Lytt til #PolyPod: Koronapandemien: Hva er de samfunnsmessige konsekvensene?

Publisert: 10. september 2020

Vi er i starten på COVID19-pandemien og aner omfattende varige endringer i hverdagslivet, arbeidslivet og hele samfunnsutviklingen. Står vi overfor et systemsjokk som endrer vårt verdisyn og vårt verdenssyn, lokalt og internasjonalt? Hvordan forbereder vi oss som enkeltindivider og storsamfunn?

Lytt til samtalen mellom:

  • Lars Ole Grottenberg, Forsker ved Senter for Integrert Krisehåndtering (CIEM), UiA og PhD-stipendiat i samfunnssikkerhet, UiS
  • Arne O. Holm, Ansvarlig redaktør, High North News og styremedlem, UTSYN
  • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening

Du får historiske perspektiv på hvordan pandemier endrer samfunnsstrukturene, du får et innblikk i hvordan regionale konflikter forsterkes og reduseres i parallell med utbredelsen av COVID19 – og du hører om de politiske og menneskelige konsekvensene.

 
Liker du #PolyPod, støtt Polyteknisk Forening via Vipps til 81911 nå!