Hovedstyret

Silvija Seres
President

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs, Nordea og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter. Hun er også styremedlem i Kavlifondet, og har sittet i flere regjeringsutvalg, deriblant Digital 21.

Seres har en doktorgrad i matematikk fra Oxford University. I tillegg har hun en MBA fra INSEAD, og MSc og BCs i Computer Science fra Universitetet i Oslo. Etter doktorgraden var hun ansatt som Prize Fellow ved Oxford i tre år. Samtidig var hun en tid i Saudi-Arabia for å bygge opp instituttet for business- og IT-fag ved det nystartede Dar Al Hekma-universitetet for kvinner.

Hun står bak podcast-serien «De som bygger det nye Norge» og initiativet Lørn.Tech .


Ingrid Stange
Visepresident

Ingrid er grunnleggeren av Partnership for Change, en organisasjon som arbeider for å sikre kvinner og unge økonomisk uavhengighet, for derigjennom å bidra til bærekraftige samfunn- økonomisk, sosialt og miljømessig.   Hun har i 25 år vært en pådriver for sosiale investeringer, filantropi og samfunnsansvar i Norge. Videre har hun vært sentral i oppbyggingen av Montessori utdannelsen i Norge, og leder i dag et globalt arbeid for å bygge inn FNs bærekraftsmål i Montessoriskolenes strategi.

I dag er Ingrid styremedlem i en rekke organisasjoner som fokuserer på sosial innovasjon, utvikling av bærekraftig næringsliv og løsninger for klima-utfordringene, deriblant  Search for Common Ground, Klimastiftelsen,  International Center for Dialogue and Peace Building og Dronning Sonjas Internasjonale Musikk konkurranse. Hun har også sete i rådgivende organ i Oslosenteret, Sahara Forest Project.  Hun var instrumental i å bringe internasjonale sosiale organisasjoner, som Ashoka og Acumen til Norge.

Tidligere har hun vært leder for filantropisk rådgivning i Formuesforvaltning, senior prosjektleder i McKinsey & Co og har jobbet innen venture kapital. Ingrid har en MBA fra UC Berkeley og er siviløkonom fra NHH.

Hun er honorert med medlemsskap i World Academy of Arts and Science – en utnevnelse gitt til mennesker som har vist stort lederskap innen sitt område.


Hans M. Borchgrevink
Styremedlem

Hans M. Borchgrevink er tidligere direktør for Medisin og helse i Forskningsrådet og spesialrådgiver i for forskningssamarbeid med EU, Norden og India. Han har bl.a vært Chair EU WG Monitoring and Indicators, Chair European Science Foundation WG Mobility, Vice Chair Marie S Curie Advisory Group, og session chair/invited speaker ved 10 EU Presidency Conferences og EU Gender Summits.

Hans har sittet i flere EU Programme Committees, i EU Innovative Medicine Initiative (IMI), ERA SG Human Resources and Mobility, ERA Communication Expert Advisory Group, Science Europe Task Force on Gender and Diversity, EU SFIC-India Group og arrangert 15 indisk-norske forskningssymposier i India med statsrådsdeltagelse.

Hans er medisiner med tilleggsfag i musikk, kunsthistorie, idehistorie og psykologi og er master i helseledelse fra Universitetet i Oslo. Han har etablert det hørselsforebyggende opplegget for Forsvaret, var norsk ekspert bl.a i ISO og NATO for støy/hørsel og arrangert en av verdens største hørselsundersøkelser. Han utviklet et nevropsykologisk diagnostisk test-batteri for små barn og utviklingshemmede, drev diagnostisk utredning av lokalisering av sprog og hukommelse under selektiv hjernebedøvelse på Rikshospitalet, og var der sentral i etablering av Intervensjonssenteret og PET-senteret. Han er tildelt Gutzmann-medaljen fra Humboldt-Universität zu Berlin (1980).

Hans er også kordirigent og –sanger med omkring 12 CDs/LPs, herunder Spellemannsprisen med visegruppen «Stiftelsen» (1975) og 8 CD’er med gregoriansk sang med det prisbelønnede Consortium Vocale, Oslo Domkirke – de fleste utgitt i utlandet.


Jørn Bremtun
Styremedlem

Jørn er daglig leder i Nord & Bremtun AS – Cybersecurity Communication, et selskap spesialisert på å bistå virksomheter med beredskapsplanlegging og krisekommunikasjon relatert til cyberangrep og datainnbrudd.

Før Jørn startet egen virksomhet var han kommunikasjonsdirektør i EVRY. Tidligere senior kommunikasjonsrådgiver i Telenor og Avinor, der han har bistått ledere i kommunikasjon av strategi, finansiell utvikling, regulatoriske rammebetingelser, samt under flere større kriser.

I perioden 1998-2006 var han rådgiver og partner i Geelmuyden Kiese, med fagansvar for strategi, analyse og finansiell kommunikasjon. Rådgiver for blant annet Energi Norge, E-CO, Yara, SAP, Hewlett-Packard og Gjensidige. Jørn er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.

Alfhild Skogsfjord
Styremedlem

Alfhild leder i dag spesialistnettverket OMNI – et nettverk av bedrifter som tilbyr komplekse tjenester til teknologiselskaper. Hun er også leder av Velferdsfabrikken, en organisasjon som tilbyr tjenester for å forenkle, forbedre og trygge hverdagen til eldre hjemmeboende og deres familier.

Alfhild har i mange år hatt ansvaret for store sammensatte prosjekter på eksport til Europa og Asia for Alcatel, senere Thomson CSF Norcom. Hun var leder av innovasjonsarbeidet hos Thales Norge, der kompetanse ble bygget i samarbeidsprosjekter med industri og akademia, og koordinering av samarbeidet mellom Thales Norge og øvrige Thales bedrifter.

Hun har tidligere vært nasjonal industrirepresentant i Industry Infrastructure working Group i  WEAG (Western European Armament Group), samt representant i Programstyret i NFRs Produktivitet 2005.

Alfhild er utdannet ved University of Glasgow innenfor electronics og electrical engineering.


Kristin Vinje
Styremedlem

Kristin Vinje er visedekan ved Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, hvor hun også har sin doktorgrad i kjemi fra. Hun har ledererfaring fra SINTEF, Nærings- og handelsdepartementet og Simula. Vinje var finansbyråd i Oslo 2009-13 og var Stortingsrepresentant for Høyre 2013-17. Hun bringer med seg operativt og strategisk kompetanse innen partnerskapsmodeller som fremmer vekselvirkningen mellom innovasjon og samfunn.


Fredrik Winther
Styremedlem

Fredrik Winther har de siste fem årene jobbet tett med utviklingen av «økosystemet» for entreprenørskap i Oslo som direktør for næringsutviklingsselskapet Oslo Business Region. Der har han på nært hold sett hvordan de store teknologidriverne i dag endrer forutsetningen for næringsutvikling, og spesielt behovet og muligheten for å starte nye teknologiselskaper.

Han har en doktorgrad fra Institutt for industriell økonomi NTNU, og har tidligere jobbet med større omstillingsprosesser i større Norske selskaper,  har erfaring som forsker, organisasjons- og lederutviklingskonsulent, og ledet omstillingen av Oslo Teknopol. Han var også med som prosjektleder i utviklingen av et av Norges største privatfinansierte grunnforskningsprogram innen maritim næring: Global Maritime Knowledge Hub.

Interessen for å tilgjengliggjøre avanserte verktøy for folk fleste ledet til etableringen av «Norway Makers», en forening som har arbeidet for den raske fremveksten av «Makerspaces» landet rundt. I tillegg til andre styreverv er han styreleder i investeringsselskapet 2M2D, og har fulgt tett med på det meste av nye teknologibaserte oppstartsselskaper i Norge og Norden de siste årene.


Nils Øveraas
Styremedlem

Nils Øveraas er aktiv styreleder og -medlem i en rekke organisasjoner og stiftelser, innen forskning, humanitær, miljørettet og allmennyttig virksomhet. Han er utdannet MSc. Computer Science fra NTNTU og startet som forsker ved FFIs Space Shuttle program. Han var generalsekretær for Den Norske Turistforeningen 2013-18, etter 30 år i Accenture som blant annet administrerende direktør i Norge. Han bringer med seg relevant erfaring fra revitalisering av frivillige organisasjoner og samspillet mellom samfunn og teknologi.