Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 13. desember 2019

FFI er den norske forsvarssektorens egen forskningsinstitusjon. Med høyteknologisk kompetanse og militær og politisk innsikt bidrar de til Forsvarets operative evne, til Forsvarets langtidsplanlegging og til norsk forsvarsindustris konkurransekraft. Arbeidet omfatter alt fra analyse av Forsvarets oppgaver, den sikkerhetspolitiske situasjonen og sivilsamfunnets sikkerhetsutfordringer – til råd rundt anskaffelse og bruk av militært materiell og utvikling av nye løsninger. FFI samarbeider tett med Forsvaret, Forsvarsdepartementet, andre departementer og etater, industrien og forskningsinstitusjoner i inn- og utland. De er budsjettmessig fristilt fra resten av Forsvaret, og prosjektene finansieres av og gjennomføres med oppdragsgiverne.

Da FFI ble etablert i 1946 var det i erkjennelse av at teknologi spilte en viktig rolle for utfallet av andre verdenskrig og at det norske forsvaret måtte bygges opp igjen med moderne våpen. Etableringen ble diskutert flittig i Polyteknisk Forening og tre teknologiområder ble valgt ut som de som de mest sentrale: elektronikk, raketteknologi og atomenergi. Relasjonene er gode mellom FFI og Polyteknisk Forening, og i 1997-99 var administrerende direktør i FFI, Nils Holme, også formann i Polyteknisk Forening.

– Forsvaret er vår viktigste oppdragsgiver, men i en tid med mer komplekse sikkerhetsutfordringer ser vi at vår kompetanse får stadig større relevans for sivile aktører i totalforsvaret, og at også sivil teknologi og kunnskap får større relevans for Forsvaret. Vi ønsker å bidra til at vi som nasjon klarer å bruke vår samlede kompetanse på best mulig måte for å skape et effektivt forsvar og et sikkert samfunn. Derfor ser vi store fordeler med å delta mer aktivt på den tverrfaglige og uavhengige arenaen Polyteknisk Forening representerer, sier Eskil Grendahl Sivertsen, FFIs direktør for myndighets- og samfunnskontakt. Sverre Diesen, tidligere Forsvarssjef og sjefsforsker på FFI, er medlem av Direksjonen i Polyteknisk Forening. Janet Martha Blatny, forskningsdirektør Totalforsvar er styremedlem i PF Samfunnssikkerhet.

Vi gleder oss til å løfte frem viktig tematikk til et bredere publikum og skape gode møteplasser sammen med over 700 ansatte i FFI. Kunnskap og dialog om forsvarsutvikling og øvrig teknologi- og samfunnsutvikling blir mer og mer integrert. FFI spiller en sentral rolle for det norske trekantsamarbeidet og Polyteknisk Forening vil også bidra til å diskutere verdigrunnlag og sammenhenger for samfunnssikkerheten.

Bedriftsmedlemskapet gir adgang til samtlige arrangementer i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og ledere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Her holder vi hverandre oppdaterte og driver samfunnsutviklingen fremover på sentrale tema i partnerskap. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å finne de beste kandidatene og til å holde egne møter midt i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen som det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse siden 1852.