PF Materialteknologi

Mann med sveisebriller som sveiser på et rør

Hva

PF Materialteknologi er fagnettverket for alle med interesse for materialteknologi.

Hvorfor

Materialer omgir oss overalt, og er nødvendige på veldig mange områder i samfunnet, slik som energi, produksjon, transport, bygg og infrastruktur. PF Materialteknologi omfavner anvendelse, forskning og utvikling innenfor materialteknologi.

Hvem

PF Materialteknologi er fagnettverket for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement innen utvikling og anvendelse av materialteknologi i alle sektorer.

Hvordan

PF Materialteknologi fremmer og diskuterer vitenskapelig, teknisk og annen kunnskap relatert til materialer, som metaller, polymerer, keramer, kompositter, nano- og bio-materialer. PF Materialteknologi bidrar til kommunikasjon og utveksling mellom medlemmer og andre interessenter. Nettverket jobber for synliggjøring av materialteknologi i privat og offentlig virksomhet, innenfor akademia og i samfunnet for øvrig.

Velkommen til nettverket PF Materialteknologi!

Styret

Styreleder: Egil Gulbrandsen
egil@gulbrandsen.tech

President NMS Landsforeningen: Gustav Heiberg
DNV
gustav.heiberg@dnv.com

Sekretær: Martin Øhlund Øyen
Fieldmade
martinoyen@gmail.com

Sigmund Bragstad
Ocean Sun
sb@oceansun.no

Elisabete Fernandes Reia da Costa
Sintef
elisabete.f.r.costa@sintef.no

Kristian Knarbakk
Hydro
kristian.knarbakk@hydro.com

Peyman Mohseni
MHWirth
peyman.mohseni@gmail.com

Federica Vico
Norsk Titanium
federicavico@gmail.com


Landsforeningen i Norsk Materialteknisk Selskap

Se alle nettverk