foto: Polyteknisk Forening

#PolyPod: Hva skal vi tro om energifremtiden?

Publisert: 28. november 2022

Hva er det viktigste å følge med på for å forstå utviklingen i energimarkedene? Hva må til for at Norge, Europa og verden løser energi- og klimakrisene? Hva er sammenhengene mellom energi, sikkerhet, klima og ressursforvaltning? 

Lytt til samtalen mellom: 

  • Sverre Alvik, forskningsleder for energiomstilling i DNV 
  • Eirik Wærness, sjefsøkonom i Equinor 
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening 

I denne episoden lærer du om de ferske analysene fra DNVs Energy Transition Outlook og Equinor’s Energy Perspectives – og om forskjellene mellom dem. Du hører om gass, vannkraft, solenergi, hydrogen som energibærer og karbonlagring – og om skalautfordringene. Ekspertene snakker også om hvordan Russlands krigføring i Ukraina her endret analysene om energifremtiden. 

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Petroleum og fornybar og Styret i PF Energi!