Bergen Carbon Solutions ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 22. mai 2020

Bergen Carbon Solutions ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Bergen Carbon Solutions produserer karbon nanofibre basert på CO2 og vannkraft. Selskapet har utviklet egen prosessteknologi og tester nå prototypen før oppstart av den første fabrikken i 2020 ved BIRs forbrenningsanlegg i Bergen. De har ambisjoner om å ta en ledende rolle i det raskt voksende verdensmarkedet for karbon nanofibre. Bergen Carbon Solution-systemet bruker mindre energi enn tradisjonelle metoder, og det eneste biproduktet av prosessen er ren oksygengass.

Karbon nanofibre er karbonfibre i nanometerskalaen, som består av flere grafenflak. Det ser ut som et svart pulver og det er lettere enn plast og sterkere enn stål. De brukes i et bredt spekter av industrielle og teknologiske applikasjoner; fra energilagring, beskyttelsesklær, flammehemming og oljevern til kreftmedisiner.

– Markedet for karbon nanofibre er estimert til å nesten dobles på fem år fra 2018, med 9,84 milliarder USD forventet i 2023. Bergen Carbon Solutions’ teknologi er kostnadseffektiv og miljøvennlig og for å vokse raskt, går vi sammen med partnere i hele verdikjeden. Mange relevante aktører samles hos Polyteknisk Forening og vi ser frem til å dele kompetanse om både teknologi og kommersialisering, sier Jan Børge Sagmo, CEO i Bergen Carbon Soultions.

Vi gleder oss til å samarbeide med et oppstartsselskap som skal levere et ettertraktet produkt med karbon negativ produksjon. Bergen Carbon Solutions bringer med seg entreprenørånd og skaleringsaktiviteter foruten kjemisk og materialteknologisk kompetanse. Det er ekstra stas å kunne være Oslo-base for et Bergens-selskap i ny norsk teknologi- og industriutvikling. Kompetansenettverkene i PF CO2-håndtering , PF Materialteknologi og PF Bærekraft er spesielt relevante Som en partnerskapsplattform på tvers, vil vi legge til rette for bærekraftig verdiskaping for en ny tid.

Bedriftsmedlemskapet gir adgang for alle ansatte til alle digitale og fysiske aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og beslutningstagere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige fysiske og digitale møteplasser, og gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter midt i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen som det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse siden 1852.

Foto: Jan Børge Sagmo, CEO i Bergen Carbon Solutions