Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 04.10.2018

Ekstraordinær Generalforsamling 2019 – Valg av Direksjon

26. november 2018 kl. 17:00 - 18:00

Hovedstyret i Polyteknisk Forening inviterer alle medlemmer til ekstraordinær generalforsamling

Valgkomitéen i Polyteknisk Forening har høsten 2018 arbeidet med innstillingen for valg av medlemmer til Direksjonen i Polyteknisk Forening. Hovedstyret har vedtatt å legge denne innstillingen frem for valg i ekstraordinær generalforsamling, i henhold til vedtektene. Innstillingen er enstemmig og fremlegges som én sak der alle medlemmene velges samtidig.

Valgkomitéen har vurdert sammensetting av Direksjonen med henblikk på:

  • Kompetanse: Finansielt, omdømme, kvalitet
  • Bredde: Investorer, næringsliv, akademia, organisasjoner
  • Alder, kjønn og balanse mellom kontinuitet og fornyelse

De innstilte kandidatene er spydspisser i norske teknologimiljøer og i samfunnslivet og har et engasjement for å revitalisere Polyteknisk Forening. Hovedstyret er svært fornøyd med interessen både på toppleder-, dybde- og talentnivå.

Sakspapirer:

Polyteknisk Forening, EGM 20181126

Om Direksjonen

Direksjonen er et rådgivende organ. Generalforsamlingen bestemmer antall medlemmer i direksjonen. Samtlige faggrupper skal være representert med ett medlem i direksjonen, øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen. Valgperioden er to år, halvparten velges hvert år.
Presidenten leder direksjonen.

Direksjonens oppgaver er å gi:
▪ Uttalelse om saker som skal behandles av generalforsamlingen.
▪ Råd om foreningens løpende virksomhet.
▪ Uttalelse om andre saker som styret forelegger direksjonen

Vedtekter
Direksjonen

 

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?