Lytt til #PolyPod: Tilbake til den grønne fremtiden

Publisert: 19. november 2020

Mange er på en grønn reise, enten det gjelder vår egen måte å jobbe på, eller det gjelder tjenestene og produktene vi leverer. Det er lett å være enige om de overordnede målene om klima og miljø, men noe mer krevende å faktisk investere riktig til riktig tidspunkt. Hva gjør de som lykkes med å bygge nye grønne tjenester og forretningsmodeller basert på eksisterende produkter og posisjoner? Vi går nærmere inn på Yara’s grønne reise med et dypdykk inn i grønn ammoniakk og grønt hydrogen.

Lytt til samtalen mellom:

  • Terje Knutsen, EVP, Farming Solutions, Yara, medlem av Polyteknisk Forening
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om hva grønn ammoniakk er og hva det kan brukes til, både for å redusere klimagassutslipp i landbruket og som utslippsfritt drivstoff i maritim transport. Du får konkrete eksempler på piloter internasjonalt og i Norge, inkludert partnerskapet med Nel i signalprosjektet for grønt hydrogen og grønn ammoniakk på Herøya, som kan fjerne 1 million tonn CO2-ekvivalenter/ år. Utviklingen av teknologi, marked, konkurranse, rammevilkår og kostnader – og det globale potensialet for klimavennlig matproduksjon og langtransport til havs, hører du også om. I innovasjonens ånd gjetter de også på hva Sam Eyde og Kristian Birkeland ville fortalt oss om de kunne vært med i denne episoden. Vi kan røpe så mye som at den grønne fremtiden finner tilbake til opprinnelsen for Yara.

Yara ble stiftet i Polyteknisk Forening i 1905, som Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab. Fysikkprofessor Birkeland stod for en av Norges viktigste oppfinnelser, lysbuen, og da han møtte gründeren Sam Eyde hos Polyteknisk Forening i 1903, ble det norske industrieventyret rundt Yara’s kunstgjødselproduksjon skapt. Sam Eyde holdt etter sigende et så engasjerende foredrag i Polyteknisk Forening at han fikk privat, utenlandsk finansiering på 70 millioner kroner til etableringen av det første anlegget på Rjukan. Det tilsvarte like mye som et statsbudsjett. Den gang som nå satt det ingeniører på bakerste rad og humret og ristet på hodet, men den som ler sist, ler best. Nå som du lytter på #PolyPod, får du kanskje mer innsikt og inspirasjon til selv å utvikle teknologi og samfunnet lokalt og internasjonalt.

 

 

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Bærekraft, Styret i PF CO2-håndtering og Styret i PF Energi!

Liker du #PolyPod, støtt Polyteknisk Forening via Vipps til 81911 nå!