PF Internasjonal politikk og økonomi

Flaggstenger med internasjonale flagg

PF Internasjonal Politikk og Økonomi arbeider bredt med å sette på dagsorden viktige spørsmål i internasjonal politikk og økonomi. Møtene samler fageksperter, politikere, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre relevante deltakere fra inn- og utland til debatt og dialog. Nettverkets formål er å bidra til økt kunnskap, interesse og forståelse for viktige globale problemstillinger. Møtene er også en god arena for å bygge ditt faglige nettverk.

Velkommen til nettverket PF Internasjonal Politikk og økonomi!

Styret

Styreleder: Sturla Rinvik
sturla@rinvik.no

Eivind Fjeldstad
eivindfj@gmail.com

Maria Gjølberg
maria@thegovgroup.org

Lars Kåre Legernes
llegerne@online.no

Kjell Roland
kjell.roland1@gmail.com

Ole Jacob Sending
ojs@nupi.no

Mathias Slettholm
mathias.slettholm@sos-barnebyer.no

Stein Tønnesson
stein@prio.no

Se alle nettverk