Valgkomitéen


Frode Hvattum (leder)

Frode Hvattum har 20 års erfaring innen strategi, forretningsutvikling og bærekraft. Han er brennende opptatt av temaer som klimaendringer, sirkulærøkonomi, FNs bærekraftsmål og mindre ulikhet. Hvattum har omfattende erfaring fra sin tid som strategirådgiver i Accenture Sveits og Norge, der han bygget opp en nordisk strategienhet innen bærekraftig. Etter Accenture var han strategi- og bærekraftsjef for Ruter i sju år før han startet i FREYR september 2021. Frode er aktiv i en rekke nettverk og styrer, og er i dag styreleder for WWF Norge. Han har mastergrad i økonomi fra Sveits. Hvattum er medlem av valgkomitéen i Polyteknisk Forening siden 2022 og leder siden 2023.


Silvija Seres

Silvija Seres er CEO i Lørn og styremedlem i flere store selskaper, inkl. Oslo Børs, DNV og NRK. Hun er også aktiv investor i flere teknologibedrifter. Seres har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun har sittet i flere regjeringsutvalg, deriblant Digital21, Transport21 og Norge mot 2025. Seres har doktorgrad i matematikk fra Oxford University samt MBA fra INSEAD og MSc Computer Science fra UiO. Hun har også vært med å bygge opp instituttet for business- og IT-fag ved Dar Al Hekma-universitetet for kvinner. Seres var president i Polyteknisk Forening 2015-21 og er medlem av valgkomitéen siden 2021.


Idar Kreutzer

Idar Kreutzer er områdedirektør i NHO og var administrerende direktør for Finans Norge 2012-2022. Før dette var han i Storebrand som konsernsjef 1995-2000, og administrerende direktør 2000-2012. Han har hatt en rekke ulike styreverv, i tillegg til å være medlem av klima- og miljøministerens klimaråd. I 2018 overleverte Kreutzer rapporten om tilgangen til risikokapital i Norden, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd, samt finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft til Klima- og miljøministeren. I 2015-2016 var han medlem i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Kreutzer er medlem av valgkomitéen i Polyteknisk Forening siden 2022.


Eirik Løkke

Eirik Løkke er rådgiver i Civita og vert for den ukentlige podcasten «Liberal halvtime», og forfatter av boken «Personvern etter Snowden. Privatliv i det digitale samfunn». Han har tidligere jobbet som digital rådgiver i UNICEF Norge og kampanjerådgiver i Høyre. Løkke er utdannet ved Universitetet i Bergen med fagene historie (master), sammenlignende politikk (bachelor) og delfag jus (EMK-Rett). Han har tidligere vært leder for Studentersamfunnet i Bergen og samfunnsredaktør for Studentradioen i Bergen. Løkke sitter i styret i NORAM Norge-Amerika-foreningen og i Board of Trustees i Oslosenteret, samt i Utvidet råd i Studentersamfunnet i Bergen. Han er varamedlem av Personvernnemda og sitter i Jubileumskomiteen for ONS 50 års-markering. Løkke er medlem av valgkomitéen i Polyteknisk Forening siden 2023.


Alfhild Skogsfjord

Alfhild Skogsfjord leder i dag spesialistnettverket OMNI og Velferdsfabrikken. Hun hadde i mange år ansvaret for store eksportprosjekter for Alcatel, senere Thomson CSF Norcom og har vært leder av innovasjonsarbeidet hos Thales Norge. Skogsfjord har vært nasjonal industrirepresentant i Industry Infrastructure Working Group i Western European Armaments Group. Hun er utdannet ved University of Glasgow innenfor electronics og electrical engineering. Skogsfjord var styremedlem i Polyteknisk Forening 2017-22 og er medlem av valgkomitéen siden 2022.