Valgkomitéen


Frode Hvattum (komitéleder)

Frode Hvattum har 20 års erfaring innen strategi, forretningsutvikling og bærekraft. Han er brennende opptatt av klimaendringer, sirkulærøkonomi, FNs bærekraftsmål og mindre ulikhet. Frode har omfattende erfaring fra sin tid som strategirådgiver i Accenture Sveits og Norge, der han bygget opp en nordisk strategienhet innen bærekraft. Etter Accenture var han strategi- og bærekraftsjef for Ruter i sju år før han startet i FREYR i 2021. Han er aktiv i en rekke nettverk og styrer, og er i dag styreleder for WWF Norge. Frode har mastergrad i økonomi fra Sveits. I fritiden vil han helst ha filosofiske samtaler om meningen med livet, eller gå lange skiturer med familie og venner. Frode er medlem av valgkomitéen i Polyteknisk Forening siden 2022 og komitéleder siden 2023.


Sverre Diesen

Sverre Diesen er pensjonert general og var norsk forsvarssjef 2005-09. Han er i dag sjefsforsker ved FFI, Avdeling strategisk analyse og fellessystemer, hvor han arbeider med prosjekter til støtte for Forsvarets langtidsplanlegging. Han har vært særlig engasjert i prosjekter som studerer sammenhengen mellom teknologiutvikling og militære operasjoner, samt utviklingen innenfor området hybridkrigføring og sammensatte trusler. Sverre har skrevet tre bøker om fagmilitære spørsmål og utviklingen av det norske forsvaret, i tillegg til å redigere en antologi om strategi. Han deltar også i den offentlige debatten om forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål, og er mye benyttet som kommentator i mediene. Ved siden av Krigsskolen og norsk og britisk stabsutdannelse er Sverre sivilingeniør fra NTH, nå NTNU. Mesteparten av det som blir igjen av dagen bruker han på familiens to hunder, en springer spaniel og en golden retriever. Sverre er medlem av valgkomitéen i Polyteknisk Forening siden 2024.


Idar Kreutzer

Idar Kreutzer er områdedirektør i NHO og var administrerende direktør for Finans Norge 2012-2022. Før dette var han i Storebrand som konsernsjef 1995-2000, og administrerende direktør 2000-2012. Han har hatt en rekke ulike styreverv, i tillegg til å være medlem av klima- og miljøministerens klimaråd. I 2018 overleverte han rapporten om tilgangen til risikokapital i Norden, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd, samt finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft til Klima- og miljøministeren. I 2015-2016 var han medlem i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Idar er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Idar er medlem av valgkomitéen i Polyteknisk Forening siden 2023.


Eirik Løkke

Eirik Løkke jobber som rådgiver i Tankesmien Civita. Han er vert for Civitas ukentlige podcast «Liberal halvtime», og forfatter av boken «Personvern etter Snowden. Privatliv i det digitale samfunn». Han har tidligere jobbet som digital rådgiver i UNICEF Norge og kampanjerådgiver i Høyre. Eirik er utdannet ved Universitetet i Bergen med fagene historie (master), sammenlignende politikk (bachelor) og delfag jus (EMK-Rett). Han har tidligere vært leder for Studentersamfunnet i Bergen og samfunnsredaktør for Studentradioen i Bergen. Eirik sitter i styret i NORAM Norge-Amerika-foreningen og i Utvidet råd i Studentersamfunnet i Bergen. Han er varamedlem av Personvernnemda og sitter i Jubileumskomiteen for ONS 50 års-markering. Han er også lidenskapelig tilhenger av Liverpool F.C. og opptatt av litteratur. Løkke er medlem av valgkomitéen i Polyteknisk Forening siden 2023.Silvija Seres

Silvija Seres er CEO i Technorocks og partner i LØRN. Hun er styremedlem i flere selskaper, inkl. DNV og Ruter og er aktiv investor i flere teknologibedrifter. Silvija har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun har sittet i flere regjeringsutvalg, deriblant Digital21, Transport21 og Norge mot 2025. Silvija har doktorgrad i matematikk fra Oxford University samt MBA fra INSEAD og MSc Computer Science fra UiO. Silvija bruker all sin fritid på kjøre fire barn til 24 svømmetreninger hver uke, og når det er noe tid igjen, elsker hun å gå tur med en god bok på øret. Silvija var president i Polyteknisk Forening 2015-21 og er medlem av valgkomitéen siden 2021.