foto: polyteknisk forening

Lytt til #PolyPod – Elektrifisering av Melkøya: Hva betyr det egentlig?

Publisert: 2. mai 2024

Hva er implikasjonene av å elektrifisere Melkøya for klima og natur og for sikkerheten, næringslivet og bosetting i nord? Hvilke alternativ finnes? 

Lytt til samtalen mellom:  

  • Nina Kivijervi Jonassen, prosjektdirektør, Arctic Energy 
  • Jannik Lindbæk, konserndirektør kommunikasjon, Equinor 
  • Eivind Berstad, team lead CCS, Bellona 
  • Gunnar Birkeland, CEO, Source Galileo Norge 
  • Åsmund Sunde Valseth, partner, Vista Analyse 
  • Ellen Viseth, journalist, TU  

I denne episoden hører du et utdrag fra seminaret om elektrifisering av Melkøya hos Polyteknisk Forening.

Gassanlegget på Melkøya er drevet av et gasskraftverk, som slipper ut 850000 tonn CO2 årlig, som gjør det til Norges tredje største enkeltutslipp. Regjeringen godkjente i 2023 Equinors planer om full elektrifisering av gassprosesseringsanlegget, som vil utgjøre en reduksjon av CO2-utslippene fra Melkøya med 765000 tonn CO2 årlig. Avgjørelsen er kontroversiell og har skapt debatt rundt om den ikke bare fører til minst like store klimagassutslipp et annet sted, om det finnes nok kraft til andre næringer, hvilke konsekvenser den vil ha for forbrukere, urfolk og naturområder i nord, og om hvorvidt det er realistisk å få elektrifisering gjennomført innen 2030. I 2022 ble det sluppet ut 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge. For at Norge skal nå egne klimamål for 2030, er vi avhengig av at utslippene på norsk sokkel kuttes og at tiltakene iverksettes raskt.

Ta gjerne kontakt med PF SamfunnssikkerhetPF SamfunnsøkonomiPF Energi, og PF CO2-håndtering for innspill og spørsmål.