Lytt til #PolyPod – Full sirkel: Hvordan kan CO2 være sirkulært?

Publisert: 17. desember 2020

PF Bærekrafts serie «Full sirkel» tar deg med på en reise i det sirkulære landskapet med engasjerte og kunnskapsrike guider. Denne femte episoden handler om potensialet for anvendelse av klimagassen karbondioksid. I dag blir det globalt fanget og brukt ca. 270 millioner tonn CO2 til kjemikalier, plast og annet, like mye som alle de nordiske landene slipper ut. Dette er en industri med potensiale for å dekke fremtidens behov for materialer laget av karbon i et kretsløp, der markedsmuligheten knyttet til flyindustrien alene er beregnet til 420 millioner dollar, i følge en fersk rapport fra miljøstiftelsen ZERO. Hvordan kan norske selskaper skalere i dette markedet – og hvilke rammebetingelser fremmer en sirkulær økonomi på feltet?

Lytt til samtalen mellom:

  • Jan Børge Sagmo, CEO, Bergen Carbon Solutions
  • Ida Pernille Hatlebrekke, CCSO, Looping og styreleder i PF Bærekraft

I denne episoden lærer du om karbon nanofibre, som er hundre ganger sterkere enn stål, lettere enn plast og leder strøm bedre enn kobber. Du lærer også om hvordan bruk av CO2 kan bli en bærekraftig klimaløsning for de delene av samfunnet som ikke kan elektrifiseres. Du hører om hva det er med CO2, som gjør at det kan være byggestein for deler av materialsystemet vårt. I samtalen går de også inn på hvordan vi sikrer at sirkulær bruk av CO2, ikke blir en “plasterløsning” som flytter fokus bort fra grepene som trengs for å fjerne store mengder klimagassutslipp fra kretsløpet. Du hører også om hvordan verdikjeden for CO2 vokser rundt den europeiske infrastrukturen for rensing og fjerning av CO2, som etableres gjennom prosjektet Langskip, finansiert av norske myndigheter og med internasjonale markedsaktører.

I «Full sirkel»-serien hører du fra folk som jobber konkret med sirkulærøkonomiske løsninger fra ulike innfallsvinkler. Her får du innsikt og inspirasjon fra eksperter, ledere, entreprenører og forskere som diskuterer utvikling, trender og tematikk – som helt enkelt handler om hvordan vi kan utnytte ressursene våre smartere, bedre og lengre. Så håper vi du vil ta diskusjonen videre – og lykkes med det du gjør – i dine sirkler.

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Bærekraft, Styret i PF Materialteknologi og Styret i PF CO2-håndtering!
Liker du #PolyPod, støtt Polyteknisk Forening via Vipps til 81911 nå!