Styret

Nils Øveraas
President

Nils Øveraas er aktiv styreleder og -medlem i en rekke organisasjoner og stiftelser, innen forskning, humanitær, miljørettet og allmennyttig virksomhet. Han er utdannet MSc. Computer Science fra NTNTU og startet som forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutts Space Shuttle program. Øveraas var generalsekretær for Den Norske Turistforeningen 2013-18, etter 30 år i Accenture, som blant annet administrerende direktør i Norge. Øveraas er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2019 og president fra 2021.


Kristin Vinje
Visepresident

Kristin Vinje er Administrerende Direktør i NOKUT. Hun har vært  dekan ved avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania og visedekan for innovasjon og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, hvor hun har sin doktorgrad i kjemi fra. Vinje har også vært avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet og hatt lederstillinger i Simula. I 2013-2017 var hun stortingsrepresentant og medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen For Høyre. I 2009-2013 var hun finansbyråd i Oslo. Vinje er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2019 og visepresident fra 2021.


Alexandra S. Bjertnæs
Styremedlem

Alexandra S. Bjertnæs er Chief Strategy Officer i Meltwater. Hun var konserndirektør for kommunikasjon og strategi i Posten og har en 30 år lang karriere internasjonalt og nasjonalt. Hun har også hatt ulike lederstillinger i Preco og Accenture. Bjertnæs har bred kompetanse innen strategi, e-handel, marked, kommunikasjon, salg og forretningsutvikling og hun snakker engelsk, norsk, fransk, spansk og arabisk flytende. Hun har en BSBA fra Georgetown University og en MBA fra INSEAD. Bjertnæs er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2021.


Egil Bøyum
Styremedlem

Egil Bøyum er Chief Transformation Officer i Aker Solutions, der han blant annet har hatt ansvar for opprettelsen av en rekke Aker-selskaper innen ny teknologi og det grønne skiftet. Han er sivilingeniør fra NTNU og har hatt flere lederstillinger i Aker Solutions, inkludert EVP Greenfield Projects. Bøyum har solid erfaring fra global skalering av norske selskaper, inkludert teknologioverføring fra olje- og gassmarkedet til nye markeder. Bøyum er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2020.


Torbjørn Eik-Nes
Styremedlem

Torbjørn Eik-Nes er Country Managing Director i Accenture Norge. Han var leder for Accenture Technology og har bred erfaring innen prosjekt- og programledelse med hovedfokus på implementering av komplekse IT-systemer i ulike bransjer. Eik-Nes er styremedlem i KID Nettverket ved NTNU. Han har Master of Science innen Energy Management fra Handelshøyskolen BI og University of California at Berkeley. Eik-Nes er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2021.


Arvid Moss
Styremedlem

Arvid Moss er konserndirektør i Hydro med ansvar for forretningsområdet Energi, samt forretningsutvikling i konsernet. Han er også styreleder for Regjeringens Eksportstrategiråd. Moss har lang erfaring fra næringsliv, politikk og organisasjonsliv, både som direktør og styreleder. Han var politisk rådgiver for Høyre på Stortinget og for Høyres partileder 1985-89. Moss var statssekretær og stabssjef ved statsministerens kontor 1989-90. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Moss er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2021.


Alfhild Skogsfjord
Styremedlem

Alfhild Skogsfjord leder i dag spesialistnettverket OMNI og Velferdsfabrikken. Hun hadde i mange år ansvaret for store eksportprosjekter for Alcatel, senere Thomson CSF Norcom og har vært leder av innovasjonsarbeidet hos Thales Norge. Skogsfjord har vært nasjonal industrirepresentant i Industry Infrastructure Working Group i Western European Armaments Group. Hun er utdannet ved University of Glasgow innenfor electronics og electrical engineering. Skogsfjord er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2017.


Fredrik Winther
Styremedlem

Fredrik Winther er CEO i Katapult Group og Managing Partner i 2M2D. Han var direktør for næringsutviklingsselskapet Oslo Business Region i 2014-19. Winther ledet omstillingen av Oslo Teknopol, var prosjektleder i utviklingen av Global Maritime Knowledge Hub og ledet etableringen av Norway Makers. Han har en doktorgrad fra Institutt for industriell økonomi ved NTNU. Winther er styremedlem i Polyteknisk Forening siden 2018.