Valgkomitéen

Ingvild Myhre
Leder

Ingvild Myhre er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Hun har arbeidet i Forsvaret, STK (Nexans, Alcatel, Thales), Telenor, Norges Røde Kors – og hun var en av gründerne til Network Norway. Myhre har hatt styreverv i 25 år innen privat næringsliv og offentlig forvaltning, i både små og store organisasjoner. I dag arbeider Myhre primært med styrearbeid og som investor og hun er engasjert i oppstartsbedrifter, FoU-virksomhet og større selskaper. Hun er sterkt engasjert i hvordan vi med god bruk av teknologi kan forbedre og utvikle produkter og tjenester i samfunnet. Myhre er leder av valgkomitéen siden 2017.

Kontakt: ingvild@uroboros.biz


Frode Hvattum

Frode Hvattum har 20 års erfaring innen strategi, forretningsutvikling og bærekraft. Han er brennende opptatt av temaer som klimaendringer, sirkulærøkonomi, FNs bærekraftsmål og mindre ulikhet. Hvattum har omfattende erfaring fra sin tid som strategirådgiver i Accenture Sveits og Norge, der han bygget opp en nordisk strategienhet innen bærekraftig. Etter Accenture var han strategi- og bærekraftsjef for Ruter i sju år før han startet i FREYR september 2021. Frode er aktiv i en rekke nettverk og styrer, og er i dag styreleder for WWF Norge. Han har mastergrad i økonomi fra Sveits. Hvattum er medlem av valgkomitéen i Polyteknisk Forening siden 2022.


Hilde Nagell

Hilde Nagell er rådgiver i Tankesmien Agenda og har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun er forfatter av boken “Digital revolusjon. Hvordan ta makten og friheten tilbake”. Hun har jobbet mye med politisk filosofi, blant annet som gjesteforsker ved Princeton. Hun har også vært politisk rådgiver og fungerende stabssjef for generalsekretæren i Røde Kors og jobbet i Fritt Ord. Nagell er medlem av valgkomitéen siden 2017.Silvija Seres

Silvija Seres er CEO i Lørn og styremedlem i flere store selskaper, inkl. Oslo Børs, DNV og NRK. Hun er også aktiv investor i flere teknologibedrifter. Seres har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun har sittet i flere regjeringsutvalg, deriblant Digital21, Transport21 og Norge mot 2025. Seres har doktorgrad i matematikk fra Oxford University samt MBA fra INSEAD og MSc Computer Science fra UiO. Hun har også vært med å bygge opp instituttet for business- og IT-fag ved Dar Al Hekma-universitetet for kvinner. Seres var president i Polyteknisk Forening 2015-21 og er medlem av valgkomitéen siden 2021.


Alfhild Skogsfjord

Alfhild Skogsfjord leder i dag spesialistnettverket OMNI og Velferdsfabrikken. Hun hadde i mange år ansvaret for store eksportprosjekter for Alcatel, senere Thomson CSF Norcom og har vært leder av innovasjonsarbeidet hos Thales Norge. Skogsfjord har vært nasjonal industrirepresentant i Industry Infrastructure Working Group i Western European Armaments Group. Hun er utdannet ved University of Glasgow innenfor electronics og electrical engineering. Skogsfjord var styremedlem i Polyteknisk Forening 2017-22 og er medlem av valgkomitéen siden 2022.