Dr. Mathias Sems fond er tildelt Rune Østhus

Publisert: 26. juni 2021

Dr. Mathias Sems fond er for 2020 tildelt Rune Østhus, metallurg ved Nammo Raufoss, med 50000 kr.

Rune Østhus har gjennom sitt arbeide innen forskning og industri vist spesiell dyktighet, pågangsmot og pionerånd, og har nye ideer som kan bringe vårt samfunn videre fremover. Han er en fremragende materialteknolog som har en imponerende bredde innen sitt fagfelt og som har vært sentral i industristøtte til Nammo, Raufoss Technology, Benteler og Kongsberg. Han har blant annet vært sentral i romfartsprosjekter og for utvikling av Nordic Additiv Manufacturing. Rune Østhus er metallurg ved Nammo Raufoss og har MSc Physical Metallurgy fra NTNU.

Rune Østhus uttaler: «Jeg har vært så heldig å få lov til å jobbe som en fagperson over mange år og da i tett samarbeid med store og små bedrifter i Norge. Det har gitt meg en unik mulighet til å anvende fagkunnskap og dele det jeg har erfart underveis. Jeg takknemlig og glad over å være en del av materialeteknologimiljøet på Raufoss. Dette er et miljø med lang tradisjon for å kunne forstår industrielle problemstillinger og konvertere dem til forskningsmuligheter og bringe mulige løsninger tilbake til industrien. Tusen takk til juryen og alle gode kollegaer jeg har samarbeidet med!»

Vi gratulerer så mye med stipendet!

Dr. Mathias Sems Fond ble opprettet av Elkem AS i 1971 for å hedre Dr. Sem i anledning hans 80-årsdag. Fondet administreres av Polyteknisk Forening v/ Norsk Metallurgisk Selskap’s landsforening gjennom et råd. Kandidater kan nomineres av metallurgisk industri og forskningsmiljø.

Neste tildeling fra Dr. Mathias Sems Fond skjer i forbindelse med Nasjonal konferanse for materialteknologi sommeren 2022.

Her finner du mer informasjon om PF Materialteknologi.