foto: POLYTEKNISK FORENING

#PolyPod: Om kraften i kommunikasjon og kommunikasjonen i kraft 

Publisert: 26. mai 2023

Hva betyr kommunikasjon for omstillingen til fornybarsamfunnet? Hva betyr ren energi for bærekraftig utvikling? Hva betyr tillit for å få nok kraft til alle gode formål raskt nok?  

Lytt til samtalen mellom: 

  • Claus Sonberg, SVP Communication and Marketing, Statkraft 
  • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening 

I denne episoden lærer du om hvordan kommunikasjonsfaget og kommunikasjonsfolk bidrar til mer og ren energi i praksis. Du får eksempler på hvordan åpenhet om dilemmaene med strømpriser, bonuser og lokale arealkonflikter kan bygge tillit over tid. Du hører også hvordan Europas største leverandør av fornybar energi jobber for å levere et nytt kraftverk hver 9. dag fra 2025 i inn- og utland. Du får også tips om hvorfor du bør velge fornybarbransjen selv, enten du er student, eller en erfaren som tar et verdivalg.