Nyvalgte ledere, eksperter og talenter inn i Polyteknisk Forenings styre, direksjon og valgkomité

Publisert: 10. mars 2021

Polyteknisk Forening har hatt et gjennombrudd med digitalt innhold til hele Norge gjennom lansering av #PolyPod og #PolyWeb. 2020 ble det første året med overskudd siden 2008 og foreningen står nå sterkere i den pågående snuoperasjonen. 60 nyvalgte ledere, eksperter og talenter skal bidra til utvikling av foreningen som digital og fysisk møteplass for tverrfaglig dialog om teknologi, samfunn og næringsliv.

Nils Øveraas er ny president og Kristin Vinje er ny visepresident. Alexandra Saab Bjertnæs, Torbjørn Eik-Nes og Arvid Moss er nyvalgte styremedlemmer og Egil Boyum, Alfhild Skogsfjord og Fredrik Winther fortsetter i styret.

Silvija Seres går av som president og inn i valgkomitéen. Ingrid Stange går av som visepresident og inn i direksjonen. Også Hans M. Borchgrevink går ut av styret og inn i direksjonen. De tre har vært sentrale i snuoperasjonen av Polyteknisk Forening siden 2015.

Den nyvalgte direksjonen i Polyteknisk Forening fungerer som et rådgivende organ til styret. Samtlige nettverksstyreledere er med, øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen. Direksjonen er bredt sammensatt fra næringsliv, akademia, forvaltning og organisasjoner, med nyvalgte medlemmer:

Heidi Austlid, Anne Cathrine Berger, Laila Bokhari, Hans M. Borchgrevink, Elin Borrebæk, Johan Brand, Svein Richard Brandtzæg, Sverre Diesen, Kai Eide, Remi Eriksen, Sverre Gotaas, Trine Skei Grande, Maria Moræus Hanssen, Karl Johnny Hersvik, Nils Morten Huseby, Frode Hvattum, Bente Monica Haaland, Jan Børge Jakobsen, Nina Jensen, Kjell Werner Johansen, Marte Eidsand Kjørven, Terje Knutsen, Ivar Horneland Kristensen, Frøydis Langmark, Birgit Liodden, Anette Mellbye, Jan Moberg, Gro Myking, Ingvild Næss, Lise Lyngsnes Randeberg, Jørgen Randers, Alf Rasmussen, John-Arne Røttingen, Erik Sauar, Ole Jacob Sending, Torstein Dale Sjøtveit, Rolf Skatteboe, Christine Spiten, Ingrid Stange, Marie Louise Sunde, Bjørn Otto Sverdrup, Cathrine Torp, Lene Trollnes, Tone Marie Amlie Wahlstrøm, Morten Wetland og Emil Yde Aasen.

Valgkomitéen i Polyteknisk Forening ledes av Ingvild Myhre og har Fredrik Evjen, Hilde Nagell, Hege Marie Norheim og Silvija Seres som medlemmer.

– Innsikt, inspirasjon og innflytelse er vårt mantra. Det er skikkelig gøy å få med så bra folk i denne stjerneklubben, sier Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening siden 2018. Sammen med alle privatmedlemmene, medlemsbedriftene og partnerne gleder vi oss til digitale og fysiske møteplasser for å forme en kunnskapsbasert og bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Neste år feirer vi 170 år – da blir det fest!

 

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling – gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852. Polyteknisk Forening er uavhengig, tverrfaglig og ikke-kommersiell, og har 2000 private, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer. Foreningen har 25000 lyttinger til podcasten #PolyPod og når 10000 abonnenter på nyhetsbrev og følgere i sosiale media. Gjennom kompetansenettverk og partnerskap på tvers av sektorer tilrettelegger Polyteknisk Forening for digital og fysisk dialog om viktige temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Møteplassen byr på rundt 100 aktiviteter årlig. H.M. Kong Harald V og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot Polyteknisk Forenings President og Generalsekretær i audiens på Slottet årlig. Årene fremover vil handle om å skape løsninger for FNs bærekraftsmål gjennom teknologiske fremskritt, god ledelse og partnerskap lokalt og globalt. I vårt 170. år er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.