/ hørsel. Han har drevet utviklingsarbeid innen språk og hukommelse og var sentral i etablering av Intervensjonssenteret og PET-senteret ved Rikshospitalet. Han er tildelt Gutzmann-medaljen fra Humboldt-Universität zu Berlin.

Borchgrevink er også kordirigent og sanger med mange plateutgivelser, herunder Spellemannsprisen med visegruppen Stiftelsen samt gregoriansk sang med det prisbelønnede Consortium Vocale.


Jørn Bremtun
Styremedlem

Jørn Bremtun er daglig leder i Nord & Bremtun, et selskap spesialisert på å bistå virksomheter med beredskapsplanlegging og krisekommunikasjon relatert til cyberangrep og datainnbrudd.

Før Bremtun startet egen virksomhet var han kommunikasjonsdirektør i EVRY. Tidligere var han senior kommunikasjonsrådgiver i Telenor og Avinor, der han har bistått ledere i kommunikasjon av strategi, finansiell utvikling, regulatoriske rammebetingelser, samt under flere større kriser.

I perioden 1998-2006 var han rådgiver og partner i Geelmuyden Kiese, med fagansvar for strategi, analyse og finansiell kommunikasjon. Bremtun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og autorisert finansanalytiker fra NHH/ NFF.

Alfhild Skogsfjord
Styremedlem

Alfhild Skogsfjord leder i dag spesialistnettverket OMNI – et nettverk av bedrifter som tilbyr komplekse tjenester til teknologiselskaper. Hun er også leder av Velferdsfabrikken, en organisasjon som tilbyr tjenester til eldre hjemmeboende og deres familier.

Skogsfjord har i mange år hatt ansvaret for store sammensatte prosjekter innen eksport til Europa og Asia for Alcatel, senere Thomson CSF Norcom. Hun var leder av innovasjonsarbeidet hos Thales Norge, der kompetanse ble bygget i samarbeidsprosjekter med industri og akademia, og koordinerte samarbeidet mellom Thales Norge og øvrige Thales bedrifter.

Hun har tidligere vært nasjonal industrirepresentant i Industry Infrastructure Working Group i  Western European Armament Group, samt representant i Programstyret i Forskningsrådets Produktivitet 2005.

Skogsfjord er utdannet ved University of Glasgow innenfor electronics og electrical engineering.


Kristin Vinje
Styremedlem

Kristin Vinje er dekan for School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania.
Hun har doktorgrad i kjemi fra Universitetet i Oslo i nært samarbeid med SINTEF og med opphold ved Georgia Institute of Technology.

Hun har jobbet som forsker ved UiO og i SINTEF og har ledererfaring fra SINTEF, Nærings- og handelsdepartementet og Simula. Vinje var finansbyråd i Oslo 2009-13 og var Stortingsrepresentant for Høyre 2013-17. Hun var visedekan ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved UiO 2017-19.


Fredrik Winther
Styremedlem

Fredrik Winther er styreleder i 2M2D – et investeringsselskap med fokus på teknologibaserte start-ups og entreprenører. Han var direktør for næringsutviklingsselskapet Oslo Business Region i 2014-19.

Winther har en doktorgrad fra Institutt for industriell økonomi NTNU, og har jobbet med omstillingsprosesser i store norske selskaper, har erfaring som forsker, organisasjons- og lederutviklingskonsulent, og ledet omstillingen av Oslo Teknopol. Han var prosjektleder i utviklingen av Global Maritime Knowledge Hub. Winther ledet etableringen av Norway Makers, en forening som har arbeidet for den raske fremveksten av Makerspaces landet rundt.


Nils Øveraas
Styremedlem

Nils Øveraas er aktiv styreleder og -medlem i en rekke organisasjoner og stiftelser, innen forskning, humanitær, miljørettet og allmennyttig virksomhet. Han er utdannet MSc. Computer Science fra NTNTU og startet som forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutts Space Shuttle program. Øveraas var generalsekretær for Den Norske Turistforeningen 2013-18, etter 30 år i Accenture som blant annet administrerende direktør i Norge.