Lytt til #PolyPod: Grønt Skipsfartsprogram – Bærekraftig konkurransekraft for norsk maritim næring

Publisert: 20. august 2020

Norge har mål om å redusere utslipp av klimagasser innen innenriks skipsfart og fiske med 50 prosent innen 2030. FNs Internasjonale Maritime Organisasjon har bestemt at utslippene innen internasjonal skipsfart skal halveres innen 2050. Dette betyr et stort globalt marked for norsk eksport av miljøteknologier og grønne transporttjenester. Grønt Skipsfartsprogram skaper bærekraftig konkurransekraft for norsk maritim næring.

Lytt til samtalen mellom:

  • Narve Mjøs, Direktør i DNV GL og leder av Grønt Skipsfartsprogram. DNV GL er medlem i Polyteknisk Forening
  • Christian Fjell, Sustainability Manager i Altera Infrastructure
  • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

Grønt Skipsfartsprogram, tidligere Grønt Kystfartsprogram, har en målsetning om å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. Programmet har startet opp 26 grønne pilotprosjekter – hvorav 8 allerede er realisert eller under bygging. Disse bidrar til utvikling av leverandørindustrien, rederiene, vareeierne, regelverk, virkemidler og politikk – og ikke minst grønn konkurransekraft i hele næringen. I 2020 etablerte programmet et Servicekontor for flåtefornyelse av lasteskip – etter oppdrag fra regjeringen. Kontoret gir gratistjenester for rederier og vareeiere.

Hva er Grønt Skipsfartsprogram og hvem er med, og hvorfor? Hvilke konkrete piloter er i gang og hvor stor flåtefornyelse trenger vi i Norge? Hvor mye kan en ny bøyelaster bidra med av utslippskutt og hvordan setter denne piloten kurs for overføring til annen tonnasje? Hva skjer i andre land – og hvordan ligger Norge an i den globale konkurransen om grønne markedsandeler?

I denne episoden lærer du om kostnadseffektive utslippskutt, økonomisk vekst, bærekraftige logistikkløsninger, økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser i Norge knyttet til maritim næring. Du kan som vanlig lytte når du vil og hvor du vil, kanskje også på bøljan blå eller grønn?

 

 

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Samferdsel, Styret i PF Bærekraft, Styret i PF Digital Leadership, Styret i PF Petroleum og fornybar og Styret i PF Energi!

Liker du #PolyPod, støtt Polyteknisk Forening via Vipps til 81911 nå!