Valgkomitéen

Invild Myhre
Leder

Ingvild Myhre er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Hun har arbeidet i både Forsvaret, STK (Nexans, Alcatel, Thales), Telenor, Norges Røde Kors – og hun var en av gründerne til Network Norway.

Ingvild har hatt styreverv i 25 år innen både privat næringsliv og offentlig forvaltning, i både små og store organisasjoner. I dag arbeider Ingvild primært med styrearbeid og som investor og hun er engasjert i oppstartbedrifter, FoU virksomhet og større selskaper. Ingvild er sterkt engasjert i hvordan vi med god bruk av teknologi kan forbedre og utvikle produkter og tjenester i samfunnet.

Fredrik Evjen

Fredrik har tverrfaglig bakgrunn som sivilingeniør NTH og siviløkonom NHH, samt lederutviklingsprogram fra Harvard Business School. Han har 25 års erfaring fra næringslivet, teknisk fra Aker Engineering, finansiell fra Storebrand, og mange års ledererfaring, både fra Storebrand og som adm. direktør i kontormøbelselskapet Håg ASA. Deretter 13 år som generalsekretær i Polyteknisk Forening, hvoretter han gikk over i egen virksomhet i 2014. Han utviklet et konsept for eldreomsorg, og var i en årrekke Styreleder i Ullernåsen Seniorhjem. Han engasjerte seg også i musikklivet, som utøver selv og som Styreleder for det suksessrike Norske Jentekor.

Perioden som generalsekretær i Polyteknisk Forening var meget givende. Årlig ble det arrangert mer enn 100 møter av forskjellig størrelse og karakter. Fellesnevneren var høy faglig integritet og spennende tematikk. Fredrik fokuserte på nettverksbygging og kompetanse internt som eksternt. Ikke minst de store plenumsmøtene i samarbeid med velrenommerte aktører, skapte stor oppmerksomhet og optimisme i foreningen.

Hilde Nagell

Hilde Nagell er rådgiver i Tankesmien Agenda, en partipolitisk uavhengig tankesmie for sentrum-venstre i norsk politikk. Hilde har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Tema for avhandlingen hennes var alderspensjon og fordeling mellom generasjoner.

Hun har jobbet mye med politisk filosofi og etikk og vært sekretariatsleder for NESH (den forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora). Hun har vært del av Etikkprogrammet ved UiO, der hun som postdoktor hadde et opphold som gjesteforsker ved Princeton University.

Tidligere har hun også vært politisk rådgiver og fungerende stabssjef for generalsekretæren i Røde Kors. Før hun kom til Agenda jobbet hun i Fritt Ord. Les mer om Hildes prosjekter og tekster for Agenda her.

Hege Norheim

Hege Marie Norheim er seniorrådgiver i Spencer Stuart, spesialist innen lederutviklings- og lederrekruttering innen energi- og industrisektorene. Hege har omfattende erfaring fra sin tid som statssekretær og fra diverse roller som direktør i både Hydro og Statoil (nå Equinor). Hun er utdannet ved Norges Handelshøyskole, og har en mastergrad i økonomi og bedriftsøkonomi. Hun har også en spesialisering innen finans fra Hochshule St. Gallen i Sveits.

I Equinor var hun ansvarlig for selskapets bærekraftstrategier og globale NGO-partnerskap. Hun ledet også feltfagsutviklingsdivisjonen på norsk sokkel og var ansvarlig for strategi, porteføljeutvikling, klima og Arktis knyttet til selskapets upstream investeringer. I Norsk Hydro ledet Hege selskapets investeringer i partneropererte felter gjennom hele verdikjeden og hun var også ansvarlig for den globale kommunikasjon og som samfunnskontakt for selskapets energidivisjon.

I sin rolle som statssekretær for Norges statsminister og senere for finansministeren, var Hege ansvarlig for å forme regjeringens politikk på en rekke områder, dette inkluderte rådgivning innen finansmarkeder og skattepolitikk, utdanningsfinansiering og industriell privatisering. Hun var rådgiver for statsministeren i åtte år, og ga råd om regelverk som påvirket landets industri-, finans-, fiskeri- og landbruks-, utdannings- og forskningssektorer.