Direksjonen

Selvstendig

Nada Ahmed

Leder, NITO Studentene

Linn Robin Andersen

Adm.dir., Forleggerforeningen

Heidi Austlid

Samfunnspolitisk direktør, NITO

Anne Cathrine Berger

Rådgiver, Selvstendig

Laila Bokhari

Selvstendig

Hans M. Borchgrevink

Digital direktør, BI

Elin Borrebæk

Captain, Entrepreneurship One

Johan Brand

Styreleder, Veidekke

Svein Richard Brandtzæg

Executive Chair, Freyr

Torstein Dale Sjøtveit

General (retired), FFI

Sverre Diesen

Rådgiver, Selvstendig

Kai Eide

Group President and CEO, DNV

Remi Eriksen

CEO, Herøya Industripark

Sverre Gotaas

Rådgiver, Selvstendig

Egil Gulbrandsen

Rådgiver, Footprint

Trine Skei Grande

Rådgiver, Miljødirektoratet

Synnøve E. Grøndahl

Leder Klima og Miljø, Møller Mobility

Ida Pernille Hatlebrekke

CEO, Aker BP

Karl Johnny Hersvik

Avdelingsingeniør, Energi, NVE

Jarand Hole

CEO, IFE

Nils Morten Huseby

Senior Director, Freyr

Frode Hvattum

EVP PEOPLE & SUSTAINABILITY, STATNETT

Bente M. Haaland

Managing Director, Bayer

Jan Børge Jakobsen

CEO, REV Ocean

Nina Jensen

Professor, BI

Birgit Helene Jevnaker

Viseadministrerende direktør, TØI

Kjell Werner Johansen

Førsteamanuensis, privatrett, UiO

Marte Eidsand Kjørven

Rådgiver, Selvstendig

Anne Karin Knausgård

EVP Farming solutions, Yara

Terje Knutsen

CEO, Virke

Ivar Horneland Kristensen

Senioradvokat, Equinor

Hilde A. Grønland Kuburic

Daglig leder, UTSYN

Hedda Langemyr

Selvstendig

Frøydis Langmark

Founder & CEO, Ocean Opportunity Lab

Birgit Liodden

Director, Innovasjon Norge

Anette Mellbye

CEO, TU Media

Jan Moberg

Styreleder, Oslobygg

Maria Moræus-Hanssen

EVP KOMMUNIKASJON OG MARKED, KLP

Gro Myking

CHIEF PRIVACY & DATA OFFICER, SCHIBSTED

Ingvild Næss

Professor, NTNU

Lise Lyngsnes Randeberg

Professor emeritus, BI

Jørgen Randers

Selvstendig

Alf Rasmussen

Daglig leder, Verdimegleren

Sturla Flem Rinvik

Bærekraftssjef, Aker Carbon Capture

Hanne Rolén

Selvstendig

Øyvind Roth

Ambassador for Global Health, UD

John-Arne Røttingen

CEO, Cenate

Erik Sauar

Forskningssjef, NUPI

Ole Jacob Sending

CEO, Kongsberg Satelite Services

Rolf Skattebø

Founder, byFounders

Christine Spiten

Styreleder, Montessori Norge

Ingrid Stange

Sjeføkonom og partner, NyAnalyse

Terje Strøm

Founder and CEO, Equality Check

Marie Louise Sunde

Chair Executive Committee, Equinor

Bjørn Otto Sverdrup

EVP, Norges Forskningsråd

Cathrine Torp

Director Portfolio & Strategy, Hydro

Lene Trollnes

Head of Digital Consulting, TietoEVRY

Tone-Marie A. Wahlstrøm

CEO, Morten Wetland Public Affairs

Morten Wetland

Business Analyst, Aker Carbon Capture

Emil Yde Aasen