Lytt til #PolyPod: Hva er samfunnsøkonomien i elbil-politikken?

Publisert: 6. november 2020

Å få ned klimautslippene fra veisektoren er viktig for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. I Norge har elbil-politikken spilt en viktig rolle i oppnåelsen av Norges klimaforpliktelser. Likevel blir elbil-politikken kritisert, blant annet for ikke å være målrettet nok med tanke på å få ned klimautslippene. Blant samfunnsøkonomer finner man både forskere som ivrer for og er sterkt imot dagens elbil-politikk.

Lytt til samtalen mellom:

  • Lasse Fridstrøm, forsker i økonomiske analyser ved Transportøkonomisk institutt
  • Paal Brevik Wangsness, forsker i økonomiske analyser ved Transportøkonomisk institutt
  • Bjart Holtsmark, forsker ved Statistisk sentralbyrå
  • Rasmus Bøgh Holmen, forsker ved Transportøkonomisk institutt og doktorgradsstipendiat ved BI

De snakker om læreboken i mikroøkonomi der løsningen er å behandle eksterne virkninger direkte, som ved avgifter på utslipp fra kjøretøy – versus belønning av adferd som stimulerer reduserte utslipp indirekte, som økonomisk støtte til elbil-kjøp.

Markedsandelen for elbiler i personbilmarkedet i Norge har steget fra 15% til 50% de siste 5 år og ringvirkningene av den norske elbil-politikken er store også internasjonalt. Kanskje hører du på #PolyPod mens du kjører elbil?

Liker du #PolyPod, støtt Polyteknisk Forening via Vipps til 81911 nå!