Norsk olje og gass ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 15. april 2020

Norsk olje og gass er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for operatørselskaper og leverandører til olje- og gassvirksomhet, havbasert fornybar energiproduksjon og havbasert mineralvirksomhet i Norge. Norsk olje og gass er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, og har over 100 medlemsbedrifter.

Organisasjonen driver også kompetanseutvikling ved å koordinere saker for industrien, og fremme medlemmenes felles interesser overfor myndigheter og utdanningsinstitusjoner. Norsk olje og gass har hovedkontor i Stavanger med rundt 40 ansatte, og kontor i Oslo med 20 ansatte. Da forløperen til Norsk olje og gass, Norske Operatørselskapers Arbeidsgiverforening (NOAF) ble etablert i 1981, engasjerte det mange i Polyteknisk Forening på den tiden. Den norske modellen med trepartssamarbeid også offshore, ble vurdert som viktig for prinsippene rundt forvaltningen av ressursene og for utviklingen av det som nå kjennetegnes som en ledende sikkerhetskultur.

– Norsk olje og gass jobber med utgangspunkt i kunnskap, initiativ og samarbeid, og da er Polyteknisk Forening en egnet plattform. Vi mener at verdiskaping og bærekraftig utvikling henger sammen, og at utfordringene samfunnet må løse best skjer når vi samarbeider på tvers. Norsk olje og gass ønsker å bidra til at energinasjonen Norge videreutvikles i tråd med de globale utfordringene hvor energibehov skal dekkes og klimamål skal nås, sier Hildegunn T. Blindheim, Direktør Klima og Miljø i Norsk olje og gass. Alis Tefre, prosjektleder og utleid fra Equinor, er styremedlem i  PF Samfunnsøkonomi. Mange av medlemmene i Norsk olje og gass er styremedlemmer i PF Petroleum og fornybar og PF CO2-håndtering.

Vi gleder oss til å samarbeide med den organisasjonen som representerer den næringen i Norge som har størst verdiskaping og som holder nøkkelen til å løse mange av de store klima-, miljø- og samfunnsoppgavene fremover. Tverrfaglig innovasjon er i DNAet til Polyteknisk Forening og med Norsk olje og gass om bord, vil mange av kunnskapsmiljøene rundt digitalisering, samfunnsøkonomi, energi og bærekraft styrkes. Som en partnerskapsplattform på tvers vil vi legge til rette for ny verdiskaping for en ny tid.

Bedriftsmedlemskapet gir adgang for alle ansatte til alle aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og beslutningstagere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige fysiske og digitale møteplasser, og gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter midt i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen som det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse siden 1852.

Foto: Hildegunn T. Blindheim, Direktør klima og miljø i Norsk olje og gass