Lytt til #PolyPod: Hva skjer med det sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden?

Publisert: 10. desember 2020

Forsvars- og utenrikspolitikken formes av geopolitiske endringer, økt spenning i våre nærområder, et mer komplekst trusselbilde, rask teknologisk utvikling og press på ressurser. USA utviser mindre kapasitet for globalt lederskap, Kina tar en langt mer proaktiv rolle og Russland fremstår mer autoritære. Dette har store politiske, økonomiske og teknologiske implikasjoner for Norden.

Hvordan har de nordiske landene samarbeidet om sikkerhetspolitikk i etterkrigstiden? Hvilke utfordringer og muligheter finnes for nordisk samarbeid fremover? Hvordan vil det nordiske samarbeidet endres i den kommende Forsvarskommisjonen?

Lytt til samtalen mellom:

  • Kristin Haugevik, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Håkon Lunde Saxi, førsteamanuensis, Forsvarets høgskole
  • Hedda Langemyr, daglig leder, UTSYN
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om hva som preget det nordiske forsvars- og utenrikspolitiske samarbeidet under og etter den kalde krigen. Du hører om forsyningssikkerhet, samfunnssikkerhet, cybersikkerhet og samordnede krigsplaner – og deltakerne stiller spørsmålstegn om gapet mellom retorikk og realitet.

Sett fra Moskva, Beijing og Washington er Norden og Baltikum samme region – og med Norge i Sikkerhetsrådet i 2021-22 blir kanskje den nordiske stemmen klarere på behovet for en multinasjonal regelbasert verdensorden.

 

Liker du #PolyPod, støtt Polyteknisk Forening via Vipps til 81911 nå!