PF Materialteknologi/ NMS Oslo

Mann med sveisebriller som sveiser på et rør

PF Materialteknologi/ NMS Oslo omfavner anvendelse, forskning og utvikling innenfor materialteknologi. Formålet med nettverket er å fremme og diskutere vitenskapelig, teknisk eller annen kunnskap relatert til materialer som metaller, polymerer, keramer, kompositter, nano- og bio-materialer. PF Materialteknologi/ NMS Oslo skal videre bidra til kommunikasjon og utveksling mellom medlemmer og andre interessenter. Nettverket jobber for synliggjøring av materialteknologi i privat og offentlig virksomhet, innenfor akademia og i samfunnet for øvrig.

Velkommen til nettverket PF Materialteknologi / NMS Oslo!

Styret

Styreleder: Egil Gulbrandsen
egil@gulbrandsen.tech

Sigmund Bragstad
Ocean Sun
sb@oceansun.no

Snorre Kjørstad Fjeldbo (sekretær)
Norsk Hydro
snorre.fjeldbo@gmail.com

Gustav Heiberg (President, NMS Landsforeningen)
DNVGL
gustav.heiberg@dnvgl.com

Peyman Mohseni
MRWirth
peyman.mohseni@gmail.com

Federica Vico
Norsk Titanium
federicavico@gmail.com

Martin Øhlund Øyen
Norsk Titanium
martinoyen@gmail.com

Se alle nettverk