Styret

Nils Øveraas
President

Nils Øveraas er aktiv styreleder og -medlem i en rekke organisasjoner og stiftelser, innen forskning, humanitær, miljørettet og allmennyttig virksomhet. Han er utdannet MSc. Computer Science fra NTNTU og startet som forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutts Space Shuttle program. Øveraas var generalsekretær for Den Norske Turistforeningen 2013-18, etter 30 år i Accenture, som blant annet administrerende direktør i Norge. Øveraas er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2019 og president fra 2021.


Kristin Vinje
Visepresident

Kristin Vinje er Administrerende Direktør i NOKUT. Hun har vært  dekan ved avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania og visedekan for innovasjon og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, hvor hun har sin doktorgrad i kjemi fra. Vinje har også vært avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet og hatt lederstillinger i Simula. I 2013-2017 var hun stortingsrepresentant og medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen For Høyre. I 2009-2013 var hun finansbyråd i Oslo. Vinje er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2019 og visepresident fra 2021.


Alexandra S. Bjertnæs
Styremedlem

Alexandra S. Bjertnæs er Chief Strategy Officer i Meltwater. Hun var konserndirektør for kommunikasjon og strategi i Posten og har en 30 år lang karriere internasjonalt og nasjonalt. Hun har også hatt ulike lederstillinger i Preco og Accenture. Bjertnæs har bred kompetanse innen strategi, e-handel, marked, kommunikasjon, salg og forretningsutvikling og hun snakker engelsk, norsk, fransk, spansk og arabisk flytende. Hun har en BSBA fra Georgetown University og en MBA fra INSEAD. Bjertnæs er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2021.


Nina Jensen
Styremedlem

Nina Jensen er CEO i REV Ocean og styremedlem i Aker Carbon Capture, Hub Ocean, Hjernesvulstforeningen og Business for Peace. Hun var generalsekretær i WWF Verdens naturfond i 2012-2017. I 2014 ble Jensen utnevnt til Young Global Leader i World Economic Forum. Hun er utdannet marinbiolog ved James Cook University i Australia, i tillegg til utdanning fra fiskerihøgskolen i Tromsø. Jensen er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2023.


Maria Moræus Hanssen
Styremedlem

Maria Moræus Hanssen er styreleder og -medlem i en rekke selskap og stiftelser i tillegg til at hun jobber som konsulent og investor. Hun er utdannet på NTNU i Trondheim og IFP School i Paris og jobbet i mange år innen olje og gassindustrien. Hun jobbet i årene 2015 – 2017 i Paris for ENGIE som CEO for ENGIE E&P International SA, og i årene 2018 – 2019 som CEO for DEA AG og senere Wintershall DEA GmbH i Hamburg. Maria jobber i dag med Nasjonalmuseet, Oslobygg KF, Schlumberger Limited, Alfa Laval AB, Scatec ASA, Wastefront as og EcoStor as. Moræus Hanssen er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2022.Lene Trollnes
Styremedlem

Lene Trollnes er SVP i Forretningsutviklingsenheten i Hydro.  Hun var konserndirektør for HR, HMS og Kommunikasjon, samt styresekretær i Yara og før det var hun Konserndirektør for Integrasjon & HR i Sapa. Hun var blant annet ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av Joint Venture etableringen mellom Orkla og Hydro sine nedstrøms aktiviteter samt ansvarlig for å sikre leveranse av over 1,3 BNOK i synergier etter sammenslåingen. Trollnes har en Bachelor of Science i Management Sciences og en Master of Science i Organizational Psychology fra Manchester i UK. Trollnes er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2022.


Fredrik Winther
Styremedlem

Fredrik Winther er CEO i Katapult Group og Managing Partner i 2M2D. Han var direktør for næringsutviklingsselskapet Oslo Business Region i 2014-19. Winther ledet omstillingen av Oslo Teknopol, var prosjektleder i utviklingen av Global Maritime Knowledge Hub og ledet etableringen av Norway Makers. Han har en doktorgrad fra Institutt for industriell økonomi ved NTNU. Winther er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2018.