PF Materialteknologi

Mann med sveisebriller som sveiser på et rør

PF Materialteknologi omfavner anvendelse, forskning og utvikling innenfor materialteknologi. Formålet med nettverket er å fremme og diskutere vitenskapelig, teknisk eller annen kunnskap relatert til materialer som metaller, polymerer, keramer, kompositter, nano- og bio-materialer. PF Materialteknologi skal videre bidra til kommunikasjon og utveksling mellom medlemmer og andre interessenter. Nettverket jobber for synliggjøring av materialteknologi i privat og offentlig virksomhet, innenfor akademia og i samfunnet for øvrig.

Velkommen til nettverket PF Materialteknologi!

Styret

Styreleder: Egil Gulbrandsen
egil@gulbrandsen.tech

Sekretær: Martin Øhlund Øyen
Fieldmade
martinoyen@gmail.com

Sigmund Bragstad
Ocean Sun
sb@oceansun.no

Gustav Heiberg (President, NMS Landsforeningen)
DNV GL
gustav.heiberg@dnvgl.com

Kristian Knarbakk
Hydro
kristian.knarbakk@hydro.com

Peyman Mohseni
MRWirth
peyman.mohseni@gmail.com

Federica Vico
Norsk Titanium
federicavico@gmail.com


Norsk Metallurgisk Selskap, Landsforeningen

Se alle nettverk