Valgkomitéen

Ingvild Myhre
Leder

Ingvild Myhre er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Hun har arbeidet i Forsvaret, STK (Nexans, Alcatel, Thales), Telenor, Norges Røde Kors – og hun var en av gründerne til Network Norway.

Ingvild har hatt styreverv i 25 år innen privat næringsliv og offentlig forvaltning, i både små og store organisasjoner. I dag arbeider Ingvild primært med styrearbeid og som investor og hun er engasjert i oppstartbedrifter, FoU-virksomhet og større selskaper. Ingvild er sterkt engasjert i hvordan vi med god bruk av teknologi kan forbedre og utvikle produkter og tjenester i samfunnet.

Fredrik Evjen

Fredrik har tverrfaglig bakgrunn som sivilingeniør NTH og siviløkonom NHH, samt lederutviklingsprogram fra Harvard Business School. Han har 25 års erfaring fra næringslivet, teknisk fra Aker Engineering, finansiell fra Storebrand, og mange års ledererfaring, både fra Storebrand og som adm. direktør i Håg. Fredrik var generalsekretær i Polyteknisk Forening i 13 år, hvoretter han gikk over i egen virksomhet i 2014. Han utviklet et konsept for eldreomsorg, og var i en årrekke Styreleder i Ullernåsen Seniorhjem. Fredrik engasjerte seg også i musikklivet, som utøver selv og som styreleder i Det Norske Jentekor.

Hilde Nagell

Hilde Nagell er rådgiver i Tankesmien Agenda, en partipolitisk uavhengig tankesmie for sentrum-venstre i norsk politikk. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Tema for avhandlingen hennes var alderspensjon og fordeling mellom generasjoner.

Hilde har jobbet mye med politisk filosofi og etikk og vært sekretariatsleder for den forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora, NESH. Hun har vært del av Etikkprogrammet ved UiO, der hun som postdoktor hadde et opphold som gjesteforsker ved Princeton University.

Tidligere har hun også vært politisk rådgiver og fungerende stabssjef for generalsekretæren i Røde Kors. Før hun kom til Agenda jobbet hun i Fritt Ord.

Hege Marie Norheim

Hege Marie Norheim er seniorrådgiver i Spencer Stuart, spesialist innen lederutviklings- og lederrekruttering innen energi- og industrisektorene. Hege har omfattende erfaring fra sin tid som statssekretær og fra diverse roller som direktør i både Hydro og Statoil (nå Equinor). Hun er utdannet ved NHH, og har en mastergrad i økonomi og bedriftsøkonomi. Hun har også en spesialisering innen finans fra Hochshule St. Gallen i Sveits.

I Equinor var Hege ansvarlig for selskapets bærekraftstrategier, globale NGO-partnerskap, feltfagsutviklingsdivisjonen på norsk sokkel samt flere områder innen upstream investeringer. I Norsk Hydro ledet Hege selskapets investeringer i partneropererte felter samt for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Som statssekretær for Norges statsminister og finansminister, var Hege sentral i utformingen av regjeringens politikk, som for finansmarkeder og skattepolitikk, utdanningsfinansiering og industriell privatisering.