Equinor ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 9. august 2019

Equinor er Norges største selskap og et globalt energiselskap innen olje, gass, vind og sol med over 20.000 ansatte i 30 land. De er blant verdens største offshore operatører innen energiproduksjon av både olje, gass og vindkraft. I tillegg jobber de med å utvikle innovative konsepter basert på karbonfangst- og lagring (CCS) og naturgass til ren hydrogen, for å kunne tilby energiløsninger som er forenlig med et lav- eller nullutslippssamfunn i fremtiden. Da forløperen Den norske stats oljeselskap ble opprettet i 1972, og gjennom selskapets internasjonale vekst og delprivatisering, ble mange viktige beslutninger behørig diskutert av selskapets ledelse, regjering, teknologer og forskere, i Polyteknisk Forening.

– I dag jobber Equinor også aktivt for å være et ledende karboneffektivt olje- og gasselskap og for å fortsatt være et internasjonalt ledende energiselskap fremover gjennom vekst i fornybar energi. Vår samfunnsrolle er betydelig og Polyteknisk Forening er en viktig møteplass for god dialog om endringen av energimarkedene, sier Steinar Eikaas, leder av Equinor’s Lavkarbonløsninger. Bjørn Otto Sverdrup, SVP Corporate Sustainability, er medlem av Direksjonen i Polyteknisk Forening, Hilde Alexandra Grønland Kuburic, leder av juridisk direktørs kontor og styresekretariatet er styremedlem i PF Styrenettverk og Per Sandberg, Business Development, er styremedlem i PF CO2-håndtering.

Vi gleder oss til å fortsette å lære, dele og videreutvikle kunnskap om hvordan energi og klima er viktig i mange verdikjeder – sammen med Equinors ansatte lokalt og globalt! Polyteknisk Forening engasjerer også kunnskapsmiljøene rundt digitalisering, samfunnssikkerhet, samferdsel, helse, karbonrensing og bærekraft – der energi er og blir kritisk. Som en partnerskapsplattform på tvers vil vi legge til rette for ny verdiskaping for en ny tid.

Bedriftsmedlemskapet gir adgang for alle ansatte til alle aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og ledere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige møteplasser, og gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter midt i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen som det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse siden 1852.

Foto: Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening og Steinar Eikaas, leder av Equinor’s Lavkarbonløsninger