PF Internasjonal politikk og økonomi

Flaggstenger med internasjonale flagg

Hva

PF Internasjonal politikk og økonomi er fagnettverket som samler eksperter, talenter, ledere og beslutningstagere på tvers av bransjer for gjensidig kunnskaps- og nettverksbygging rundt viktige internasjonale saker.

Hvorfor

PF Internasjonal politikk og økonomi vil bidra til økt kunnskap, interesse og forståelse for viktige globale problemstillinger.

Hvem

PF Internasjonal politikk og økonomi er for deg som vil bruke kompetansen og engasjementet ditt til å lære andre og deg selv om viktige internasjonale forhold som påvirker norske forhold, gjerne ved å gå i dybden og også lytte til nye og unge stemmer.

Hvordan

PF Internasjonal politikk og økonomi arbeider bredt med å sette på dagsorden viktige spørsmål i internasjonal politikk og økonomi. Møtene samler fageksperter, politikere, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre relevante deltakere fra inn- og utland til debatt og dialog. Møtene er også en god arena for å bygge ditt faglige nettverk.

Verden sett fra…

PF Internasjonal politikk og økonomi tilbyr også serien “Verden sett fra…”. For å forstå hvilken vei verden går i, må vi først forstå de som former den. I en serie fysiske og digitale seminarer utfordrer Polyteknisk Forening deg til å se verden fra maktsentrenes ståsted, ved hjelp av noen av landets fremste eksperter og forskere. Seminarserien er støttet av Fritt Ord og er åpen og gratis for alle.

Velkommen til nettverket PF Internasjonal politikk og økonomi!

Styret

Styreleder: Sturla Flem Rinvik
stf@verdimegleren.no

Eivind Fjeldstad
eivindfj@gmail.com

Maria Gjølberg
maria@thegovgroup.org

Lars Kåre Legernes
llegerne@online.no

Kjell Roland
kjell.roland1@gmail.com

Ole Jacob Sending
ojs@nupi.no

Mathias Slettholm
mathias.slettholm@sos-barnebyer.no

Stein Tønnesson
stein@prio.no

Se alle nettverk