Nytt stjernelag med ildsjeler i Polyteknisk Forening

Publisert: 16. mars 2023

Polyteknisk Forening får sterke profiler til styret, direksjonen og valgkomitéen, med ambisjon om å være best i byen og i skyen for innsikt, inspirasjon og innflytelse. Generalforsamlingen har valgt inn:

Nytt styremedlem:

 • Nina Jensen, marinbiolog, CEO, REV Ocean og styremedlem i Aker Carbon Capture, Hub Ocean, Hjernesvulstforeningen og Business for Peace

Nils Øveraas er gjenvalgt som President og Kristin Vinje er gjenvalgt som Visepresident. Alexandra Saab Bjertnæs er gjenvalgt og Maria Moræus Hansen, John-Arne Røttingen og Lene Trollnes og Fredrik Winther fortsetter som styremedlemmer.

Torbjørn Eik-Nes og Marianne Hagen takkes av som styremedlemmer gjennom en viktig revitaliseringsperiode for foreningen.

Nye direksjonsmedlemmer:

 • Ole J. Dahlberg, CEO, Curida
 • Jon Gravråk, CEO, Bulk Infrastructure Group
 • Solveig Hellebust, EVP People, Process and Digitalization, Yara
 • Ragnhild Mathisen, Head of Corporate Affairs, Telenor
 • Ingvild Myhre, Partner/daglig leder, iStyrelsen
 • Kenneth Ruud, administrerende direktør, Forsvarets forskningsinstitutt
 • Thina Saltvedt, Chief Analyst, Nordea
 • Sundeep Singh, Investment Manager, Summa Equity
 • Ketil F. Widerberg, General Manager, Oslo Cancer Cluster

Styret takker så mye for viktig innsats over lang tid fra de som nå trer ut av direksjonen.

Direksjonen i Polyteknisk Forening har i alt 45 valgte medlemmer og de 15 nettverksstyrelederne er også direksjonsmedlemmer.

Nye valgkomitémedlemmer:

 • Idar Kreutzer, områdedirektør, NHO
 • Eirik Løkke, rådgiver og podcast-vert, Civita

Ingvild Myhre og Hilde Nagell takkes av som hhv. leder og medlem av valgkomiteen etter 6 år. Styret takker for innsatsen gjennom en viktig revitaliseringsperiode for foreningen.

Se alle menneskene i foreningens styrende organ som skaper innsikt, inspirasjon og innflytelse for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom Polyteknisk Forening.

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Vi fremmer tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852. Vi er en uavhengig og ideell møteplass for dialog om sentrale temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Med 3 000 privat-, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer fra næringsliv, offentlig sektor og akademia, jobber vi sammen for å skape løsninger gjennom 15 tverrfaglige kunnskapsnettverk og partnerskap på tvers av sektorer. Polyteknisk Forenings virksomhet er både fysisk og digital. I tillegg til fast møteaktivitet publiserer vi podcastserien @PolyPod, og våre fysiske medlemsmøter gjøres tilgjengelig for et større publikum gjennom videoserien #PolyWeb, som til sammen har 150 000 avspillinger. H.M. Kong Harald V og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot foreningens President og Generalsekretær i audiens på Slottet årlig.

 • #PolyPod med 115 000 lyttinger, inkludert de populære episodene fra Arendalsuka
 • #PolyWeb med 40 000 avspillinger, inkludert partnerproduksjoner fra studio i Polyteknisk Forening
 • 50 fysiske møter årlig, med alt fra unge og erfarne eksperter, via oppstarts- og multinasjonale selskaper, til ungdomspolitikere og ministre fra flere departement
 • 70 partnere, 2 000 privatmedlemmer og 15 kunnskapsnettverk, selve kjernen i foreningen med ekspertise på tvers av fag og bransjer
 • 20 000 abonnenter på nyhetsbrev og følgere i sosiale media (@polyteknisk)
 • Polyteknisk kunnskap: Digitalisering og ledelse, Energi og mobilitet, Helse og kultur, Klima og sirkulærøkonomi samt Sikkerhet og samfunn

Årene fremover vil handle om å skape konstruktive løsninger for FNs bærekraftsmål. I vårt 171. år er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.

Ta gjerne kontakt med generalsekretær Mette Vågnes Eriksen.