Kan blått hydrogen levere på klimamålene? Se sendingen nå!

Publisert: 18. september 2021

Hva er status for hydrogenproduksjon fra naturgass med fjerning av CO2?

Du møter:

  • Jørg Aarnes, Global Segment Lead – Hydrogen and CCS, DNV
  • Olav Øye, seniorrådgiver CCS, Bellona
  • Stefania Gardarsdottir, forskningsleder gassteknologi, SINTEF Energi
  • David Grainger, Leading Advisor Low Carbon Solutions, Equinor

Bruk av hydrogen som en energibærer er ansett som en viktig brikke for å levere på ambisjonene i Parisavtalen. Den britiske hydrogenstrategien som kom ut i august peker på at dekarbonisering av naturgass gjennom produksjon av såkalt blått hydrogen er nødvendig for å innfri klimamålene. Men hvor klimavennlig er blått hydrogen, og hva er det som kreves for at blått hydrogen kan være en bærekraftig lav-karbon energibærer?

Se opptak av sendingen på engelsk nå!

 

Ta gjerne kontakt med styret i PF CO2-håndtering, styret i PF Energi og styret i PF Petroleum og fornybar!