foto: Polyteknisk Forening

Nye spydspisser til Polyteknisk Forening

Publisert: 11. mars 2022

Polyteknisk Forening styrker organisasjonen med flere sterke profiler til styret, direksjonen og valgkomitéen. Generalforsamlingen har valgt inn:

Nye styremedlemmer:

 • Marianne Hagen: Konserndirektør Bærekraft og Kommunikasjon, Aker Solutions. Hun er utdannet innen juss og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Maria Moræus Hanssen: styreleder og -medlem i flere selskap og stiftelser, konsulent og investor. Hun er utdannet på NTNU i Trondheim og IFP School i Paris.
 • John-Arne Røttingen: Ambassadør for global helse i Utenriksdepartementet, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet og Visiting Fellow of Practice ved Blavatnik School of Government, Oxford University. Han er utdannet lege med doktorgrad fra UiO og mastergrader fra Oxford og Harvard.
 • Lene Trollnes: Senior Vice President i Forretningsutviklingsenheten i Hydro. Hun er utdannet med BSc i Management Sciences og MSc i Organizational Psychology fra Manchester.

Nils Øveraas er gjenvalgt som President og Kristin Vinje er gjenvalgt som Visepresident. Alexandra Saab Bjertnæs, Torbjørn Eik-Nes og Fredrik Winther fortsetter som styremedlemmer.

Alfhild Skogsfjord trer ut av styret og inn i valgkomitéen. Styret takker Egil Boyum og Arvid Moss, som trer ut av styret.

Nye direksjonsmedlemmer:

 • Lisa Cooper: Styreleder Arkitektur- og designhøgskolen, sosial entreprenør og grunnlegger av Catalysts Norway. Utdannet internasjonal markedsfører.
 • Fredrik Evjen: Selvstendig, tidligere Generalsekretær i Polyteknisk Forening. Utdannet sivilingeniør og siviløkonom.
 • Lars Olav Grøvik: President i Tekna. Utdannet innen geologi, med tilleggsutdannelse i ledelse og samfunnsøkonomi
 • Øystein Olsen: Selvstendig, tidligere Sentralbanksjef. Utdannet Cand.oecon.
 • Magnus Takvam: Politisk kommentator i NRK og forfatter. Utdannet journalist.
 • Sven Størmer Thaulow: EVP/Chief Data and Technology Officer, Schibsted. Utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse.
 • Marius Widerøe: Direktør, NTNU Helse. Utdannet lege og Phd klinisk medisin.

Maria Moræus Hanssen, John-Arne Røttingen og Lene Trollnes trer ut av direksjonen og inn i styret. Frode Hvattum trer ut av direksjonen og inn i valgkomitéen. Styret takker Alf Rasmussen, som trer ut av direksjonen.

Direksjonen i Polyteknisk Forening har i alt 48 valgte medlemmer og alle 15 nettverksstyrelederne er også direksjonsmedlemmer.

Nye valgkomitémedlemmer:

 • Frode Hvattum: Senior Director Sustainable Business Development, FREYR. Utdannet Licentiate Degree Business adminstration.
 • Alfhild Skogsfjord: Leder spesialistnettverket OMNI og Velferdsfabrikken. Utdannet innenfor electronics og electrical engineering.

Ingvild Myhre fortsetter som leder, og Hilde Nagell og Silvija Seres fortsetter som medlemmer av valgkomitéen. Fredrik Evjen trer ut av valgkomitéen og inn i direksjonen. Styret takker Hege Marie Norheim, som trer ut av valgkomitéen.

Se alle menneskene i foreningens styrende organ som skaper innsikt, inspirasjon og innflytelse for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom Polyteknisk Forening.

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Vi fremmer tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852. Vi er en uavhengig og ikke-kommersiell møteplass for dialog om sentrale temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Med 2000 privat-, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer fra næringsliv, offentlig sektor og akademia, jobber vi sammen for å skape fremtidens løsninger gjennom kunnskapsnettverk og partnerskap på tvers av sektorer.

Polyteknisk Forenings virksomhet er både fysisk og digital. I tillegg til fast møteaktivitet publiserer vi podcastserien #PolyPod og våre fysiske medlemsmøter gjøres tilgjengelig for et større publikum gjennom videoserien #PolyWeb, som til sammen har 100 000 avspillinger. H.M. Kong Harald V og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot foreningens President og Generalsekretær i audiens på Slottet årlig. Årene fremover vil handle om å skape konstruktive løsninger for FNs bærekraftsmål. I vårt 171. år er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.

 • #PolyPod med 65.000 lyttinger, inkludert de populære episodene fra Arendalsuka
 • #PolyWeb med 35.000 avspillinger, inkludert partner-produksjoner fra studio i Polyteknisk Forening
 • 60 fysiske møter, med alt fra unge og erfarne eksperter, via oppstarts- og multinasjonale selskaper, til ungdomspolitikere og ministre fra flere departement
 • 57 partnere, 2.000 privatmedlemmer og 15 fagnettverk, selve kjernen i foreningen med ekspertise på tvers av fag og bransjer
 • 15.000 abonnenter på nyhetsbrev og følgere i sosiale media (@polyteknisk)
 • Polyteknisk kunnskap: Digitalisering og ledelse, Energi og mobilitet, Helse og kultur, Klima og sirkulærøkonomi samt Sikkerhet og samfunn

Ta gjerne kontakt med generalsekretær Mette Vågnes Eriksen.